woensdag 24 maart 1999

Abe

Abe
'Abe' is een historische roman, geschreven door Hollumer Tjeerd B. Bakker. Het gaat over de avonturen van een jongen uit Ameland beschreven tijdens de Franse bezetting, de veldtocht naar Rusland en de slag bij Waterloo. Bakker schreef het in 1998. Het verhaal is geïllustreerd met diverse tekeningen en foto's.

In 1995 schreef Bakker 'Mannen van de Brouwershoeve', dat in 1997 uitkwam.

  • Abe
  • Tj. B. Bakker
  • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle
  • ISBN 908052381X
  • 1999
Kaart voorin het boek


Geen opmerkingen: