maandag 11 mei 1987

Friesland Post - Sterke stukken van Gerlof Visser

In de Friesland Post van mei 1987 staat een mooi artikel over Gelf Visser, met de titel 'Sterke stukken van Gerlof Visser' en met prachtige foto's van de zeilmaker. Gerlof vertelt dat hij in zijn 'Kabelgat' gelukkig is, een werkplaatsje aan de zuidrand van het dorp, waar zijn zeilmakersgereedschap hangt. We leren Gerlof kennen zoals Ameland hem kent, als ondeugend, iemand die houdt van naakt in de zon zitten, zijn interviewster een gemummificeerde rat in de handen duwt en haar laat voelen aan een bargepyst, een penis van een varken. 

Vertellen kon hij, Gerlof en de schrijfster noemt hem een entertainer. Hij was zeeman, zeilmaker, scheepstuiger en verzetsman, met een schuurtje vol met de prachtigste attributen, een man van Ameland, die jaren in Amsterdam had gewoond, die smakelijk kon vertellen en veel te verhalen had.

  • Friesland Post - Sterke stukken van Gerlof Visser
  • Alice Booij - Tekst
  • Johan Witteveen - Foto's
  • Uitgegeven door Friese Pers Boekerij
  • Mei 1987
  • f 4,60