maandag 2 augustus 1999

Ambacht en nijverheid op en rond de boerderij

'Ambacht en nijverheid op en rond de boerderij' is een uitgave op A4 formaat met nietjes in de rug als bijlage bij een tentoonstelling over nevenactiviteiten van het boerenleven op Ameland. De tentoonstelling is in het Landbouw- en Juttersmusum Swartwoude in Buren en in Museum Sorgdrager in Hollum.

 • Ambacht en nijverheid op en rond de boerderij
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • jaar ?

maandag 28 juni 1999

Vroeger en Nu

'Vroeger en Nu - Herinneringen aan Hollum' is een weerslag van herinneringen die Jansje Romer aan Hollum had. Ze was op 14 februari 1914 geboren in Hollum als jongste van vier kinderen van Gerard Romer en Jitske Bosch. In 1936 trouwde ze met Foeke Jan van Tuinen die in 1912 in Ballum geboren werd. Foeke overleed jong, al in 1959. Foeke en Jansje kregen vier kinderen, Tine, Jette, Simon en Marianne. Jansje hielp in de boerderij en maakte tijd vrij voor haar artistieke gaven. Ze las graag, schreef gedichten en speelde mandoline, mondharmonica en harmonium. Ze las duizenden boeken en ging een stevige discussie met belezen studenten niet uit de weg; ze vond dat juist een uitdaging. In deze uitgave staan verhalen en gedichten van haar hand over gebeurtenissen op Ameland en over haar leven. 

 • Vroeger en Nu - Herinneringen aan Hollum 
 • Jansje van Tuinen-Romer
 • 28 juni 1999

zondag 6 juni 1999

Friesland Post - Rondleiden en redden op Bornrif

Friesland Post juni 1999
In deze Friesland Post van juni 1999 staat een artikel over de vuurtoren van Ameland, in de tijd dat Jaap Boersma er beheerder was. Dat maakt meteen duidelijk waarom er van Bornrif wordt gesproken als naam voor de vuurtoren, terwijl die gewoon vuurtoren van Ameland heet. Jaap Boersma was pachter sinds 1987 en hij gaf de vuurtoren de naam als marketing stunt. 

De toren staat er al sinds 1881 en werd onder Koning Willem III gebouwd. Een beklimming van de 236 treden naar de omloop van de toren is zeer de moeite waard. Een tweede deel van het artikel gaat over de musea op het eiland, Ameland museumeiland.

 • Friesland Post - Rondleiden en redden op Bornrif
 • Marco van der Lees - Tekst
 • Robert Posthumus - Foto's
 • Juni 1999
 • f 5,95

maandag 3 mei 1999

Ontdek de Waddendiamant

Ontdek de Waddendiamant
'Ontdek de Waddendiamant' is een boekje dat per infopaneel veel achtergrondinformatie geeft over de inhoud. De informatiepanelen staan op de volgende plekken: Kooiduinen – Blauwe Keet – Buurder Steiger – Oude Veerdam – Reddingstation KNRM – Lange Sloot – Kwelder – Strand Hollum – Ballumer Blinkert – Strand Nes – Buurder Blinkert – Het Oerd.

Deze 12 infopanelen zijn gerealiseerd in het kader van het zogenaamde Frisse Neuzenproject van het Ministerie van Economische zaken.

Het dertiende paneel ‘Paardenreddingboot’ bij Hollum is in het najaar van 2001 gemaakt, toen het boekje al gedrukt was. De achtergrondinformatie over dit paneel komt daarom niet in dit boekje voor.

 

Het is een uitgave van de VVV Ameland, heeft 144 pagina’s en is uitgegeven in het Nederlands, Duits en Engels.

 • Ontdek de Waddendiamant
 • Uitgave van VVV Ameland
 • Eind jaren 90

zondag 18 april 1999

De geschiedenis van de Amelander Waterschappen

Amelander Waterschappen
'De geschiedenis van de Amelander Waterschappen' is een boek van Hans Bakker, dat hij in opdracht van Wetterskip Fryslân afdeling Ameland schreef. Het boekje heeft 64 pagina's en is geïllustreerd. Het voorwoord is van Oene de Vries, voorzitter van De Amelander Grieën.

Het boek is te koop in Museum Sorgdrager in Hollum.

 • De geschiedenis van de Amelander Waterschappen
 • Hans Bakker
 • Uitgegeven door Wetterskip Fryslân, afdeling Ameland
 • April 1999
 • € 7,95

vrijdag 9 april 1999

Redders

Redders
'Redders - 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij’. Van Ameland staat de stranding van de Malmö erin en schipper Klaas Sinnema vertelt over zeewaardige RIBs. Piet Barf staat er met zijn paarden voor de paardenreddingboot in. 

 

Hier staat nog een tweedehands exemplaar te koopEen mooi exemplaar.

 • Redders
 • Hans Vandersmissen, Siep Zeeman, Kees Brinkman
 • Uitgever AnkhHermes
 • ISBN 9789066113060
 • 1999

zondag 4 april 1999

Kampioen - Mislukte reddingspoging op Ameland

Mislukte reddingspoging
In deze Kampioen van de ANWB staan 11 pagina's over de Nederlandse wadden. Over Ameland staat er een verhaal in van Gooi Visser over een mislukte reddingspoging en andere wetenswaardigheden over het eiland. Met die mislukte reddingspoging wordt het verdrinken van acht reddingbootpaarden bedoeld. 

Feitelijk was de reddingspoging gelukt; Gooi Visser zat als schipper op de reddingboot die de mensen van het jachtje in nood redden. De verdrinking van de paarden was een ongeluk en geen reddingspoging. De titel van het artikel klopt dus niet.

 • Kampioen - Nederlandse wadden
 • Jaargang 114 nummer 4
 • Uitgegeven door de ANWB
 • April 1999


vrijdag 2 april 1999

Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners

Oudste pand op Ameland
'Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners' is een boekje van Jan Bleeker over  het oudste pand van het eiland, aan de Johannes Bakkerstraat 7 in Hollum. Het boekje telt 48 pagina's en is geïllustreerd met foto's.

Het boekwerkje is te koop in Museum Sorgdrager.

Bekijk hier een filmpje over dit huis.

 • Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners
 • Jan Bleeker
 • Uitgegeven door Bleeker in Son
 • 1999

1516 of 1561

Tegelwanden en tableau


woensdag 24 maart 1999

Abe

Abe
'Abe' is een historische roman, geschreven door Hollumer Tjeerd B. Bakker. Het gaat over de avonturen van een jongen uit Ameland beschreven tijdens de Franse bezetting, de veldtocht naar Rusland en de slag bij Waterloo. Bakker schreef het in 1998. Het verhaal is geïllustreerd met diverse tekeningen en foto's.

In 1995 schreef Bakker 'Mannen van de Brouwershoeve', dat in 1997 uitkwam.

 • Abe
 • Tj. B. Bakker
 • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle
 • ISBN 908052381X
 • 1999
Kaart voorin het boek


dinsdag 23 maart 1999

Wadden historie & cultuurwijzer

Wadden historie & cultuurwijzer
'Wadden historie & cultuurwijzer' is een magazine met de inhoud van een boek. Het is uitgegeven door Stichting VVV Terschelling en Studio Eke Mansvelt in samenwerking met de VVV's van alle Waddeneilanden. In het magazine staan dan ook alle Waddeneilanden benoemd. Het bijzonder fraai geïllustreerde blad verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van de eilanden, over de eerste mensen die zich er vestigden, over middelen van bestaan, landverlies en landaanwinning en over de dijken. De visserij, walvisvaart, jutterij, reddingswezen, akkerbouw en veeteelt, scholen, jacht, wierwinning, schelpvisserij, het komt allemaal voorbij met mooie foto's en duidelijke illustraties. Ook wordt over de cultuur van het waddenvolk verhaald, over de volkskunst en tradities, zelfs over de volksaard. Aan de Waddeneilanden als trekpleister voor badgasten is ook een hoofdstuk gewijd. Een mooi blad en een bron van informatie, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het Waddenzee Cultuurfestival.

Tweedehands is er anno maart 2022 nog wel eens een exemplaar te bemachtigen.

 • Wadden historie & cultuurwijzer
 • Bauke Boomsma schreef de tekst
 • Brent Kok en Eke van Mansvelt maakten de tekeningen
 • Uitgave van Stichting VVV Terschelling en Studiop Eke van Manvelt
 • 1999
 • € 4,--
  Wadden historie & cultuurwijzer


maandag 15 maart 1999

Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd

Tussen Noordzee en wad
'Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd' is een wandelgidsje van It Fryske Gea, de terreinbeheerder op de oostpunt van Ameland. Het verhaalt over het terrein, de vogels en de planten, over het uitzicht en de ontwikkeling van het gebied.

 • Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd
 • It Fryske Gea
 • 1999
 • € 1,95

zondag 7 februari 1999

Profile - Portretten van een eiland

Portretten van een eiland
In het blad Profile staat een groot artikel met vele foto's. Het stuk heet 'Portretten van een eiland'. De portretten zijn onder meer van Janna Ridder, Bram Herder, Wim Nobel, Piet Kanger, Klaas Nobel, Dries van der Laag, Carla Bakker, Antje van Seventer, familie De Jong uit Buren, Tineke van der Drift, Gooi Visser en Hans Bruin. Profile is een autoblad, dus hier en daar staat tussen de portretten van eilanders een auto geportretteerd.

 • Profile - Portretten van een eiland
 • Nummer 53
 • Februari 1999
 • ƒ 7,50


Gooi Visser en hans Bruin

Janna Ridder en Bram Herder

Atje van Seventer, familie De Jong en Tineke van der Drift

Carla Bakker en Dries van der Laag

Wim Nobel, Piet Kanger en Klaas Nobel