zondag 21 maart 2021

Jubileumboek over de fe'noat

Wie levert materiaal voor dit boek?
De Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen op het Oosteinde, Oerd en Neerlands Reid bv, in de volksmond de fe’noat, de Vennoot, bestaat bijna 100 jaar. Het gebied wordt gevormd door kwelders, duinen en grasland en wordt door boeren beheerd.

Stichting De Vennoot, de Amelander Musea en De Ouwe Pôlle zoeken naar informatie en fotomateriaal van de fe’nnoat. Alles is welkom en het kan gestuurd worden naar info@amelanderhistorie.nl

Het materiaal wordt gebruikt voor een tentoonstelling in het Landbouw- en Juttersmusem Swartwoude. Ook wordt er gedacht over het samenstellen van een jubileumboek.

Speur dus even in de oude fotoboeken, stuur recente foto's op, kijk of er nog ergens een schriftje ligt met aantekeningen die de fe'noat betreffen. 

De Vennoot, opgericht in 1921, is 560 hectare groot. 440 hectare is in eigendom, 120 hectare wordt gepacht van Domeinen. Het vee graast in vier deelgebieden: Kooiduinen, Hoek van Blinkert, Middenstuk en 't Oerd. Vroeger mocht iedereen die in Buren woonde en er minstens een jaar lang een rokende schoorsteen had, op de fe’noat vee weiden. Sinds de oprichting van De Vennoot gaat dit via 560 aandelen, iets wat volgens de betrokkenen vrijwel nergens anders in Nederland voorkomt. Met een aandeel kan een boer of burger er twee schapen met lammeren, een pink, een halve vaars of een half paard laten weiden. Het weideseizoen loopt van 1 mei tot 1 december.


Geen opmerkingen: