woensdag 24 maart 1971

Beeld en Geluid


'Beeld en Geluid - Proza en Poëzie van Ameland's bodem' werd uitgegeven door De Ouwe Pôlle Ameland. De inhoud is een weerslag van het werk van een Beeld en Geluid werkgroep van De Ouwe Pôlle. Ze verzamelden versjes en legenden uit vervlogen tijden en bundelden het in dit boek. 
Het boek heeft een voorwoord van Burgemeester Michiel Zonnevylle. Het jaar van uitgave is niet vermeld, maar het moet tussen 1985 en 1993 zijn geweest, de periode dat Zonnevylle burgemeester en voorzitter van Stichting De Ouwe Pôlle was.
  • Beeld en Geluid - Proza en Poëzie van Ameland's bodem
  • Uitgave van Stichting De Ouwe Pôlle.