vrijdag 27 april 1990

Duinen Levend Landschap

'Duinen Levend Landschap' beschrijft de geschiedenis van de duinen en alle aspecten van de duinen: het strand, de vloedlijn, de eerste duintjes, de zeereep, primaire duinvalleien, secundaire duinvalleien, open duin, het binnenduinbos en kalkarme duinen. Daarbij beschrijft het boekje de verliezen en bedreigingen van de duinen door ontginning, landbouw, bosbouw, stedenbouw en wegen, industrie, energie, zure regen, drinkwatervoorziening, recreatie, jacht, militaire activiteiten, kustafslag en kustbeheer. De duingebieden langs de Nederlandse kust zijn het hoofdonderwerp. Met vele foto's en tekeningen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden.

 • Duinen Levend Landschap
 • J. van Tol
 • Tekeningen van J. van Tol en M.P.J.M. Janssen
 • Uitgegeven door Stichting Duinbehoud bij uitgeverij Jan van Arkel in Utrecht
 • 1990

vrijdag 20 april 1990

Zestig jaar natuurbescherming

Zestig jaar natuurbescherming' is een boek over de beheergronden van de provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea. Het Oerd op Ameland is een van de gebieden waarvan It Fryske Gea beheerder is. 

In het tweedehands circuit is er nog wel aan te komen.

 • Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea
 • Harrie Ernst, Halbe Hettema, Evert de Jong, Sytze van der Wal voor de tekst
 • Benny Klazenga voor de fotografie
 • Uitgegeven door Friese Pers Boekerij bv
 • ISBN 90 330 1411 4
 • 1990dinsdag 10 april 1990

Redders aan de riemen

Redders aan de riemen
'Redders aan de riemen - de laatste roeiredders vertellen over hun leven' is een boek van Fokke Haanstra en Siep Zeeman.

Het boek is in het tweedehands circuit anno 2023 nog wel te vinden.

Er is een zacht kaft versie van uitgegeven (blauwe voorkant) en een grote versie met hardkaft en stofomslag. Langs de hele kust werden de roeireddingboten met paarden gelanceerd en op Ameland werd die lancering het langst volgehouden. ook toen de roeireddingboot vervangen was door een motorstrandreddingboot. Botte Ney was de schier en over hem wordt in dit boek behaald. Ook staat er een grote foto over twee pagina's in van het bezoek van Koningin Wilhelmina in 1925. Aan de herinneringen van Sietze de Jong is een heel hoofdstuk gewijd.

 • Redders aan de riemen
 • Uitgever Born
 • 1990 
Grote uitgave met hard kaft en stofomslag