donderdag 29 april 1971

Ons ideale oord

(Op de wijs van het lied van de IJssel)


Waar eeuwenlang de straten naamloos waren
tot groot verdriet der burgerlijke stand
Wij nu al jaar op Lap- en Katstraat staren
Daar ligt ons onvolprezen Ameland

Waar burenplicht in ere wordt gehouden
Het Hollums licht doorboort de duist're nacht
Nog wordt gejut bij hitte en bij koude
ligt Ameland daar ben ik groot gebracht

De badgast komt er uit verre streken
De Duitser toeft er op de Engelsman
Waar Blieke en het Kooiplak van zich spreken
Daar ligt mijn land dat'k nooi vergeten kan

De reddingboot getrokken door de paarden
rijdt na alarm op strand de branding aan
De Blinkert is mijn schoonste plek op aarde
Daar ben ik thuis, daar heeft mijn wieg gestaan

Waar paard en koe zich jaarlijks laten keuren
Sint Nicolaas de vrouwen niet bekoort
Daar vind ik steeds wat er ook mag gebeuren
Mijn Ameland, mij ideale oord. 

dinsdag 13 april 1971

1944 - Avondrood - Bloemlezing en overzicht der stadsfriese, Amelandse en Bildtse letteren

Uitgebreide beschrijving streektalen en stadsfries. Prof. H. Burger. Nr 2 in Harm Tiesingreeks. Tientallen teksten.

Hardcover, 368 bladzijden, 3 kaarten en 17 portretten getekend door J. Rotgans.
Stadsfries, Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Bolsward, Franeker Harlingen, Kollum, Heerenveen. Het Amelands, taal Ameland en het Bildts.

In het tweedehands circuit is nog wel een exemplaar te vinden, bijvoorbeeld op boekwinkeltjes.nl (april 2024).
  • Avondrood - Bloemlezing en overzicht der stadsfriese, Amelandse en Bildtse letteren
  • H. Burger
  • Uitgegeven door Van Gorcum Assen
  • 1944

zondag 4 april 1971

Dit is ons eiland

(op de wijs van Daar bij die molen)

Een eiland aan de Waddenzee

Dat is ons Ameland

En op het land met zwartbont vee

Omringd door duin en strand

Als het aanstonds weer winter wordt

Ligt Ameland in rust

De dagen worden dan weer kort

Hier aan de waddenkust.

 

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

 

Komt dan de lente weer in't land

En weer de leeuwerik zingt

En schijnt de zon weer op het strand

De bloemknop open springt

Trekt Ameland het feestkleed aan

Als de natuur ontwaakt

De bloemen dan weer bloeien gaan

En alles bloeiend maakt.

 

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

 

En als het dan weer zomer wordt

Dan vaart men op het wad

De nachten worden dan weer kort

met mensen uit de stad

Men komt dan uit het buitenland

En overal vandaan

Zo varen zij naar Ameland

Die met vakantie gaan.

 

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

 

Komt dan de herfst weer in het land

De zomer is voorbij

Dan keert de rust op Ameland

Voor u en ook voor mij

Dan ligt ons eiland in de rust

En op het stille strand

Daar raast de zee weer aan de kust

Van ons mooie Ameland.

 

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland

Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.