zaterdag 29 januari 1972

Aardgaswinning op Ameland?

Gaswinning?
Een rapport over achtergronden en mogelijke gevolgen.

  • Aardgaswinning op Ameland?
  • Uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
  • 1972
zondag 16 januari 1972

1972 - De dei is forroun

Verhaal dat zich afwisselend in Bolsward en op Ameland afspeelt over de 17e-eeuwse Friese dichter-schoolmeester Gysbert Japicx.

In het Fries.

  • De dei is forroun
  • Piter Terpstra
  • Miedema Pers
  • 1972