woensdag 26 maart 2014

Zeeboek

'Zeeboek - Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust' is een prachtig boek met veel informatie en heldere foto's en tekeningen over wat je zoal op het strand kunt vinden. Het is een praktische veldgids. Deze vierde editie is een geheel herziene druk van een 30 jaar eerder uitgeven determinatiegids. Deze gids is onontbeerlijk voor iedereen die wil weten wat er op het strand en aan de kust te vinden is. Het boek heeft op de achterkaft zelfs een lineaalverdeling, zodat je met dit boek in de hand meteen het schelpje kunt meten. En daarna determineren.

Koop het boek in de boekhandel op het eiland of via deze link.

 • Zeeboek
 • Stichting Jeugdbondsuitgeverij 's Graveland
 • 2014


zondag 16 maart 2014

Wandelen op Ameland

Wandelen op Ameland
'Wandelen op Ameland' is een boekje met 50 kilometer wandelingen. Acht paaltjeswandelingen, één kaartwandeling, twee bijzondere wandelingen van 5 tot 15 kilometer. Inclusief een natuur observatiegids. Het boekje werd door Staatsbosbeheer samen met Natuurcentrum Ameland, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en VVV Ameland samen. De paaltjes in de Amelander natuur, met plaatjes van een wandelaar in verschillende kleuren, corresponderen met de routes in het boekje. De groene paaltjes volg je via de groene route in het boekje. Er worden planten, bomen, vogels en sporen van dieren in beschreven met mooie foto's en tekeningen verduidelijkt.

 • Wandelen op Ameland
 • Uitgave van Staatsbosbeheer, VVV Ameland, Natuurcentrum Ameland, Rijkswaterstaat en It Fryske Gea
 • 2014
 • € 6,50

maandag 10 maart 2014

Soft Engineering vs. a Dynamic Approach in Coastal Dune Management

In het Amerikaanse Journal of Coastal Research staat een publicatie van Bart De Jong, Joep G.S. Keijsers, Michel J.P.M. Riksen, Johan Krol (van Ameland) en Pieter A. Slim over ‘Soft Engineering vs. a Dynamic Approach in Coastal Dune Management: A Case Study on the North Sea Barrier Island of Ameland, The Netherlands’. De vijf voerden hun onderzoek bij Alterra Wageningen UR uit in het ruime kader van hun onderzoek naar bodemdalingseffecten op Ameland. Ze werkten daarvoor samen met de leerstoelgroep Soil physics and Land Management group, Wageningen Universiteit, en met het Natuurcentrum Ameland.

In het artikel laten ze de kustontwikkeling zien op Oost-Ameland vanaf ver voor de start van de gaswinning tot nu, en tonen aan dat er sprake is van een langdurige trendmatige groei van de zeereep en dat eventuele bodemdalingseffecten daarbij in het niet vallen. Dynamisch kustbeheer had niet veel effect; grote gebeurtenissen, zoals zeer zware stormen, bepalen het verloop van de gebeurtenissen waarna de trendmatige groei van de zeereep weer wordt opgepakt. Kustsuppleties lijken in dit gebied dus tamelijk zinloos, zeggen de vijf.

Het tijdschrift is online hier te bekijken. Het artikel begint op pagina 28.

 • Soft Engineering vs. a Dynamic Approach in Coastal Dune Management: A Case Study on the North Sea Barrier Island of Ameland, The Netherlands
 • Bart De Jong, Joep G.S. Keijsers, Michel J.P.M. Riksen, Johan Krol en Pieter A. Slim
 • Journal of Coastal Research
 • Maart 2014
Bodemdalingseffecten