donderdag 8 juni 1989

Friesland Post - Paardenreddingboot Ameland nu toeristische attractie

Friesland Post juni 1989
In de Friesland Post staat een groot artikel met prachtige foto's over de paardenreddingboot van Ameland. Het is het juninummer van 1989 en er staat een verslag in van de laatste keer dat de paarden officieel namens de KNRM de boot lanceerden in zee. De paardentractie was daarmee geschiedenis. Het was 17 september 1988. In dat jaar hadden Amelanders met medewerking van gemeente al het initiatief genomen door te gaan met de lanceringen, maar dan als toeristische attractie. Het is een goede greep gebleken, want elke keer vergapen duizenden mensen zich aan het schouwspel. De paardenreddingboot houdt op die manier de herinnering levend aan al die voerlui en zeelui die hun leven waagden om mensen in nood op zee te redden.

Sinds 1826, toen een jol voor reddingswerk in Hollum werd gestationeerd, was de reddingboot 273 keer door paarden naar zee gebracht. Tijdens 105 tochten werden 605 zeevarenden gered; 168 tochten bleken vergeefse moeite. In al die jaren hebben ook redders het leven verloren. In 1844, 1861 en 1863 ging het mis en in totaal kwamen zeven redders niet meer levend thuis. 

In het artikel wordt ook het ongeluk met de acht verdronken paarden aangehaald, dat het proces van afschaffen van de paardentractie door de KNRM versnelde. Op 14 augustus 1979 ging de lancering mis, toen de vier paarden links en vier rechts van de te lanceren boot niet los konden komen van de kar en de diepte in werden getrokken. Ze verdronken voor het oog van de voerlui en de mensen op het strand. In deze Friesland Post staat ook een foto van het open graf waar de acht paarden in zijn gelegd. 

Gemeente Ameland nam het boothuis en de reddingboot over en droeg die over aan de nieuwe Stichting Paardenreddingboot Ameland. Die stichting verzorgt jaarlijks tien tot twaalf demonstraties per jaar. 

  • Friesland Post - Paardenreddingboot Ameland nu toeristische attractie
  • Sytse van der Wal - Tekst
  • Tom Wouters en Johan Witteveen - Foto's
  • Uitgever Van der Let & Partners Heerenveen
  • Juni 1989
  • f 4,75