maandag 21 december 2009

Gedeelde ruimte - het Waddengebied in dertig ontmoetingen

Gedeelde ruimte
In de bundel zijn dertig interviews te lezen met als thema de Wadden. De interviews zijn a
fgenomen door een bestuurslid van de Waddenacademie in maart en april van 2009. De dominee van Bedum, een historisch geograaf, boeren, burgemeester van De Marne, twee vrijwillige molenaars op Ameland, de directeur van Seafoods, een medewerkster van de vismarkt in Den Oever en een badgast op Terschelling en meer. Via die gesprekken krijgt de lezer informatie over het gebied. De interviews zijn beknopt. De lezer krijgt de positieve ontwikkelingen en de problematiek op historisch, cultureel, politiek, economisch en ecologisch gebied kort onder ogen. De toegankelijke tekst staat steeds in drie kolommen per pagina. Van de geïnterviewde personen zijn foto's in eigen omgeving toegevoegd. Het boek is een boeiende uitnodiging tot het doen van meer onderzoek naar een duurzame toekomst van het waddengebied. Voor iedereen die zich het lot van dit unieke gebied aantrekt. Met de interviewlocaties op een satellietfoto aangegeven.

  • Gedeelde ruimte - het Waddengebied in dertig ontmoetingen
  • Jos Bazelmans
  • Van Wijnen Uitgeverij
  • ISBN 9789051943672
  • December 2009

maandag 7 december 2009

Ameland kalender 2010

In december 2009 komt de Ameland activiteitenkalender van Faber-Wijnberg Installatietechniek BV voor het jaar 2010 uit. Op de voorkant staan foto's van projecten waar het bedrijf heeft gewerkt en binnenin staan op de maandbladen vele activiteiten die op Ameland georganiseerd worden. Er is daarnaast nog ruimte voor eigen notities. Kalender 2010 is de vijfde editie.

  • Ameland kalender 2010
  • Faber-Wijnberg Installatietechniek BV
  • December 2009