maandag 4 september 1995

Amelands Infoboek 1995-1996

'Amelands Infoboek 1995-1996' is een gemeentegids met informatie over organisaties en bedrijven op het eiland. Het Infoboek wordt aangeboden door gemeente Ameland en huis aan huis verspreid op het eiland.

Deze editie is in een oplage van 2500 exemplaren gedrukt door Grafisch Centrum Oostergo in Metslawier.

  • Amelands Infoboek 1995-1996
  • Uitgegeven door Gemeente Ameland
  • September 1995