donderdag 22 februari 1973

Waddenfolklore

Waddenfolklore
Het Nederlands Volkskundig Genootschap gaf in 1973 Waddenfolkore uit, een bundel met volkloristische verhalen van de Waddenzee en de waddeneilanden. Het Genootschap richt zich op Neerlands volksleven. Van elle eilanden staan er verhalen in. Van Ameland wordt de Amelander volksschilderkunst en houtsnijwerk beschreven. Ook staan er enkele Amelander sagen, oorsprongsverhalen en volksvertellingen in, bijeengebracht door Ype Poortinga, die later enkele verhalen op zou nemen in zijn boek over Friese volksverhalen.