woensdag 14 januari 2004

Taal van de Wadden

'Taal van de Wadden' is een boek uit de serie 'Taal in stad en land'. De complete serie bestaat uit 20 delen. De afzonderlijke delen gaan over het Amsterdams, Sallands, standsfries, Leids en nog zo wat Nederlandse streektalen. Elk taalgebied heeft zijn eigen schrijver. Mathilde Jansen, geboren op Texel, schreef dit boek samen met Marc van Oostendorp. Jansen schreef al eerder over de taal op de Waddeneilanden. Van haar hand is het boek 'Een echte Ameland spreekt dialect.' 

De dialecten van de vijf eilanden worden naast elkaar gelegd, bijzonderheden worden geduid en eigenaardigheden besproken. Er staan ook woordenlijsten in met vergelijkingen van begrippen zoals ze op de vijf verschillende eilanden worden geschreven en gezegd. Ook staan er kaartjes en foto's in. Van Ameland staat er een commandeurshuis in en een Koninginnedag wagen met een titel in het Amelands. Gang is Alles staat erin met foto als voorbeeld van een band die in het dialect zingt. Achterin staat een interessante literatuurlijst over wat er eerder over de taal van de waddeneilanden is verschenen.

Het is niet een heel groot of dik boek, het heeft 124 pagina's, maar het herbergt wel een schat aan interessante informatie over de dialecten. Op de voorkant staan wat woorden, waaronder 'kakebiên'. Dat woord komt van Ameland. Jammer dat het met een dakje op de i is geschreven. In het Groat Amelander Woa'deboek staat het als 'Kakebiën'. Het Woa'deboek kwam veel later uit (2016) dan dat Jansen en Van Oostendorp hun boekje schreven (2004). Veel is er van geschreven dialect niet te vinden, zodat het niet zo verwonderlijk is dat schrijfwijzen verschillen. Ik ben wel geneigd het Woa'deboek aan te houden en Kakebiën met een trema als de beste schrijfwijze te beschouwen.

Het boekje is nog wel in de handel, maar dan als tweedehands. Op Boekwinkeltjes.nl wordt het (januari 2022) aangeboden voor 5 en 10 euro, elders zie ik het voor 30 euro voorbijkomen. 

  • Taal van de Wadden
  • Mathilde Jansen en Marc van Oostendorp
  • Sdu uitgevers
  • ISBN 90 12 09713 4
  • 2004