dinsdag 9 februari 2010

Dramatische gebeurtenissen op Ameland


HOLLUM – Journalist/ schrijfster Nicolet Steemers schreef ‘Lichtval,’ een spannend verhaal dat zich rond een dramatische gebeurtenis op Ameland afspeelt. De literaire thriller laat de spanning vanaf bladzijde één toenemen. Het boek verscheen begin februari en kost
€ 18,90.
ISBN 978920416565

Over Nicolet Steemers
Bron: VrouwenThrillers.nl
Over de auteur
Nicolet Steemers is geboren in Hengelo en studeerde klassiek gitaar aan het Twents Conservatorium en begon in 2001 als freelance journalist voor het dagblad de Twentsche Courant Tubantia en later ook de Gelderlander. Ze won enkele verhalenwedstrijden en besloot aan een roman te werken.

Kinderboek voor hulpverleners Ameland


NES - Woensdagmiddag 13 januari werd een nieuw hulpmiddel, een kinderhulpverleningsboekje voor alle leden in Nederland van de SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie), geïntroduceerd. De introductie van het boekje werd op Ameland gedaan. Het idee om zo'n boekje te maken is op Ameland geboren.

Nadat verpleegkundige Gijsbert Zijlstra twee jaar terug een boekje maakte voor alle Ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe, kwam verpleegkundige Tineke Kooiker van de ambulancedienst op Ameland met het idee dat zo'n boekje er ook moest komen voor de SIGMA leden.

Het boekje behandelt alle medicatie die wordt gebruikt in de grootschalige hulpverlening en dan exact de hoeveelheid die er bij kinderen maximaal mag worden toegediend op gewicht van de patiënt. Het scheelt rekenwerk voor de hulpverleners, ambulancemedewerkers en artsen en het voorkomt het geven van teveel medicatie aan een patiënt. Gijsbert Zijlstra werd door het Ministerie van Binnenlandse zaken, waar de GHOR onder valt, benaderd om het boekje te maken. Het voorontwerp is door vele specialisten in Nederland gecontroleerd. De hulpverleners van Ameland werken er inmiddels mee.

Foto's Jan van Os