woensdag 28 mei 1980

De kerk in het bosch bij Balm

'De kerk in het bosch bij Balm'

'De kerk in het bosch bij Balm' is geschreven door Douwe de Boer. Het is een dun boekje, 39 pagina's, met tekst en foto's van het kerkje bij Ballum, waarvan funderingen werden gevonden. De opgravingen en de geschiednis van de kerk worden beschreven. Tekeningen geven een beeld van het grondplan van het kerkje. In het boekje staat ook een stamboom van de Cammingha's. Het kerkje waarvan de resten werden gevonden behoorden bij het slot van de Cammingha's. Op het kerkhof in blaam, waar het vaarhuisje staat met de steen van Wytso en halo van Cammingha, is de contour van het kerkje aangegeven via een schelpenpad. 

  • De kerk in het bosch bij Balm
  • D. de Boer
  • 1980

zaterdag 10 mei 1980

Flora en Fauna van de Engelsmanplaat

'Flora en Fauna van de Engelsmanplaat' is Mededeling nr. 5 van de werkgroep Waddengebied. 

De Waddenzee is een bijzonder gebied, soms zo lieflijk en dan weer meedogenloos ruw. Het is een puur natuurgebied in al zijn stemmingen. Temidden van dit grootse geheel ligt de Engelsmanplaat; niet zomaar toevallig tussen Ameland en Schiermonnikoog, maar nauwkeurig bepaald door het samenspel van stormen, branding, eb - en vloedstromen.  

Flora en Fauna van de Engelsmanplaat is in het tweedehands circuit nog wel te verkrijgen.

  • Flora en Fauna van de Engelsmanplaat
  • R. Mes, R. Schukard en H. Smit
  • Uitgegeven door Stichting Veth tot steun aan Waddenonderzoek, Leiden
  • 1980