donderdag 24 november 2011

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost

Monitoring effecten bodemdaling op Ameland-Oost
Het rapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost' is een evaluatie na 23 jaar gaswinning. Het betreft een samenvatting van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland.

  • Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost
  • Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland
  • November 2011