donderdag 7 december 2017

Ameland kalender 2018

De kalender van 2018 is de 13e kalender vol activiteiten die op Ameland georganiseerd worden die Faber-Wijnberg Installatietechniek uitgeeft. De kalender wordt gratis bij alle postadressen op Ameland bezorgd. In de winkel aan de Fabrieksweg in Hollum zijn gratis exemplaren op te halen.

De kalender van 2018 staat helemaal in het teken van Hidde Dirks Kat; Ameland is in 2018 Eiland van Hidde Dirks Kat. de foto's op de voorkant gaan over de walvisvaart en de commandeur en de maandbladen hebben al twaalf een achtergrond die refereert aan Hidde Dirks Kat.

 • Ameland kalender
 • Faber-Wijnberg Installatietechniek BV
 • December 2017

woensdag 6 december 2017

WPDetails #04

WPDetails is het personeels- en relatiemagazine van Wagenborg Passagiersdiensten. Nummer 4 van december 2017 heeft een prachtige onstuimige zee op de voorkant. In dit nummer staan onder meer de volgende artikelen: 3 visies - Natuurkrachten en Dubbelportret - Kapiteins Willem Groenewold en Gerben Brouwer. In dit nummer staat een gastcolumn van Piet Paulusma.

 • WPDetails #04
 • Uitgegeven door Wagenborg Passagiersdiensten
 • December 2017

woensdag 15 november 2017

De boerenstanden op Oost-Ameland

‘De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ is een lijvig werk van 450 pagina’s, geschreven door oud-huisarts Oense Straatsma. Het boerenleven op het eiland wordt van verschillende zijden belicht.

Basis ervan vormden de documenten die op de zolder van Tjet de Jong in Buren in dozen werden bewaard. Uit notulen over een reeks van jaren van de katholieke boerenbond ABTB blijkt hoezeer de kerk, of beter de opeenvolgende pastoors, hun stempel hebben gedrukt op verbetering van het boerenbedrijf in en rond Buren. Ze combineerden die ijver met voortdurende druk op parochianen om de kerk te zoeken en in het bijzonder de Heilige Communie te vieren.

In de eerste decennia van de 20ste eeuw maakte Ameland economisch gezien een grote sprong voorwaarts. Rond de Grieën werd een dijk aangelegd, er kwam een weg over het eiland, in Hollum werd de stroomzuivelfabriek geopend en in Buren kwam de ontwikkeling van de Vaarwaters en de markverdeling op gang. Veel van de documenten die op die ontwikkelingen betrekking hebben, zijn in dit boek terug te vinden.

 

Straatsma vulde waar nodig de documentatie van Tjet de Jong aan en voorzag het van commentaar. Uit de documentatie blijkt dat er geregeld rechtsprocedures werden gevoerd over het landgebruik op oostelijk Ameland. In de documenten staan de namen van talloze Amelanders. Voor de huidige generaties Amelanders biedt het boek stof genoeg om familiegeschiedenissen aan te vullen.


Het boek is verkrijgbaar in de Amelander boekhandels en in de Amelander musea.

 • De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ 
 • Oense Straatsma
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle
 • ISBN 978-90-801350-6-2
 • November 2017
 • € 24,95

maandag 13 november 2017

Gerrit Postma 1819-1894

Gerrit Postma
Over de op Ameland geboren schilder Gerrit Postma (1819 - 1894) zijn twee boeken verschenen. De kunstenaar verdiende goed en kon het zich veroorloven veel te reizen en in het buitenland te verblijven. Postma’s achterkleindochter Catharina Hubert van Blyenburgh – Ekama en haar achternicht Nicoline Ekama deden onderzoek naar hun succesvolle voorouder. 

Op Ameland deden Pieter Jan en Tineke Borsch onderzoek naar de geschiedenis van Gerrit op het eiland. Het bleek dat hij de achterneef was van Marten Jansen, commandeur van het in het rampjaar 1777 in het ijs gekraakte schip 'Het Witte Paard'. Jansen schreef zijn belevenissen op in 'Kort doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen'. In 1770 was Gerrits overgrootvader Jan Hillebrands nog mee geweest als harpoenier op het schip van zijn zoon Marten Jansen.

Op de website van Amelander Historie staat een groot artikel over Gerrit Postma dat zeer de moeite waard is. Lees het via deze link.

Antiquarisch sporadisch te vinden (november 2022).

 • Gerrit Postma 1819-1894 
 • 'Een negentiende-eeuws schildersleven' - deel 1
 • 'Zijn nalatenschap' - deel 2
 • Nicoline J. Ekama - van Dorsten
 • Uitgegeven in eigen beheer door C.J. Hubert van Blyenburgh-Ekama
 • ISBN 9789090311999
 • 2017
Gerrit Postma

donderdag 9 november 2017

Droom maar Sanne

Er gebeurt veel in het leven van Sanne en in de levens van de mensen om haar heen. 'Droom maar Sanne' is het veertiende boek vol belevenissen - hilarisch, romantisch, weemoedig soms en altijd vol onverwachte wendingen. Vriendin Marleen gaat speeddaten, er is een wonderlijke boswachter; Sanne wordt gevolgd door verschillende auto's en vervult de grootste wens van Nana; er zijn plannen voor een bruiloft en twee neven azen op een erfenis. Een deel waarin Schaapje de liefde vindt en Sanne de liefde verliest. Hoog tijd om uit te waaien op Ameland, samen met haar labrador Hazel. Vindt ze daar rust? Ze vindt daar tijd om te dromen. Want dromen kan altijd.

 • Droom maar Sanne
 • Marjan van den Berg
 • Uitgever Marjan van den Berg Teksten
 • ISBN 9789082461244
 • 2017
 • € 17,45
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

woensdag 8 november 2017

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560', met een editie van De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558.

 

In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Dit boek wil hierin verandering brengen. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. 


Hans Mol beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities. Hij onderzoekt tevens waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten zijn overgeleverd. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. 

 •  De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
 •  J.A. Mol en P.L.G. van der Meer
 • Uitgeverij Verloren BV
 • ISBN 9789087046859
 • November 2017
 • € 35,--

 

 

dinsdag 17 oktober 2017

Programmaboekje Kunstmaand 2017

Het programmaboekje van de Kunstmaand 2017 laat het programma van de hele Kunstmaaand zien. Het thema van Kunstmaand 2017 is 'Tweede Natuur'.

 • Kunstmaand Ameland programmaboekje 2017
 • Uitgegeven door Stichting Kunstmaand Ameland
 • Oktober 2017 

maandag 2 oktober 2017

Ameland InZicht 17

Ameland InZicht 17
Ameland inZicht Magazine nummer 17 is een warm nummer vol vuur en passie, met verhalen over Amelanders, eilanders, duinen, huizen. Over Amelands grondgebied in Amsterdam en spannende verhalen van redders op zee, over de smid, schipper, kooiker, preparateur, toneelspeler, herbergier en kroegbaas. Ameland inZicht nummer 17 is het gloedvolle herfst- en warme winternummer.

Te koop in de tijdschriftenwinkels en online via de webshop van en bij de VVV Ameland.

 • Ameland InZicht 17
 • Uitgever Henk Huizinga
 • € 5,95 

Een greep uit de inhoud:

 • De passie van een ambachtsman
 • Verscholen kerk in Nes
 • Geheime wereld van de eendenkooi
 • Van herberg tot hotel
 • Kunstmaand en Gitte Brugman
 • De Hort Op
 • Struik als vestingwerk
 • Preparateur Arjen Verbiest
 • Ameland legt loper uit voor viervoeters


maandag 31 juli 2017

Ameland tussen Pinkegat en Borndiep

'Ameland tussen Pinkegat en Borndiep' is een boek geschreven door Joke Mosterman-van Doorn uit Nes. Het is een prachtig groot, 200 pagina's dik boek, met met een harde kaft. Het bevat veel verhalen over het eiland dat zit ingeklemd tussen het Pinkegat aan de oostkant en het Borndiep in het westen.

Dit boek vertelt het verhaal van het eigenzinnige Ameland en haar bewoners. Van de veehoeders op het Oerd en het boerenleven in Buren. Het gaat over Nes, vanouds al een handelsdorp met vele winkels. Over de invloed van de kasteelheren van het Camminghaslot op het dorp Ballum. Tot de hechte, nog lange tijd maritieme dorpsgemeenschap van Hollum: van roemruchte reddingbootschipper van toen tot gastheer van nu. Op een prachtige manier verteld door de schrijfster.

 • Ameland tussen Pinkegat en Borndiep
 • Joke Mosterman-van Doorn
 • Juli 2017 
 • Uitgever Litho Masters
 • ISBN 9789090303734
 • €29,95


woensdag 12 juli 2017

WPDetails #03

WPDetails is het personeels- en relatiemagazine van Wagenborg Passagiersdiensten. In nummer 3 van juli 2017 staat onder meer een artikel over Grenzen aan toerisme, Collega rederij Norled A.S. en Ondernemer in Beeld Taxi Drent en Schier Fashion. 

De WPDetails wordt huis aan huis bezorgd op Schiermonnikoog en Ameland.

 • WPDetails #03
 • Uitgegeven door Wagenborg passagiersdiensten
 • Juli 2017

dinsdag 11 juli 2017

Kunst met een opdracht

'Kunst met een opdracht, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw' is het boek over Jaap van de Meij, de kunstenaar die in Amsterdam is geboren uit Amelander ouders. Jaap van der Meij ligt in Hollum achter de kerk begraven.

In het noorden van het land, vooral in Friesland, staan tientallen beelden van Jaap van der Meij (1923-1999). Betonnen kolossen vaak geplaatst toen kunst in opdracht van wezenlijke betekenis was voor de samenleving. Bij het werk van elke monumentale kunstenaar uit de Wederopbouw rijzen dezelfde vragen: wat was ooit de opdracht, welk verhaal wilde het vertellen, en lukt dat nog steeds? Dit boek brengt die oude verhalen weer tot leven, maar voegt daar ook nieuwe verhalen aan toe. Drie verdiepende essays gaan in op de vraag wat deze werken betekenen voor het vergroten van de betrokkenheid van het publiek in het algemeen, en vormen een handreiking voor professionals en voor eigenaren van kunst in de openbare ruimte. 

Koop het boek in de boekhandel of via deze link.

 • Kunst met een opdracht, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw
 • Erik Betten
 • met een bijdrage van Jeroen Boomgaard en Sandra Smets
 • Nai010 Uitgevers in samenwerking met Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundig Sintrum en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • ISBN 789462083592
 • Juli 2017
 • € 34,95

donderdag 6 juli 2017

Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945

‘Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945’ is een boek van Sipke Wind en Jan Blaak. Het handelt over de wederwaardigheden van het eiland in de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke bron van het boek was het dagboek van Walraven Hofker. De hotelier in Nes moest in de oorlog enkele kamers van zijn gerenommeerde hotel afgeven aan enkele Duitse officieren. Hofker noteerde zijn belevenissen en Blaak en De Wind konden de unieke informatie goed gebruiken voor hun boek.

Het boek vertelt over de bunkers en mijnenvelden, de vliegtuigen en de bommen. Over de 600 Duitse soldaten en de spionage-eenheid in Excelsior, over verzetsdaden en het feest na de bevrijding. Twee keer vierde Ameland feest, na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945 en na het vertrek van alle Duitse soldaten, een maand later. Ameland was een Sperrgebiet, zoals de hele Noordzeekust dat was. Je mocht niet in de duinen en op het strand komen, tenzij je een speciaal toegangsbewijs had. Er sneuvelden enkele soldaten en er viel een burgerslachtoffer. De gebeurtenissen staan vermeld in 'Ameland Sperrgebiet'. Buiten enkele dramatische incidenten kwam Ameland tamelijk rustig de oorlog door. En toch gebeurde er een heleboel en dat levert nu een interessant boek op.

 • Ameland Sperrgebiet 1940 – 1945
 • Sipke Wind en Jan Blaak
 • Uitgever SDW Boeken
 • Juli 2017
 • € 17,90 

Te koop in de boekhandels op Ameland en te bestellen via de website www.sdwboeken.nl.

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

maandag 5 juni 2017

Ameland InZicht 16

Ameland InZicht 16
Ameland InZicht magazine is een zomers nummer, vol met verhalen over Amelanders, eilanders, duinen, huizen en over de boel de boel laten en lekker tot rust komen op het strand. Op de cover van dit Ameland InZicht nummer staat het icoon van Ameland, de fris geschilderde vuurtoren in het friste wit en het felste rood. Hoeveel verf het heeft gekost om de vuurtoren zo mooi te laten blinken valt in het nummer te lezen.

Een greep uit de inhoud:

 • Noordzeevisser heeft Ameland letterlijk 'in zicht'
 • Een dorp op zich, slechts vier huizen groot; de huizen onder de vuurtoren
 • Gooi de trossen maar los! Het Wad op met de Brakzand
 • Geringd op Ameland de globe rond
 • De lusten en lasten van leven op een eiland
 • Het Oostbos
 • Het 'vroolijke' stradleven
 • Edelsmid in een zee van licht
 • Fietsen, boerengolf of op safari?
Ameland InZicht is te koop in de winkels en bij VVV Ameland online te bestellen via de webshop.
 • Ameland InZicht 16
 • Zomer 2016
 • Uitgegeven door Henk Huizinga
 • € 5,95


donderdag 11 mei 2017

Echte Amelander Nobeltje

Echte Amelander Nobeltje
'Echte Amelander Nobeltje. 10 cocktails om zelf te maken.' In hardcover uitgegeven, met 25 pagina’s.

Het boekwerkje is tweedehands nog wel te verwerven.

 • Echte Amelander Nobeltje
 • Diverse schrijvers
 • Uitgever Noturban
 • ISBN  9789082456028
 • 2017
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

Wonderwezens


‘Wonderwezens. Klein overzicht van mythische figuren’ is een prachtig uitgegeven boek over onderwerpen die in eerste instantie niet direct met Ameland geassocieerd worden. En toch staat Ameland erin en wel bij het verhaal over Piggelmee. Schrijfster Ingrid Biesheuvel, we kennen haar van het boek ‘Walvissen groot en vet’ en van het verhaal dat ze vertelde bij de opening van het 2018-jaar waarin Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat was, heeft een huisje op Ameland en komt er regelmatig. Het eiland en het huisje Vogala in Ballum zijn voor een belangrijk deel inspiratie geweest voor het schrijven van dit boek. "Ameland is een rustgevend eiland voor zulke arbeid," zegt Ingrid Biesheuvel. "Ik kan van sommige delen in boeken nog precies aanwijzen waar op het eiland ik ze bedacht/geschreven heb, bijvoorbeeld in Wonderwezens, het stuk over de hermafrodiet (dat vond ik zo lastig ... ) maar fietsend op de Pietje Miedeweg naar de kaasboerderij zag ik toen ineens hoe ik het aan moest pakken."

In Wonderwezens maken we kennis met talloze mythische figuren, zoals de drie zussen die het samen met één tand en één oog moeten doen. Mediëvist en neerlandicus Ingrid Biesheuvel put uit vele bronnen om kruisverbanden te leggen en bijzonderheden aan ons voor te schotelen. Bij het verhaal van de drie zussen, de Graeae, komt ze met Drs. P op de proppen en legt vindt ze een lijntje van de Graeae naar tante Constance en tante Mathilde via de Russische schrijver Dostojevski. Het verhaal is vermakelijk, grappig, informatief en wordt nog mooier door de illustratie van John Rabou. Elke potloodtekeningen heeft wat details met goud, zoals in dit geval de iris van het ene oog en het ivoor van de tand. Naast dit verhaal staan er nog 24 beschrijvingen van mythologische wezens in met de meest geinige associaties en connecties. 

De Egyptische Sfinx komt voorbij, koning Midas staat erin, cycloop Polyfemos krijgt een beurt net als de god Janus, Medusa en de zeemeermin van Gent. En dus Piggelmee en in dat verhaal komt Ameland voor. 


Wonderwezens is een fantastisch boek (niet omdat Ameland erin voorkomt, want dat is echt maar een fragment, een grappig detail) voor een ieder die geïnteresseerd is in  mythische figuren uit de Oudheid en Middeleeuwen en een bron van inspiratie voor vertellers.
 • Wonderwezens. Klein overzicht van mythische figuren
 • Ingrid Biesheuvel tekst en John Rabou illustraties
 • Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 
 • ISBN 978 90 253 0732 5
 • € 19,99
 • 2017

maandag 8 mei 2017

Het Slot van Ballum

Boekje met dvd over het Slot van Ballum
Het boekje 'Het Slot van Ballum, de geschiedenis van het Camminghaslot zichtbaar gemaakt, plus dvd: Het Slot van Ballum' werd op 8 mei 2017 in Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager in Hollum gepresenteerd. Het was tevens de opening van een tentoonstelling over het Camminghaslot en de presentatie van de fiets-wandelapp 'Langs de wegen van de heren van Ameland'. Het boekje en de dvd geeft een fantastische inkijk hoe het slot en de tuinen om het gebouw ere moeten hebben uitgezien. De bijen zoemen om de bijenkorven, de fruitboomgaard bloeit en binnen staan de grote Amelander kast en zijn de schilderijen van de Heer en zijn vrouw te zien.

Het boekje is te koop in Museum Sorgdrager.

woensdag 19 april 2017

Eilandhoppen

Eilandhoppen
'Eilandhoppen - verhalen & meer...' is een Made on Ameland-project van Dymphie van den Bergh uit Buren. Het boekje staat vol met grappige tekeningen van haar hand en met verhaaltjes, zoals Disco op het ws, Plank, Zwart is mooi, Hier staat de tijd stil en meer.

Het boekje Eilandhoppen is te koop bij VVV Ameland.

 • Eilandhoppen
 • Tekst en tekeningen Dymphie van den Berg
 • Uitgegeven door Made on Ameland
 • ISBN 978-90-823318-0-6
 • 2017
 • € 14,95

woensdag 12 april 2017

WPDetails #02

WPDetails is het personeel- en relatie magazine van Wagenborg Passagiersdiensten. In dit tweede nummer staat onder meer: De werkplek van Theodora van Slooten, Ondernemer in beeld - Ridder & De Vries Transporten, Collega Rederij - Op bezoek bij rederij Doeksen.

 • WPDetails #02
 • Uitgegeven door Wagenborg Passagiersdiensten
 • April 2017

zondag 2 april 2017

De zeerover van Ameland

De zeerover van Ameland
'De zeerover van Ameland' is een jeugdboek over twaalfjarige Tom. Zijn wens gaat in vervulling: een vakantie op Ameland met zijn ouders, zijn broertje en zusje. Tom wil graag meer weten over de geschiedenis van de walvisvaart. Het belooft een mooie vakantie te worden. Maar het loopt toch allemaal wat anders als Tom op het strand een fles uitgraaft met daarin een papier met een vreemd getal. Het blijkt een bijzondere vondst te zijn die de interesse wekt van een man die zich de zeerover noemt. Tom ontdekt al snel dat deze zeerover niet veel goeds in de zin heeft. Als de fles wordt gestolen, beleeft Tom een spannend avontuur.

Koop het boek in de boekhandel op het eiland of bestel het via deze link.

 • De zeerover van Ameland
 • Erwin Damhuis
 • EAN 9789492269188
 • Uitgeverij MagicStones
 • 2017
 • € 11,95

vrijdag 31 maart 2017

Sterker uit de strijd

'Sterker uit de strijd' is een roman Ilse Bel, uitgegeven via BookScout. Het verhaal speelt zich af op Ameland, waar de ouders van Esmé een restaurant hebben. Ze nemen een nieuwe jongen aan, de populaire Jesse. De verlegen Esmé moet eerst niets van hem hebben, maar al gauw komt ze erachter dat hij veel leuker is dan ze aanvankelijk dacht. Gedurende de zomer bloeit de liefde tussen hen op en als er iets ergs gebeurt, is Esmé de enige die hem kan helpen. 

Gelukkig komt Jesse er weer helemaal bovenop en kan snel weer voetballen met zijn vrienden. Maar dan gebeurt er tijdens de belangrijkste wedstrijd van het seizoen iets wat niemand aan zag komen. De verwarring is compleet als de politie opeens bij Jesse op de stoep staat. Is hun prille liefde sterk genoeg om samen door dit drama heen te komen?

Koop het boek in de Amelander boekhandel of via deze link.

 • Sterker uit de strijd
 • Ilse Bel
 • Uitgeverij BookScout
 • 31 maart 2017
 • ISBN 9789402234916
 • € 20,49

maandag 27 maart 2017

Eilandliefde

Eilandliefde is een roman van G. Smit, alias voor Goos Versluis. de geschiedenis speelt zich op het eiland af. De auteur heeft Amelander wortels. Hij geeft een ode aan het eiland dat hem zo lief is. Versluis vond op het eiland de rust om bij te komen van de zware hartoperatie. Zijn ervaringen zijn in dit 320 pagina's tellende boek verwerkt.  


 

donderdag 2 maart 2017

Kat uit de kast

'Kat uit de kast - Het geheime leven van Hidde Dirks Kat' is een boek van Jan de Waard, gemaakt als catalogus bij een tentoonstelling in Museum Sorgdrager met dezelfde titel. Dat was in 2017, een jaar voordat Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat werd. Het schitterend uitgegeven boekwerk is in een oplage van 200 gedrukt. Jan de Waard, kunstenaar, boekbinder en dozenmaker, staat borg voor de tekst en de gefotografeerde objecten, waaronder dozen, die in het boek staan. Egbarta Veenhuizen maakte de tekeningen.

Voor de tentoonstelling maakte De Waard objecten die bij gebeurtenissen horen uit het leven van Hidde Dirks Kat. Het zijn imaginaire gebeurtenissen, door de kunstenaar bedacht. Zo hij het heeft bedacht had het kunnen zijn. De Waard maakte attributen die hij opbergt in dozen. Bijzondere dozen, zoals die ene die de vuurtoren moet voorstellen. Al deze voorwerpen documenteren de vertelling en verbeelden de relatie tussen Groenland en Ameland. En niets is uit de lucht gegrepen of volledig uit de duim gezogen. Overal zit een kern van waarheid in, een werkelijke geschiedenis, waardoor we Kat anders leren kennen dan de stoere Commandeur.

Het boekwerk, een verzamelaarsobject, is te koop in Museum Sorgdrager.

 • Kat uit de kast
 • Het geheel leven van Hidde Dirks Kat
 • Jan de Waard
 • Egbarta Veenhuzien illustraties
 • oplage 200 exemplaren
 • Uitgegeven door Mooi Rood Pers
 • 2017maandag 27 februari 2017

De dood van een mooie vrouw

De dood van een mooie vrouw
‘De dood van een mooie vrouw’ is het solodebuut van Lies van der Wal - Oosterhoff uit Aduard. Het spannende verhaal speelt zich af op Ameland. Je verwacht het niet op dit eiland, maar in het verhaal van Lies wordt er een moord gepleegd. Ze wordt gevonden op het Oerd. De schrijfster maakt er een spannende geschiedenis van, met uitstapjes naar allerlei terreinen en wetenswaardigheden.

Ameland komt op een heel nare manier in het nieuws en at is wat het Waddeneiland absoluut niet kan gebruiken. Het zou maar gasten afschrikken. Het eiland mag zich gelukkig prijzen dat het fictie is, een boek om mee te nemen naar het strand om daar in alle rust en vrijheid te genieten van de omschrijvingen van bekende plekjes waar onwaarschijnlijk spannende dingen plaatsvinden.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een tweedehands exemplaar te koop (april 2022).

 • De dood van een mooie vrouw
 • Lies van der Wal - Oosterhoff
 • 2017
 • In eigen beheer uitgegeven
 • ISBN9789402161397
 • € 25,96

 

Te koop via de Amelander boekhandel of te bestellen via deze link.


Lees hier meer over De dood van een mooie vrouw


Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.


donderdag 2 februari 2017

Ameland InZicht 15

Ameland InZicht 15
Ameland in Zicht nummer 15 is het voorjaarsnummer van 2016. Een lekker nummer. Vol voorjaar, mensen die voor de liefde naar het eiland zijn gekomen, serenades aan een nieuw seizoen, een miss die Ameland in haar hart heeft gesloten en sèle met Vaje.

Ameland InZicht 15 is in de boekhandels op Ameland te koop, op de veerboot en in de kiosk in het wachtlokaal op de pier van Holwerd. Heel wat lees- en kijkplezier, want niet alleen de verhalen zijn om te smullen, ook de foto's zijn een verrukking om naar te kijken.

Het magazine is online via de webshop van de VVV Ameland aan te schaffen. Je kunt ook een abonnement nemen, natuurlijk, met elke keer een feestje als het blad op de mat valt.

 • Ameland InZicht15
 • Lente 2016
 • Uitgever Henk Huizinga
 • € 5,95

dinsdag 31 januari 2017

Vereniging Ameland Molens Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016
De vereniging Ameland Korenmolens, die gaat over molen De Verwachting in Hollum en Phenix in Nes, maakt elk jaar een jaarverslag met daarin verantwoording en wetenswaardigheden. Het is een waardevol boekwerkje voor vrienden van de molens, vrijwilligers, medewerkers en donateurs.woensdag 25 januari 2017

Broedvogelverslag Lange Duinen Noord 2016

Broedvogelverslag LDN 2016
Vogelwacht Hollum geeft een stand van zaken betreffende broedvogels in de Lange Duinen Noord. Het verslag gaat over 2016. De inventarisaties zijn uitgevoerd door vogelwachters. Soorten en territoria zijn geteld en die aantallen worden vergeleken met eerdere jaren. Ook wordt de historie van de inventarisaties in de Lange Duinen Noord beschreven, het gebied zelf en hoe te werk wordt gegaan. 

 • Broedvogelverslag Lange Duinen Noord 2016
 • Vogelwacht Hollum-Ballum
 • Uitgebracht in 2017

maandag 23 januari 2017

100 jaar ijsvereniging "Met Frisschen Moed" 1917 - 2910

'100 jaar ijsvereniging "Met Frisschen Moed" 1917 - 2910' is een uitgave van de ijsvereniging van Nes. Op 23 januari 1917 was de eerste Algemene vergadering. Sindsdien kijkt Met Frisschen Moed elke winter naar de lucht, voelt de temperatuur en schat wanneer de Russische Beer komt. Want dan willen ze hun ijsbaan klaar hebben zodat jong en oud ijsplezier kan hebben. Het boekje zit vol met foto's van honderd jaar schaatsplezier uit Nes.

maandag 16 januari 2017

Rust

'Rust' is een gedichtenbundel van Lenze L.Bouwers. En dit is niet zijn eerste. Bouwers komt graag op Ameland - hij beschouwt het eiland als zijn tweede vaderland - en dit eiland is dan ook in deze bundel vertegenwoordigd. Hij schrijft over zijn liefde voor de natuur, heeft aandacht voor het zwakke en zoekt liefde tussen mensen. In 'Rust' beschrijft Bouwers een diep doorleefd gevoel van confrontatie en geestelijke aanvaarding, een soort toewijding. Op het moment dat het boekje uitkomt is hij 77 jaar oud, ook wel de leeftijd van de twee seizen genoemd. Hij verwoordt het ouder worden. 

Bouwers is een kinder- en jeugdboeken schrijver en was van 2007 tot 2009 stadsdichter van Zwolle.

'Rust verscheen als nummer 47 in de Bordeaux-reeks van Uitgeverij Liverse.

Het boekje is in het tweedehands circuit nog wel te koop. Op Boekwinkeltjes.nl staat het (januari 2022) voor 9 euro, op Bol.com voor voor dik over de 50 euro. 

Ik ben in het bezit van een door lenze gesigneerd exemplaar.

 • Rust
 • Lenze L. Bouwers
 • Uitgeverij Liverse in Dordrecht
 • ISBN 978 94 92519 25 2
 • 2017
 • € 20,95dinsdag 10 januari 2017

InselTrip Ameland

‘InselTrip Ameland’ is een Duitstalige reisgids. Het vertelt over de bijzonderheden van het eiland, het lange zandstrand en de boeiende natuurgebieden. Het verhaalt over het echte genieten van het echte eilandgevoel aan de voet van de vuurtoren, tegen de wind in fietsen, oude commandeurshuizen bewonderen en eindeloos wandelen. Ook zonaanbidders en sporters komen aan hun trekken, want Ameland staat bekend als paardeneiland en watersportparadijs, volgens Ulrike Grafberger. Ze geeft winkel- en eettips, selecteert accommodaties en laat zien welke evenementen op het eiland spelen.

Het boekje heeft ook een kleine taalhulp voor de Duitsers, met de belangrijkste woordenschat voor alle dag. In de uitgave is een vouwkaart bijgevoegd.

 

 • InselTrip Ameland
 • Ulrike Grafberger
 • Reise Know-How Rump Gmbh
 • Duits
 • € 11,95
 • Januari 2017