maandag 2 juli 1973

De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)

De restauratie
'De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)' is een boekje dat is geschreven door J. Kamerling en W.T. Keune. De hervormde kerk dateert in zijn huidige vorm uit 1678, schrijven ze. Toen werd de door de watergeuzen in 1569 verwoeste kerk op de oude resten opgetrokken. Tijdens die restauratie werd oudheidkundig bodemonderzoek gedaan en toen restanten van de verwoeste kerk en van een nog ouder kerkgebouw aangetroffen. De kerk werd in tussen 1970 en 1972 geheel gerestaureerd. Het boekje is een herinnering aan die fase in het eeuwenoude bestaan van deze in de middeleeuwen aan Onze Lieve Vrouwe gewijde kerk.

  • De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)
  • J. Kamerling en W.T. Keune
  • Juli 1973