vrijdag 8 februari 2002

Vogels van Ameland

'Vogels van Ameland' is het standaardwerk over de rijke vogelwereld vanAmeland. De gevarieerde landschappen van Ameland zijn beschreven en met fraaie kleurenfoto's in beeld gebracht. Behandeld worden het ontstaan van het eiland, de invloeden van weer en wind en van de mens, wadden, strand en kustzone, duinen, kwelders en bossen, cultuurland en bebouwing met de daar voorkomende soorten vogels. De (inter)nationale betekenis van Ameland voor bepaalde vogelsoorten wordt ook vermeld. 

  • Vogels van Ameland
  • Michiel Versluys, Engelmoer, Blok en Van der Wal
  • Friese Pers Boekerij
  • Eerste druk 1997
  • € 25,--
Het boek is in het tweedehands circuit nog wel eens te bemachtigen.