dinsdag 20 december 1988

Amelander kerkzilver

Amelander kerkzilver
Amelander kerkzilver, een uitgave van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, publicatienummer 37 van december 1988.

  • Amelander kerkzilver
  • M.E. Stoter
  • Stichting Alle Fryske Tsjerken
  • December 1988