maandag 2 mei 1988

Amelander kerkzilver

Amelander kerkzilver
'Amelander kerkzilver' is een brochure op A4 formaat, die is uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Getuigen in zilver' die van 1 juli tot 15 september 1988 in de Oudheidkamer in Hollum te zien was. Amelander kerken bezitten kerkzilver uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Het zijn liturgische voorwerpen, zoals avondmaalsbekers, collecteschaaltjes, doopbekken, altaarkandelaars, avondmaalsschaaltjes, hostiekelk, monstrans en een chrismatorium of oliedoos. Ze worden nog altijd op hoogtijdagen gebruikt en de collecteschalen nog wekelijks.

De Ouwe Pôlle gaf dit blad uit in samenwerking met gemeente Ameland het het Fries Museum.

  • Amelander kerkzilver
  • Marlies Stoter - tekst
  • Peter Popken - foto's
  • Uitgegeven door Stichting Ouwe Pôlle
  • Mei 1988