donderdag 7 december 2017

Ameland kalender 2018

De kalender van 2018 is de 13e kalender vol activiteiten die op Ameland georganiseerd worden die Faber-Wijnberg Installatietechniek uitgeeft. De kalender wordt gratis bij alle postadressen op Ameland bezorgd. In de winkel aan de Fabrieksweg in Hollum zijn gratis exemplaren op te halen.

De kalender van 2018 staat helemaal in het teken van Hidde Dirks Kat; Ameland is in 2018 Eiland van Hidde Dirks Kat. de foto's op de voorkant gaan over de walvisvaart en de commandeur en de maandbladen hebben al twaalf een achtergrond die refereert aan Hidde Dirks Kat.

 • Ameland kalender
 • Faber-Wijnberg Installatietechniek BV
 • December 2017

woensdag 6 december 2017

WPDetails #04

WPDetails is het personeels- en relatiemagazine van Wagenborg Passagiersdiensten. Nummer 4 van december 2017 heeft een prachtige onstuimige zee op de voorkant. In dit nummer staan onder meer de volgende artikelen: 3 visies - Natuurkrachten en Dubbelportret - Kapiteins Willem Groenewold en Gerben Brouwer. In dit nummer staat een gastcolumn van Piet Paulusma.

 • WPDetails #04
 • Uitgegeven door Wagenborg Passagiersdiensten
 • December 2017

zaterdag 18 november 2017

Column - In Volle Zee

Wat gebeurt er als je drie dames op een vlot zet, midden op zee, zonder eten? Geen hengel om vis te vangen. Alleen een schepnetje en daar vang je in volle zee geen haring mee. Wat er gebeurt lijkt op de geschiedenis van de Essex. De walvisvaarder werd in 1820 geramd door een enorme potvisbul. Het inspireerde Herman Melville tot het schrijven van het beroemde boek Moby Dick, over de witte walvis. De belevenissen van de mannen van de Essex is een ander verhaal. Een groot deel van de bemanning bevond zich in de sloepen, op jacht naar een school potvissen, terwijl hun moederschip werd geramd en kelderde. De mannen hebben dan geen schip meer, geen proviand en slechts open sloepen. Aanleggen op de Marquesaseilanden durven ze niet, want ze bibberen voor de kannibalen die daar zouden wonen. Dan zetten ze zo goed en zo kwaad als dat gaat koers naar Zuid-Amerika. Drie mannen kiezen ervoor op Henderson Island achter te blijven. De rest zet in drie open sloepen koers naar de Zuid-Amerikaanse kust. Het wordt een helse tocht met mannen die kampen met nicotine afkickverschijnselen, ondervoed raken, diarree krijgen, flauw vallen, abcessen ontwikkelen en oedeem krijgen. Sommigen worden ook wat kierewiet door alle ontberingen. Ze drinken hun eigen plas en uiteindelijk gaan ze over tot het eten van hun dode maten. Als er geen dode meer is maar nog wel honger, gaan ze loten wie achter de kiezen gaat verdwijnen. Acht van de 21 bemanningsleden overleven. Waar gebeurd.

In De Zwaan speelt zich een soortgelijk drama af, met drie dames, een postbode en kamerdienaar Jan in de hoofdrollen. Even gruwelijk als humoristisch.

Dame G: "De zaak lijkt me volkomen duidelijk uit het oogpunt van de rechtvaardigheid!"
Dame K: "U kent toch het gezegde: 'Wat je vandaag te eten hebt, eet dat morgen'?"
Dame M: "Ik voeg er alleen nog aan toe dat ik een specialist in vleesgerechten ben."
Postbode: "U beledigt een ambtenaar in functie!"
Kamerdienaar: "Wat ben ik blij!”

Net als de mannen in de Essex-sloepen raken de dames in de war, volkomen van lotje getikt. Maar het stuk klinkt als een klok. Een paar reacties uit het publiek na de première van vrijdag: “Geweldig gespeeld.” “Heel erg genoten!” “Ik dacht, het zal wel van dat kneuterige dorpstoneel zijn, maar niks van dat alles. Het was fantastisch!” Gaat dat zien, ‘In volle zee’. Het kan nog op zaterdagmiddag (en bekijk de intocht van Sinterklaas via Uitzending Gemist) en zondagmiddag.

Jeanet de Jong (Dame M)


woensdag 15 november 2017

De boerenstanden op Oost-Ameland

‘De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ is een lijvig werk van 450 pagina’s, geschreven door oud-huisarts Oense Straatsma. Het boerenleven op het eiland wordt van verschillende zijden belicht.

Basis ervan vormden de documenten die op de zolder van Tjet de Jong in Buren in dozen werden bewaard. Uit notulen over een reeks van jaren van de katholieke boerenbond ABTB blijkt hoezeer de kerk, of beter de opeenvolgende pastoors, hun stempel hebben gedrukt op verbetering van het boerenbedrijf in en rond Buren. Ze combineerden die ijver met voortdurende druk op parochianen om de kerk te zoeken en in het bijzonder de Heilige Communie te vieren.

In de eerste decennia van de 20ste eeuw maakte Ameland economisch gezien een grote sprong voorwaarts. Rond de Grieën werd een dijk aangelegd, er kwam een weg over het eiland, in Hollum werd de stroomzuivelfabriek geopend en in Buren kwam de ontwikkeling van de Vaarwaters en de markverdeling op gang. Veel van de documenten die op die ontwikkelingen betrekking hebben, zijn in dit boek terug te vinden.

 

Straatsma vulde waar nodig de documentatie van Tjet de Jong aan en voorzag het van commentaar. Uit de documentatie blijkt dat er geregeld rechtsprocedures werden gevoerd over het landgebruik op oostelijk Ameland. In de documenten staan de namen van talloze Amelanders. Voor de huidige generaties Amelanders biedt het boek stof genoeg om familiegeschiedenissen aan te vullen.


Het boek is verkrijgbaar in de Amelander boekhandels en in de Amelander musea.

 • De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ 
 • Oense Straatsma
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle
 • ISBN 978-90-801350-6-2
 • November 2017
 • € 24,95

maandag 13 november 2017

Gerrit Postma 1819-1894

Gerrit Postma
Over de op Ameland geboren schilder Gerrit Postma (1819 - 1894) zijn twee boeken verschenen. De kunstenaar verdiende goed en kon het zich veroorloven veel te reizen en in het buitenland te verblijven. Postma’s achterkleindochter Catharina Hubert van Blyenburgh – Ekama en haar achternicht Nicoline Ekama deden onderzoek naar hun succesvolle voorouder. 

Op Ameland deden Pieter Jan en Tineke Borsch onderzoek naar de geschiedenis van Gerrit op het eiland. Het bleek dat hij de achterneef was van Marten Jansen, commandeur van het in het rampjaar 1777 in het ijs gekraakte schip 'Het Witte Paard'. Jansen schreef zijn belevenissen op in 'Kort doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen'. In 1770 was Gerrits overgrootvader Jan Hillebrands nog mee geweest als harpoenier op het schip van zijn zoon Marten Jansen.

Op de website van Amelander Historie staat een groot artikel over Gerrit Postma dat zeer de moeite waard is. Lees het via deze link.

Antiquarisch sporadisch te vinden (november 2022).

 • Gerrit Postma 1819-1894 
 • 'Een negentiende-eeuws schildersleven' - deel 1
 • 'Zijn nalatenschap' - deel 2
 • Nicoline J. Ekama - van Dorsten
 • Uitgegeven in eigen beheer door C.J. Hubert van Blyenburgh-Ekama
 • ISBN 9789090311999
 • 2017
Gerrit Postma

zondag 12 november 2017

Column - Zwarte zon

Het is tijd voor een strandwandeling. Eigenlijk is het daar altijd wel tijd voor. Niets zo verkwikkend als een loopje door de duinen, een tripje over het strand en het volgen van de vloedlijn. Je haalt er heel wat vitamine W mee op, de vitaminen waar de Waddeneilanden het alleenrecht op hebben. Het is de combinatie van gezonde lucht, zwemmen, wandelen en genieten van de natuur die heilzaam is voor lichaam en geest. Het geluid van de zee is rustgevend en de zeelucht goed voor de longen. Een stevige tocht in weer en wind is ook nog eens stressverlagend, en, niet onbelangrijk, je verbruikt er 250 calorieën per uur mee.

Op een van mijn wandelingen spot ik een grote zwarte wolk boven Terschelling. Zou dat eiland in brand staan? Herhaalt de geschiedenis van 1666 zich, toen op ons buureiland een heel dorp door vlammen werd verteerd? Ik tuur in de verte en probeer te plaatsen wat ik zie.

Deze zwarte wolk beweegt, gaat hoog en dan weer laag, wordt dik en dan weer dun. Het lijkt een organisme, een pulserende enorme amoebe. “Dat is de black sun!” weet een strandwandelaar te vertellen, genoemd naar de zwarte wolk die soms zo groot is dat hij de zon verduistert. “Een reuze zwerm van duizenden spreeuwen die op trek gaan,” weet de vogelaar. Nooit van gehoord, van die zwarte zon, maar het blijkt op alle Waddeneilanden voor te komen. Op het Deense Rømø heet het ‘sort sol’ en daar organiseren ze speciale excursies naar gebieden waar je de meeste kans maakt het fenomeen te zien.

Ik zit op een duin van westelijk Ameland en geniet van de gecoördineerde bewegingen die de massa spreeuwen maakt. Black sun, sort sol of zwarte zon: ik kan er geen genoeg van krijgen. Volgepompt met vitamine W verlaat ik het duin.

Jeanet de Jong


donderdag 9 november 2017

Droom maar Sanne

Er gebeurt veel in het leven van Sanne en in de levens van de mensen om haar heen. 'Droom maar Sanne' is het veertiende boek vol belevenissen - hilarisch, romantisch, weemoedig soms en altijd vol onverwachte wendingen. Vriendin Marleen gaat speeddaten, er is een wonderlijke boswachter; Sanne wordt gevolgd door verschillende auto's en vervult de grootste wens van Nana; er zijn plannen voor een bruiloft en twee neven azen op een erfenis. Een deel waarin Schaapje de liefde vindt en Sanne de liefde verliest. Hoog tijd om uit te waaien op Ameland, samen met haar labrador Hazel. Vindt ze daar rust? Ze vindt daar tijd om te dromen. Want dromen kan altijd.

 • Droom maar Sanne
 • Marjan van den Berg
 • Uitgever Marjan van den Berg Teksten
 • ISBN 9789082461244
 • 2017
 • € 17,45
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

woensdag 8 november 2017

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560', met een editie van De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558.

 

In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Dit boek wil hierin verandering brengen. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. 


Hans Mol beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities. Hij onderzoekt tevens waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten zijn overgeleverd. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. 

 •  De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
 •  J.A. Mol en P.L.G. van der Meer
 • Uitgeverij Verloren BV
 • ISBN 9789087046859
 • November 2017
 • € 35,--

 

 

vrijdag 27 oktober 2017

Column - Ruggenkramp

Op een zonnige dag spelen twee jongetjes van een jaar of 7 in het zand. Hun familie zit op het strand, op een stukje zonder strandwacht. De vriendjes dragen korte broeken, met daarboven een oranje shirt met een leeuw erop voor de een en voor de ander een grijs shirt met een grote zwarte één op zijn rug. Ze maken zandkastelen en ontdekken dan het water van het Amelander Gat.

De knaapjes gaan pootjebaden. Dat vinden ze zo leuk, dat ze de waarschuwing van mama helemaal vergeten en steeds een stukje verder de zee in lopen. Eerst staat het water tot halverwege de kuiten en dan rondom de bovenbeentjes. Ze houden hun shirts omhoog om die niet nat te laten worden, maar in het vuur van het spel vergeten ze dat ook weer. De leeuw en de één houden het niet droog. De jongetjes zijn nu zo ver van de kant af dat de golven op ze af rollen en het water hun voetbalshirts nat spat.

Prinses Diana zei ooit tegen haar zoontjes: "Wees lekker stout, maar zorg dat je niet betrapt wordt". Deze jongens kunnen niet anders dan betrapt worden, want hun kleren zijn drijfnat. Ze blijven met moeite staan in de aanrollende golven en moeten kracht zetten tegenover de waterkracht. Een plezier dat ze hebben! Tot de moeder ontwaart waar haar jongens staan. "Joey en Olaf, meteen naar de kant komen!" Het klinkt niet boos, eerder wat ongerust. De kereltjes komen langzaam, om zo lang mogelijk te genieten van het zoute water en hollen dan op hun blote voeten naar het plekje waar het gezin zich heeft genesteld. Alles is nat maar moeder kan er wel om lachen. "Dat was tof, mama", zegt de kleine leeuw, "maar ik heb er wel ruggenkramp van gekregen."

Jeanet de Jong

dinsdag 17 oktober 2017

Programmaboekje Kunstmaand 2017

Het programmaboekje van de Kunstmaand 2017 laat het programma van de hele Kunstmaaand zien. Het thema van Kunstmaand 2017 is 'Tweede Natuur'.

 • Kunstmaand Ameland programmaboekje 2017
 • Uitgegeven door Stichting Kunstmaand Ameland
 • Oktober 2017 

maandag 2 oktober 2017

Ameland InZicht 17

Ameland InZicht 17
Ameland inZicht Magazine nummer 17 is een warm nummer vol vuur en passie, met verhalen over Amelanders, eilanders, duinen, huizen. Over Amelands grondgebied in Amsterdam en spannende verhalen van redders op zee, over de smid, schipper, kooiker, preparateur, toneelspeler, herbergier en kroegbaas. Ameland inZicht nummer 17 is het gloedvolle herfst- en warme winternummer.

Te koop in de tijdschriftenwinkels en online via de webshop van en bij de VVV Ameland.

 • Ameland InZicht 17
 • Uitgever Henk Huizinga
 • € 5,95 

Een greep uit de inhoud:

 • De passie van een ambachtsman
 • Verscholen kerk in Nes
 • Geheime wereld van de eendenkooi
 • Van herberg tot hotel
 • Kunstmaand en Gitte Brugman
 • De Hort Op
 • Struik als vestingwerk
 • Preparateur Arjen Verbiest
 • Ameland legt loper uit voor viervoeters


maandag 25 september 2017

Column - Tijd

MALAUCÈNE - Drie weken van het eiland af; het is prachtig. Je ziet nieuwe vergezichten, doet inspiratie op aan wat de natuur of anderen hebben gefabriceerd en je spreekt nieuwe mensen. Zoals madame Suzanne. Zij is geboren op de ferme waar nu haar zoon met zijn gezin woont en zij heeft zich teruggetrokken in een petite onderkomen achter het huis. Ook vertelde ze dat ze jaren in Avignon had gewoon met haar mari, teruggekeerd was naar haar geboortegrond, gescheiden (mari was er met een andere vrouw vandoor gegaan) en nu op de plek woont waar zij als klein meisje met de geiten speelde en paard reed.


Madame beheert de vijf huisjes op het terrein en ze komt om de toeristenbelasting te innen (70 cent per persoon per nacht). Het duurt even voor ze doorheeft dat we precies weten waarvoor ze komt. Wij verhuren ook twee appartementen, proberen we in ons beste Frans en wij innen net als u toeristenbelasting. Madame bracht een fles witte wijn van een plaatselijk wijnhuis en een fles zelfgemaakte abrikozensap voor ons mee. Ze had met ons te doen, want het weer was lang niet altijd mooi geweest tijdens onze drie weken. Een koude mistral joeg ons regelmatig het huisje in en dat was niet wat we voor ogen hadden. Harde wind hebben we thuis ook. Nee, wij gingen naar de Provence voor de omgeving en het zonnetje. De omgeving lag voor ons klaar en de dagen dat de mistral zich koest hield, de zon er wel was en de temperatuur dik boven de 20 graden steeg, pakten we onze boeken en legden de beentjes in de zon. ‘Ik Jan Cremer’ en ‘Heren van de thee’ zijn er doorgegaan en nog een paar werken uit een serie ‘wereldliteratuur’ die we ooit eens hadden aangeschaft en sindsdien op de plank stond te vergelen. Dat is vakantie. Zo wilden we het hebben.

We legden madame Suzanne uit waar wij vandaan kwamen, het noordelijkste puntje van Nederland en dan ook nog van een eiland. Hoe groot dat dan is, hoeveel mensen er wonen, hoe je er komt en of wij daar ook werken. Madame had geen idee dat Nederland eilanden heeft en wist al helemaal niets van Ameland. Ze vond het interessant en wilde er alles van weten. Daarna benadrukte madame nog maar eens hoe tant pis ze het vond dat we het niet met het weer hadden getroffen. Niets aan te doen, we hebben het desalniettemin fijn gehad, zeiden wij. In mijn mailbox had ik net een bericht gezien van een trouwe gast die in een van onze appartementen had gezeten. Ook zij had het deze keer niet zo mooi gehad. “Heel anders dan vorig jaar”, schreef ze. Bovendien had ze iets op de inductiekookplaat laten vallen, zodat die nu helemaal stuk is. Een pechvakantie, was het geweest, met storm en harde wind.

Intussen zijn wij alweer aan het inpakken. Het is tijd om naar huis te gaan en daar de situatie eens in ogenschouw te nemen. Met het afhalen van het bed komt er een enorme, maar dan ook echt een joekel, van een spin onder het onderlaken vandaan. Ze kruipt vliegensvlug achter het matras en onder het bed. Ik schrik en gruw: “Het is nou ècht tie'd om naar huus te gaan!”

Jeanet F. de Jong

vrijdag 15 september 2017

Column - Barbecue

Op vakantie in de Provence maken we met de auto een uitstap naar de Montagne de Lure en pakken een paar cols mee. De weg naar Signal de Lure en de route door de Passe de la Graille brengt ons op 1826 meter hoogte. Daar kijken we uit over de bergen en zien in de verte besneeuwde toppen. Onderweg stoppen we verschillende keren om even de benen te strekken en om een blik op het fenomenale uitzicht te werpen. Hier geen duinbogen maar bergkammen en geen helm maar tientallen meters hoge dennenbomen van verschillende soorten.

Op een van de benenstrek- en uitkijkplaatsen staan twee betonnen picknicktafels met banken. Ze zijn op de rand van een hoogte opgesteld met blik op een diep dal. Een uitgelezen plek om van je bammetje te peuzelen. Bij het uitstappen uit de auto zien we een zwarte plek in het gruis. “Hé, ze hebben hier gebarbecued,” zeg ik tegen C, bij het zien van roetzwarte stenen en zand. Dat lijkt ons ook wel wat, al is een barbecue in de natuur niet aan te bevelen vanwege het bosbrand gevaar. Hier was de plek open, zodat het met het overschieten van vuur naar bomen niet zo’n vaart zou lopen. De vuurresten liggen precies tussen de twee picknicktafels in. Bij het naderen van de zwarte vlek zien we de vorm van de vuurplek. Die is niet rond, maar rechthoekig. Hij is niet compact maar uitgestrekt. Het is een rechthoek van een dikke twee meter bij iets meer dan vier meter en als we dichtbij komen ontwaren we metaalresten in het middenvlak en zien we de contouren van een auto. Middenvoor ligt een merkplaatje met nog duidelijk zichtbaar de naam Dacia. Hier stond nog niet zo lang geleden een auto die volledig in vlammen op ging.


De aanblik van de rampplek doet allerlei gedachten opborrelen. Wat is hier gebeurd? Was het een criminele afrekening, sporen uitwisactie of een wanhoopsdaad? Onze buitenstaanderskennis via CSI en Flikken laat legio scenario’s opdoemen. Met rillingen over de rug stappen we in onze Renault en zetten we de wonderschone route voort. Barbecueën doen we volgend jaar thuis wel weer.


Jeanet F. de Jong

zondag 10 september 2017

Column - Vakantie

MALAUCÈNE - We zijn even van het eiland af, C en ik, en zitten in de Provence. Vakantietijd is tijd voor pierewaaien, een pingpongetje slaan, een rondje zwemmen en uitstapjes maken in een nieuwe omgeving. Het is ook de tijd van het bezoeken van markten en van het inkopen van streekproducten zoals de lekkerste vruchten, heerlijkste kaasjes, smakelijkste paddenstoelen en fruitigste wijnen.

Tijdens de vakantie neem je ook tijd voor dingen die er thuis meestal bij blijven, zoals drentelen door een dorp en winkeltjes bekijken. De dag dat we naar Vaison-la-Romaine gaan en daar over de keien wandelen is het warm. Thuis regent en waait het, zagen we op het online NOS-Journaal. Wij zitten in het zuiden van Frankrijk, in de streek waar iets meer dan 125 jaar geleden Vincent van Gogh zijn landschappen met boerenwagens, Provençaalse boerderijen en zonnebloemen schilderde. Ons verblijf staat zo’n 170 kilometer boven Marseille; we schurken tegen de warmte van de Côte d'Azur aan.

“Ik heb zin in een ijsje”, zeg ik tegen C. We lopen kris kras door het oude stadje en komen op een plein met fonteinen, omzoomd door bomen. De platanen zijn als paraplus voor de vele terrassen die rondom het plein hun tafeltjes en stoeltjes uitnodigend hebben uitgestald. Een van de eerste terrassen is die van Léone, Artisan Glacier en Salon de Thé. De tafeltjes zijn bezet door vrienden en vriendinnen met bloemversierde hoeden, damesclubjes en enkele verdwaalde Nederlandse toeristen. Hier halen we een ijsje, al kun je dat ‘je’ er rustig af laten. Een superijsco van een ‘artisan glacier', ambachtelijke ijscoboer, zeg maar.

Er is nog net een tafeltje voor twee vrij en die is voor ons. De kaart laat een serie lekkernijen zien die het water in je mond doet lopen. Na wikken en wegen kies ik voor ‘La nouvelle voyageuse’ en C voor vanille- en karamelijs met warme chocoladesaus. Die nouvelle voyageuse, specialiteit van het huis, bestaat uit kokosijs, sorbet kibana, passievrucht, ananassap, verse banaan en kiwi, framboosjes, blauwe bessen, stervruchten, rode bessen, een kleine meringue, flinterdunne suikerdraadjes als suikerdecoratie, een wafel en een chocolaatje. Alles huisgemaakt. Geserveerd in een reuzencoupe op wel 20 centimeter hoge poot, met een rietje en lepeltje op lange steel. Vakantie!!!

Jeanet F. de Jong

maandag 31 juli 2017

Ameland tussen Pinkegat en Borndiep

'Ameland tussen Pinkegat en Borndiep' is een boek geschreven door Joke Mosterman-van Doorn uit Nes. Het is een prachtig groot, 200 pagina's dik boek, met met een harde kaft. Het bevat veel verhalen over het eiland dat zit ingeklemd tussen het Pinkegat aan de oostkant en het Borndiep in het westen.

Dit boek vertelt het verhaal van het eigenzinnige Ameland en haar bewoners. Van de veehoeders op het Oerd en het boerenleven in Buren. Het gaat over Nes, vanouds al een handelsdorp met vele winkels. Over de invloed van de kasteelheren van het Camminghaslot op het dorp Ballum. Tot de hechte, nog lange tijd maritieme dorpsgemeenschap van Hollum: van roemruchte reddingbootschipper van toen tot gastheer van nu. Op een prachtige manier verteld door de schrijfster.

 • Ameland tussen Pinkegat en Borndiep
 • Joke Mosterman-van Doorn
 • Juli 2017 
 • Uitgever Litho Masters
 • ISBN 9789090303734
 • €29,95


woensdag 12 juli 2017

WPDetails #03

WPDetails is het personeels- en relatiemagazine van Wagenborg Passagiersdiensten. In nummer 3 van juli 2017 staat onder meer een artikel over Grenzen aan toerisme, Collega rederij Norled A.S. en Ondernemer in Beeld Taxi Drent en Schier Fashion. 

De WPDetails wordt huis aan huis bezorgd op Schiermonnikoog en Ameland.

 • WPDetails #03
 • Uitgegeven door Wagenborg passagiersdiensten
 • Juli 2017

dinsdag 11 juli 2017

Kunst met een opdracht

'Kunst met een opdracht, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw' is het boek over Jaap van de Meij, de kunstenaar die in Amsterdam is geboren uit Amelander ouders. Jaap van der Meij ligt in Hollum achter de kerk begraven.

In het noorden van het land, vooral in Friesland, staan tientallen beelden van Jaap van der Meij (1923-1999). Betonnen kolossen vaak geplaatst toen kunst in opdracht van wezenlijke betekenis was voor de samenleving. Bij het werk van elke monumentale kunstenaar uit de Wederopbouw rijzen dezelfde vragen: wat was ooit de opdracht, welk verhaal wilde het vertellen, en lukt dat nog steeds? Dit boek brengt die oude verhalen weer tot leven, maar voegt daar ook nieuwe verhalen aan toe. Drie verdiepende essays gaan in op de vraag wat deze werken betekenen voor het vergroten van de betrokkenheid van het publiek in het algemeen, en vormen een handreiking voor professionals en voor eigenaren van kunst in de openbare ruimte. 

Koop het boek in de boekhandel of via deze link.

 • Kunst met een opdracht, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw
 • Erik Betten
 • met een bijdrage van Jeroen Boomgaard en Sandra Smets
 • Nai010 Uitgevers in samenwerking met Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundig Sintrum en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • ISBN 789462083592
 • Juli 2017
 • € 34,95

donderdag 6 juli 2017

Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945

‘Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945’ is een boek van Sipke Wind en Jan Blaak. Het handelt over de wederwaardigheden van het eiland in de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke bron van het boek was het dagboek van Walraven Hofker. De hotelier in Nes moest in de oorlog enkele kamers van zijn gerenommeerde hotel afgeven aan enkele Duitse officieren. Hofker noteerde zijn belevenissen en Blaak en De Wind konden de unieke informatie goed gebruiken voor hun boek.

Het boek vertelt over de bunkers en mijnenvelden, de vliegtuigen en de bommen. Over de 600 Duitse soldaten en de spionage-eenheid in Excelsior, over verzetsdaden en het feest na de bevrijding. Twee keer vierde Ameland feest, na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945 en na het vertrek van alle Duitse soldaten, een maand later. Ameland was een Sperrgebiet, zoals de hele Noordzeekust dat was. Je mocht niet in de duinen en op het strand komen, tenzij je een speciaal toegangsbewijs had. Er sneuvelden enkele soldaten en er viel een burgerslachtoffer. De gebeurtenissen staan vermeld in 'Ameland Sperrgebiet'. Buiten enkele dramatische incidenten kwam Ameland tamelijk rustig de oorlog door. En toch gebeurde er een heleboel en dat levert nu een interessant boek op.

 • Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945
 • Sipke Wind en Jan Blaak
 • Uitgever SDW Boeken
 • Juli 2017
 • € 17,90 

Te koop in de boekhandels op Ameland en te bestellen via de website www.sdwboeken.nl.

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

maandag 5 juni 2017

Ameland InZicht 16

Ameland InZicht 16
Ameland InZicht magazine is een zomers nummer, vol met verhalen over Amelanders, eilanders, duinen, huizen en over de boel de boel laten en lekker tot rust komen op het strand. Op de cover van dit Ameland InZicht nummer staat het icoon van Ameland, de fris geschilderde vuurtoren in het friste wit en het felste rood. Hoeveel verf het heeft gekost om de vuurtoren zo mooi te laten blinken valt in het nummer te lezen.

Een greep uit de inhoud:

 • Noordzeevisser heeft Ameland letterlijk 'in zicht'
 • Een dorp op zich, slechts vier huizen groot; de huizen onder de vuurtoren
 • Gooi de trossen maar los! Het Wad op met de Brakzand
 • Geringd op Ameland de globe rond
 • De lusten en lasten van leven op een eiland
 • Het Oostbos
 • Het 'vroolijke' stradleven
 • Edelsmid in een zee van licht
 • Fietsen, boerengolf of op safari?
Ameland InZicht is te koop in de winkels en bij VVV Ameland online te bestellen via de webshop.
 • Ameland InZicht 16
 • Zomer 2016
 • Uitgegeven door Henk Huizinga
 • € 5,95


donderdag 11 mei 2017

Echte Amelander Nobeltje

Echte Amelander Nobeltje
'Echte Amelander Nobeltje. 10 cocktails om zelf te maken.' In hardcover uitgegeven, met 25 pagina’s.

Het boekwerkje is tweedehands nog wel te verwerven.

 • Echte Amelander Nobeltje
 • Diverse schrijvers
 • Uitgever Noturban
 • ISBN  9789082456028
 • 2017
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

Wonderwezens


‘Wonderwezens. Klein overzicht van mythische figuren’ is een prachtig uitgegeven boek over onderwerpen die in eerste instantie niet direct met Ameland geassocieerd worden. En toch staat Ameland erin en wel bij het verhaal over Piggelmee. Schrijfster Ingrid Biesheuvel, we kennen haar van het boek ‘Walvissen groot en vet’ en van het verhaal dat ze vertelde bij de opening van het 2018-jaar waarin Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat was, heeft een huisje op Ameland en komt er regelmatig. Het eiland en het huisje Vogala in Ballum zijn voor een belangrijk deel inspiratie geweest voor het schrijven van dit boek. "Ameland is een rustgevend eiland voor zulke arbeid," zegt Ingrid Biesheuvel. "Ik kan van sommige delen in boeken nog precies aanwijzen waar op het eiland ik ze bedacht/geschreven heb, bijvoorbeeld in Wonderwezens, het stuk over de hermafrodiet (dat vond ik zo lastig ... ) maar fietsend op de Pietje Miedeweg naar de kaasboerderij zag ik toen ineens hoe ik het aan moest pakken."

In Wonderwezens maken we kennis met talloze mythische figuren, zoals de drie zussen die het samen met één tand en één oog moeten doen. Mediëvist en neerlandicus Ingrid Biesheuvel put uit vele bronnen om kruisverbanden te leggen en bijzonderheden aan ons voor te schotelen. Bij het verhaal van de drie zussen, de Graeae, komt ze met Drs. P op de proppen en legt vindt ze een lijntje van de Graeae naar tante Constance en tante Mathilde via de Russische schrijver Dostojevski. Het verhaal is vermakelijk, grappig, informatief en wordt nog mooier door de illustratie van John Rabou. Elke potloodtekeningen heeft wat details met goud, zoals in dit geval de iris van het ene oog en het ivoor van de tand. Naast dit verhaal staan er nog 24 beschrijvingen van mythologische wezens in met de meest geinige associaties en connecties. 

De Egyptische Sfinx komt voorbij, koning Midas staat erin, cycloop Polyfemos krijgt een beurt net als de god Janus, Medusa en de zeemeermin van Gent. En dus Piggelmee en in dat verhaal komt Ameland voor. 


Wonderwezens is een fantastisch boek (niet omdat Ameland erin voorkomt, want dat is echt maar een fragment, een grappig detail) voor een ieder die geïnteresseerd is in  mythische figuren uit de Oudheid en Middeleeuwen en een bron van inspiratie voor vertellers.
 • Wonderwezens. Klein overzicht van mythische figuren
 • Ingrid Biesheuvel tekst en John Rabou illustraties
 • Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 
 • ISBN 978 90 253 0732 5
 • € 19,99
 • 2017

maandag 8 mei 2017

Het Slot van Ballum

Boekje met dvd over het Slot van Ballum
Het boekje 'Het Slot van Ballum, de geschiedenis van het Camminghaslot zichtbaar gemaakt, plus dvd: Het Slot van Ballum' werd op 8 mei 2017 in Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager in Hollum gepresenteerd. Het was tevens de opening van een tentoonstelling over het Camminghaslot en de presentatie van de fiets-wandelapp 'Langs de wegen van de heren van Ameland'. Het boekje en de dvd geeft een fantastische inkijk hoe het slot en de tuinen om het gebouw ere moeten hebben uitgezien. De bijen zoemen om de bijenkorven, de fruitboomgaard bloeit en binnen staan de grote Amelander kast en zijn de schilderijen van de Heer en zijn vrouw te zien.

Het boekje is te koop in Museum Sorgdrager.

woensdag 19 april 2017

Eilandhoppen

Eilandhoppen
'Eilandhoppen - verhalen & meer...' is een Made on Ameland-project van Dymphie van den Bergh uit Buren. Het boekje staat vol met grappige tekeningen van haar hand en met verhaaltjes, zoals Disco op het ws, Plank, Zwart is mooi, Hier staat de tijd stil en meer.

Het boekje Eilandhoppen is te koop bij VVV Ameland.

 • Eilandhoppen
 • Tekst en tekeningen Dymphie van den Berg
 • Uitgegeven door Made on Ameland
 • ISBN 978-90-823318-0-6
 • 2017
 • € 14,95

woensdag 12 april 2017

WPDetails #02

WPDetails is het personeel- en relatie magazine van Wagenborg Passagiersdiensten. In dit tweede nummer staat onder meer: De werkplek van Theodora van Slooten, Ondernemer in beeld - Ridder & De Vries Transporten, Collega Rederij - Op bezoek bij rederij Doeksen.

 • WPDetails #02
 • Uitgegeven door Wagenborg Passagiersdiensten
 • April 2017

zondag 2 april 2017

De zeerover van Ameland

De zeerover van Ameland
'De zeerover van Ameland' is een jeugdboek over twaalfjarige Tom. Zijn wens gaat in vervulling: een vakantie op Ameland met zijn ouders, zijn broertje en zusje. Tom wil graag meer weten over de geschiedenis van de walvisvaart. Het belooft een mooie vakantie te worden. Maar het loopt toch allemaal wat anders als Tom op het strand een fles uitgraaft met daarin een papier met een vreemd getal. Het blijkt een bijzondere vondst te zijn die de interesse wekt van een man die zich de zeerover noemt. Tom ontdekt al snel dat deze zeerover niet veel goeds in de zin heeft. Als de fles wordt gestolen, beleeft Tom een spannend avontuur.

Koop het boek in de boekhandel op het eiland of bestel het via deze link.

 • De zeerover van Ameland
 • Erwin Damhuis
 • EAN 9789492269188
 • Uitgeverij MagicStones
 • 2017
 • € 11,95

vrijdag 31 maart 2017

Sterker uit de strijd

'Sterker uit de strijd' is een roman Ilse Bel, uitgegeven via BookScout. Het verhaal speelt zich af op Ameland, waar de ouders van Esmé een restaurant hebben. Ze nemen een nieuwe jongen aan, de populaire Jesse. De verlegen Esmé moet eerst niets van hem hebben, maar al gauw komt ze erachter dat hij veel leuker is dan ze aanvankelijk dacht. Gedurende de zomer bloeit de liefde tussen hen op en als er iets ergs gebeurt, is Esmé de enige die hem kan helpen. 

Gelukkig komt Jesse er weer helemaal bovenop en kan snel weer voetballen met zijn vrienden. Maar dan gebeurt er tijdens de belangrijkste wedstrijd van het seizoen iets wat niemand aan zag komen. De verwarring is compleet als de politie opeens bij Jesse op de stoep staat. Is hun prille liefde sterk genoeg om samen door dit drama heen te komen?

Koop het boek in de Amelander boekhandel of via deze link.

 • Sterker uit de strijd
 • Ilse Bel
 • Uitgeverij BookScout
 • 31 maart 2017
 • ISBN 9789402234916
 • € 20,49

maandag 27 maart 2017

Eilandliefde

Eilandliefde is een roman van G. Smit, alias voor Goos Versluis. de geschiedenis speelt zich op het eiland af. De auteur heeft Amelander wortels. Hij geeft een ode aan het eiland dat hem zo lief is. Versluis vond op het eiland de rust om bij te komen van de zware hartoperatie. Zijn ervaringen zijn in dit 320 pagina's tellende boek verwerkt.  


 

donderdag 2 maart 2017

Kat uit de kast

'Kat uit de kast - Het geheime leven van Hidde Dirks Kat' is een boek van Jan de Waard, gemaakt als catalogus bij een tentoonstelling in Museum Sorgdrager met dezelfde titel. Dat was in 2017, een jaar voordat Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat werd. Het schitterend uitgegeven boekwerk is in een oplage van 200 gedrukt. Jan de Waard, kunstenaar, boekbinder en dozenmaker, staat borg voor de tekst en de gefotografeerde objecten, waaronder dozen, die in het boek staan. Egbarta Veenhuizen maakte de tekeningen.

Voor de tentoonstelling maakte De Waard objecten die bij gebeurtenissen horen uit het leven van Hidde Dirks Kat. Het zijn imaginaire gebeurtenissen, door de kunstenaar bedacht. Zo hij het heeft bedacht had het kunnen zijn. De Waard maakte attributen die hij opbergt in dozen. Bijzondere dozen, zoals die ene die de vuurtoren moet voorstellen. Al deze voorwerpen documenteren de vertelling en verbeelden de relatie tussen Groenland en Ameland. En niets is uit de lucht gegrepen of volledig uit de duim gezogen. Overal zit een kern van waarheid in, een werkelijke geschiedenis, waardoor we Kat anders leren kennen dan de stoere Commandeur.

Het boekwerk, een verzamelaarsobject, is te koop in Museum Sorgdrager.

 • Kat uit de kast
 • Het geheel leven van Hidde Dirks Kat
 • Jan de Waard
 • Egbarta Veenhuzien illustraties
 • oplage 200 exemplaren
 • Uitgegeven door Mooi Rood Pers
 • 2017maandag 27 februari 2017

De dood van een mooie vrouw

De dood van een mooie vrouw
‘De dood van een mooie vrouw’ is het solodebuut van Lies van der Wal - Oosterhoff uit Aduard. Het spannende verhaal speelt zich af op Ameland. Je verwacht het niet op dit eiland, maar in het verhaal van Lies wordt er een moord gepleegd. Ze wordt gevonden op het Oerd. De schrijfster maakt er een spannende geschiedenis van, met uitstapjes naar allerlei terreinen en wetenswaardigheden.

Ameland komt op een heel nare manier in het nieuws en at is wat het Waddeneiland absoluut niet kan gebruiken. Het zou maar gasten afschrikken. Het eiland mag zich gelukkig prijzen dat het fictie is, een boek om mee te nemen naar het strand om daar in alle rust en vrijheid te genieten van de omschrijvingen van bekende plekjes waar onwaarschijnlijk spannende dingen plaatsvinden.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een tweedehands exemplaar te koop (april 2022).

 • De dood van een mooie vrouw
 • Lies van der Wal - Oosterhoff
 • 2017
 • In eigen beheer uitgegeven
 • ISBN9789402161397
 • € 25,96

 

Te koop via de Amelander boekhandel of te bestellen via deze link.


Lees hier meer over De dood van een mooie vrouw


Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.


woensdag 15 februari 2017

Column - Soep

Hidde Dirks Kat
Afgelopen weken kon er gestemd worden op een poll betreffende Hidde Dirks Kat. Moet het beeld op een hogere sokkel, moet hij verplaatsen of moet er juist helemaal niets gebeuren? Dat was de vraag en 151 mensen lieten een stem achter.

Of dit representatief is voor de Hollumer bevolking, wilde dorpswandelingenrondleider en genealoog Pieter Jan Borsch tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hollum weten. “Hollum heeft 1200 inwoners!” Die 1200 kunnen niet allemaal lezen en schrijven, een respectabel deel ervan ligt nog in de luiers, en dan is er ook nog een categorie die het niet zo heeft op digitale polls. Evenzogoed zeggen 151 stemmen wel iets; ze geven een indicatie waar op voort te borduren is. Het geeft het bestuur van Dorpsbelang Hollum een steun in de rug als ze om advies wordt gevraagd. Het zegt meer dan stemmen bij handopsteken in de gelagkamer van Herberg De Zwaan. Het café was weliswaar goed bezet tijdens de jaarvergadering, maar 151 mensen zaten er niet. Waar er bij Dorpsbelang Hollum geen denken aan is om bij politiek gevoelige onderwerpen een ledenraadpleging te houden, opdat er een door de Hollumers gedragen advies aan bijvoorbeeld de gemeente kan worden gegeven, was dat als donderslag bij heldere hemel geen enkel punt toen het ging om de sokkel van Hidde Kat. Het democratisch gehalte van Dorpsbelang Hollum is even grillig als het weer, maar soep is er niet van te koken.

Evenzogoed: Hidde Kat blijft staan waar en zo die staat. Laag bij de grond, zodat je als wandelaar de beste man in de ogen kunt kijken. Je moet er even voor naar het tegelpaadje lopen, maar dan kun je het bolle buikje, de kuitbroek, de flappen aan de 18e eeuwse overjas en het keurige vestje van heel dichtbij bekijken. Gelegenheid genoeg, je moet het alleen even weten te vinden. Aan de vindbaarheid kunnen dorpswandelingenrondleiders bijdragen. En Dorpsbelang Hollum, in het kader van het Hidde Dirks Kat-jaar 2018, vast en zeker ook wel.

Jeanet de Jong

donderdag 2 februari 2017

Ameland InZicht 15

Ameland InZicht 15
Ameland in Zicht nummer 15 is het voorjaarsnummer van 2016. Een lekker nummer. Vol voorjaar, mensen die voor de liefde naar het eiland zijn gekomen, serenades aan een nieuw seizoen, een miss die Ameland in haar hart heeft gesloten en sèle met Vaje.

Ameland InZicht 15 is in de boekhandels op Ameland te koop, op de veerboot en in de kiosk in het wachtlokaal op de pier van Holwerd. Heel wat lees- en kijkplezier, want niet alleen de verhalen zijn om te smullen, ook de foto's zijn een verrukking om naar te kijken.

Het magazine is online via de webshop van de VVV Ameland aan te schaffen. Je kunt ook een abonnement nemen, natuurlijk, met elke keer een feestje als het blad op de mat valt.

 • Ameland InZicht15
 • Lente 2016
 • Uitgever Henk Huizinga
 • € 5,95