vrijdag 29 november 1974

Informatie over Ameland

'Informatie over Ameland' is uitgegeven door Hollumer Hogenberg en Strick om als gids te dienen voor bezoekers die iets meer over het eiland willen weten. Het is een boekje met foto's en tekst over natuur, historie en bezienswaardigheden. Het verscheen in zowel een Nederlandse als Duitse uitvoering.

Wie weet in welk jaar dit boekje werd uitgegeven? In de rechter kolom van deze pagina zit een contactformulier.

 • Informatie over Ameland
 • H. Hogenberg
 • H.G. Strick
 • Uitgave Grafisch Centrum Hofman b.v. Alkmaar
 • Begin jaren '70

vrijdag 6 september 1974

Op de grens van land en zee

'Op de grens van land en zee' is een boek dat met vele zwart-witte foto's een beeld geeft van het landschap en de levensgemeenschap van planten en dieren in het Waddengebied. Het is een portret van de Wadden, met een inleiding van Dick Hillenius.

In het tweedehandscircuit, op de Boekenmarkt in De Plaats bijvoorbeeld (zie de banner hier rechts), is er nog wel eens een exemplaar te bemachtigen.

 • Op de grens van land en zee
 • Jan van de Kam
 • Uitgeverij Ploegsma
 • ISBN 9789021600512
 • 1974

vrijdag 19 april 1974

Het Nederlandse Waddengebied

Het Nederlandse Waddengebied
'Het Nederlandse Waddengebied - Betekenins, bedreiging, bescherming' gaat overde betekenis als natuurgebied, de bedreiging door menselijke exploitatie en bescherming door actie, wetgeving en mentaliteitsverandering. Het Europese waddengebied moet om een aantal redenen behouden blijven en, waar mogelijk, zijn vroegere rijkdom weer terugkrijgen, schrijft het boek uit de Aula reeks. Nummer 519 uit de reeks.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

 • Het Nederlandse Waddengebied
 • Dr. D. Eisma en L. den Engelse
 • Uitgevrij Het Spectrum Utrecht/ Antwerpen
 • 1974


zondag 14 april 1974

Avonturen op een eiland

Avonturen op een eiland
‘Avonturen op een eiland’ is een kinderboek van 84 pagina’s van Gerrit van Heerde, hoofd der school. Van Heerde woonde in Wijhe, Doorn, Luinjeberd, Delden en Enschede. 

Gerrit van Heerde schreef in totaal 34 kinderboeken. Een daarvan speelt op Ameland. De eerste druk was in 1974, er volgden daarna nog diverse herdrukken.

Met sfeervolle illustraties van Anne Lamfers.


In boekwinkeltje MorgensterAmeland staat nog een tweedehands exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie.

 • Avonturen op een eiland
 • Gerrit van Heerde
 • Illustraties Anne Lamfers
 • Uitgever J.H. Kok N.V. Kampen
 • ISBN 90 242 8362 0
 • Eerste druk 1974 

vrijdag 15 maart 1974

Het wad - Gids voor natuurvrienden

Het wad

'Het wad - Gids voor natuurvrienden' is een Nederlandse vertaling van het Duitse 'Das Watt'. Het is een uitgave dat de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee uitgaf bij Thieme in Zutphen. Het vertelt over eb en vloed, over zeedieren en strandplanten, over zeeanemonen en zeepokken, schelpen en over slik en zand. Met dit boekje in de hand heb je meteen zin om naar het wad te gaan.

 • Het wad - Gids voor natuurvrienden
 • H. Janus en P. de Boer
 • Waddenvereniging
 • Theime-Zutphen
 • 1974?/ tweede druk 1978

dinsdag 12 maart 1974

Redden

Redden
'Redden' is het boek dat is geschreven door Evert Werkman met foto's van Cees van der Meulen.

Over redden, dat het werk is van gewone mensen. Alle facetten van het reddingswezen worden in het boek behandeld, tot aan het overzetten van een prins op het droge strand van Ameland aan toe. 

Cees van der Meulen staat borg voor schitterende foto's.

Het boek is in het tweedehands circuit nog wel te bemachtigen.

 • Redden
 • Cees van der Meulen foto's
 • Evert Werkman tekst
 • ISBN 9789021600369
 • Uitgeverij Ploegsma Amsterdam
 • 1974

Prins Bernhard houdt droge voeten


maandag 25 februari 1974

Amelander Omes

Amelander Omes
'Amelander Omes, Sinterklaasviering op de Waddeneilanden' is 40 pagina dik boekje over de Sinterklaasviering op Texel, Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en bovenal op Ameland. De foto's bij de tekst zijn gemaakt in de jaren 60 en 70. De illustraties van omes, die op de voor- en achterkant staan, zijn van de hand van C.A.B. Bantzinger en in 1948 gemaakt. Het boekje is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen in Enkhuizen.

 • Amelander Omes
 • Drs. G.R. Kruissink
 • Uitgegeven door Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum 
 • 1974

donderdag 31 januari 1974

Van Zeerampen en Redders

Van zeerampen en redders
Age Scheffer was onder meer schoolmeester op Terschelling, van 1926 tot 1932, die later journalist werd. Na verschillende functies in de uitgeverswereld werd hij opnieuw schoolmeester, nu in het Rotterdamse havengebied. In de tijd dat hij voor kranten schreef maakte hij veel reizen op verschillende vaartuigen mee en deed daar elke weer verslag van. Zijn zeereportages zijn vermaard. Uit de belangstelling voor schepen en zeevarenden is dit boek geboren. 

Het is een bijzonder interessant boek over scheepsrampen en reddingen. Van Ameland staat er onder meer het reddingsverhaal van de Rehoboth in. De tjalk kwam in zwaar weer en dreef met krabbend anker bezuiden Hollum. De paardenreddingboot moest uit. Botte Ney en de Abraham Fock redden het gezelschap, dat behalve uit de bemanning uit een vrouw en zeven kinderen bestond. Het was de eerste redding van de motorstrandreddingboot Abraham Fock met Neij als schipper. Van Botte Neij staat er een mooie foto in het boek.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een exemplaar van dit prachtige boek te koop.

 • Van Zeerampen en Redders - Relaas van spectaculaire schipbreuken tussen Egmond en Eems
 • Age Scheffer - Tekst
 • Vees van der Meulen - Foto's
 • Knoop & Niemeijer - Haren
 • 1974
Botte Neij