maandag 2 juli 1973

De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)

De restauratie
'De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)' is een boekje dat is geschreven door J. Kamerling en W.T. Keune. De hervormde kerk dateert in zijn huidige vorm uit 1678, schrijven ze. Toen werd de door de watergeuzen in 1569 verwoeste kerk op de oude resten opgetrokken. Tijdens die restauratie werd oudheidkundig bodemonderzoek gedaan en toen restanten van de verwoeste kerk en van een nog ouder kerkgebouw aangetroffen. De kerk werd in tussen 1970 en 1972 geheel gerestaureerd. Het boekje is een herinnering aan die fase in het eeuwenoude bestaan van deze in de middeleeuwen aan Onze Lieve Vrouwe gewijde kerk.

  • De restauratie van de Nederlands hervormde kerk van Hollum (op Ameland ) (1970-1972)
  • J. Kamerling en W.T. Keune
  • Juli 1973

donderdag 22 februari 1973

Waddenfolklore

Waddenfolklore
Het Nederlands Volkskundig Genootschap gaf in 1973 Waddenfolkore uit, een bundel met volkloristische verhalen van de Waddenzee en de waddeneilanden. Het Genootschap richt zich op Neerlands volksleven. Van elle eilanden staan er verhalen in. Van Ameland wordt de Amelander volksschilderkunst en houtsnijwerk beschreven. Ook staan er enkele Amelander sagen, oorsprongsverhalen en volksvertellingen in, bijeengebracht door Ype Poortinga, die later enkele verhalen op zou nemen in zijn boek over Friese volksverhalen.