vrijdag 27 april 1990

Duinen Levend Landschap

'Duinen Levend Landschap' beschrijft de geschiedenis van de duinen en alle aspecten van de duinen: het strand, de vloedlijn, de eerste duintjes, de zeereep, primaire duinvalleien, secundaire duinvalleien, open duin, het binnenduinbos en kalkarme duinen. Daarbij beschrijft het boekje de verliezen en bedreigingen van de duinen door ontginning, landbouw, bosbouw, stedenbouw en wegen, industrie, energie, zure regen, drinkwatervoorziening, recreatie, jacht, militaire activiteiten, kustafslag en kustbeheer. De duingebieden langs de Nederlandse kust zijn het hoofdonderwerp. Met vele foto's en tekeningen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden.

  • Duinen Levend Landschap
  • J. van Tol
  • Tekeningen van J. van Tol en M.P.J.M. Janssen
  • Uitgegeven door Stichting Duinbehoud bij uitgeverij Jan van Arkel in Utrecht
  • 1990

dinsdag 10 april 1990

Redders aan de riemen

Redders aan de riemen
'Redders aan de riemen - de laatste roeiredders vertellen over hun leven' is een boek van Fokke Haanstra en Siep Zeemand.

Het boek is in het tweedehands circuit anno 2021 nog wel te vinden.

  • Redders aan de riemen
  • Uitgever Born
  • 1990