maandag 2 mei 2005

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost

'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost' is een evaluatie na 18 jaar gaswinning. Het rapport is op basis van deelrapporten van WL Delft Hydraulics, Alterra en Natuurcentrum Ameland. De nulmeting was in 1989.

De gaswinning op Ameland-Oost is begonnen in 1986. In dat zelfde jaar werd in opdracht van de NAM door WL Delft Hydraulics in samenwerking met Alterra (toen RIN) een voorspelling gemaakt van de mogelijke effecten van de bodemdaling, waarna eind 1988 is begonnen met de monitoring. 

De eerste twee rapportages zijn gebaseerd op gegevens tot 1994 respectievelijk 1999 en beschrijven de effecten over een periode van 8 jaar respectievelijk 13 jaar na het begin van de gaswinning. Deze derde rapportage is gebaseerd op gegevens tot 2003/2004.

De bodemdaling vond plaats in de vorm van een grote schotel met een doorsnede van ongeveer 15 km, en werd meetbaar vanaf 1987. In de periode daarna, ongeveer tot het jaar 2000, daalde de bodem in het centrum van de schotel met ongeveer 1,8 cm per jaar. Daarna begon de dalingssnelheid wat af te nemen, door de daling van de druk in het veld, tot circa 1,2 cm per jaar. In 2003 bedroeg de bodemdaling in het centrum van de bodemdalingschotel 27 cm. Verwacht wordt dat de bodemdaling steeds verder af zal nemen totdat hij rond het jaar 2020 geheel beëindigd zal zijn. 

Het document is online te lezen via deze link.

  • Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost
  • J. de Vlas
  • Uitgegeven door Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland
  • Mei 2005