zaterdag 26 augustus 1972

Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart

'Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642' is het proefschrift van Cornelis de Jong voor de Katholieke Hogeschool Tilburg. Het zetwerk bestaat uit een typemachineletter, waardoor het boek lijkt alsof er slechts een exemplaar van gemaakt is. In het tweedehands circuit is er nog sporadisch een exemplaar van te vinden (augustus 2021), al moet er wel geld voor worden neergelegd. Het is een interessant boekwerk over vele aspecten rond de walvisjacht. Ook de materialen, technieken en producten worden behandeld, naast de dieren waarop gejaagd werd, de oorsprong van de walvisvaart, de bemanning en de afzet en prijsvorming van traan en baarden. Over de Waddeneilanden is er informatie in te vinden over bemanningsleden en de commandeurs en van Ameland worden Hidde Dirks Kat, Marten Jansen en de kakebiënen genoemd

  • Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart 
  • Cornelis de Jong
  • Uitgegeven door de Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria
  • 1972