dinsdag 7 december 2010

Ameland kalender 2011

De Ameland kalender 2011 komt in december 2010 uit. Faber-Wijnberg Installatietechniek BV sponsort de plaatselijke voetbalclub en op de voorkant staan deze keer fotootjes van voetballertjes. De kalender is gratis huis aan huis verspreid en is gratis op te halen in de winkel aan de Fabrieksweg in Hollum.

 • Ameland kalender 2011
 • Faber-Wijnberg Installatietechniek BV
 • December 2010


maandag 6 december 2010

Schilders van het Westland

Schilders van het Westland
'Schilders van het Westland - Van 1500 tot heden' schetst een boeiend en kleurrijk beeld van de schilder- en tekenkunst die in het Westland is ontstaan. De historische achtergronden van de dorpen, kastelen en buitenplaatsen van het de streek worden belicht aan de hand van oude kaarten en bijzondere schilderijen en tekeningen uit de periode 1500 tot 1800.

In de 19de eeuw werd de streek door romantische schilders als Andreas Schelfhout en Wijnand Nuyen bezocht. Gevolgd door J.B. Jongkind, Max Liebermann, Vincent van Gogh en de schilders van de Haagse School. Ook na 1950 bleef het Westland aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars, getuige de werken van onder anderen Kees Andrea, Ber Mengels en Hermanus Berserik. 'Schilders van het Westland' is rijk geïllustreerd en belicht het werk van een honderdtal kunstenaars. 


Het boek staat in dit Ameland Boekenblog omdat de op Ameland geboren Leendert Scheltema (1876 - 1966) een van de 'Schilders van het Westland' is. Scheltema is een van de drie grote schilders van het eiland (Tames Oud, Germ de Jong en Scheltema). Vanaf zijn elfde jaar heeft hij altijd in het Westland gewoond en er veel geschilderd. Scheltema kwam regelmatig naar het eiland en had ook daar altijd de penselen in de aanslag. Van 31 juli 2021 tot en met 2 januari 2021 heeft het Westlands Museum een tentoonstelling aan hem gewijd. Lees er hier meer over.

 

Het boek is aan te schaffen via deze link en anders in het tweedehands circuit. 

 • Schilders van het Westland
 • Auteurs: Maarten van der Schaft Leo van Heijningen Ton Immerzeel John Sillevis
 • Redacteur: Wil van den Bos
 • Uitgegeven door Scriptum Books
 • December 2010
 • € 22,95

dinsdag 30 november 2010

Een en al boerderij op Ameland


Oense Straatsma, huisarts in ruste op Ameland, overhandigde maandag 29 november 2010 het eerste exemplaar van het boek “Een en al boerderij op Ameland” aan burgemeester Albert de Hoop. Het boek is uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland. De Hoop is tevens voorzitter van deze stichting.

Straatsma maakte jarenlang een uitgebreide studie over de landbouw en de boerderijen op Ameland. In 1996 gaf hij daarover een lezing. Veertien jaar later is daar een boek uit voortgekomen.
“De agrarische sector is belangrijk voor Ameland, vroeger en nu nog” meent de schrijver. Vanuit dat belang voor het eiland inventariseerde hij boerderijen. Van de 270 Amelander boerderijen staan er een dikke honderd in het boek genoemd en beschreven.

Straatsma gaat na deze uitgave door met zijn werk. Vooral in Nes en Buren staan nog veel agrarische bouwwerken waar hij nog een beschrijving van moet maken. Met Hollum en Ballum is hij wel zo ongeveer klaar. “Ik heb er heel veel plezier aan beleefd,” zegt de oud-huisarts. Het 314 pagina’s tellende boek is te koop in de Amelander musea.Op de voorkant van het boek prijkt een schilderij van Germ de Jong uit 1949. Het is een alleenstaande boerderij midden in een land vol stuken. Het is De Kuul, een boerderij uit Hollum.

woensdag 24 november 2010

Waar het hart vol van is...

Waar het hart vol van is
Ria Evers-Dokter en Liesbeth Dul-de Boer sloegen de handen ineen en maakten samen een dichtbundel met foto's van raku-gestookt keramiek. “Lees, kijk en geniet van pure Amelander kunstvormen: gedichten en keramiek van eilandvrouwen,” prijzen de makers hun uitgave aan. De bundel heeft de titel "Waar mijn hart vol van is....". Ria Evers-Dokter schreef de gedichten en Liesbeth Dul-de Boer maakte foto's van haar speciale raku-gestookte keramiekstukken. 

De bundel kost € 5,-- en is te koop bij Liesbeth Dul-de Boer in het Melkkannetje aan de Fabrieksweg in Hollum en bij Ria Evers-Dokter in haar kaarsenatelier aan De Meer 29 in Hollum.

woensdag 17 november 2010

Ut Moaiste Woa'd - Saaierke

Saaierke

Un saaierke is een lammetje dat zonder zijn moeder wordt grootgebracht.

Stripboek over paardenramp

Volgend jaar juni komt niet alleen de film Penny’s Shadow in de bioscoop, maar ook een stripboek over de ramp met de reddingbootpaarden in de boekhandel. Holco Publications uit Heerhugowaard, de uitgever van het blad Penny, gaf tekenaars in een tekenstudio in Argentinië de opdracht tot het uitwerken van het script. Dat is nu afgerond, laat Anneke Smit van de uitgeverij weten. “Eind deze week gaan ze beginnen aan het uitwerken van de hoofdpersonen in het stripverhaal.” Het album verschijnt tegelijk met de film. De bijgevoegde tekening is een schets voor het stripboek.

maandag 1 november 2010

Pôllepraat november 2010

Pôllepraat 62
Magazine Pôllepraat is het orgaan van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Op de voorpagina van dit nummer prijkt een foto van de onlangs gestopte volksdansgroep. Deze Pôllepraat is op A5 formaat.

Voorzitter van de Ouwe Pôlle, Albert de Hoop, schrijft in zijn voorwoord over het nieuw leven inblazen van Museum Sorgdrager en Museum Swartwoude. de bezoekersaantallen lopen terug en de Stichting wil het tij keren. Het cultureel erfgoed mag immers niet verloren gaan. In dit nummer zijn eveneens artikelen te vinden over dokter Cappel en kunstenaar Jaap Oudes. Ook wordt er ingegaan op de activiteiten voor het komende winterseizoen.

 • Pôllepraat nummer 62
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle
 • November 2010

vrijdag 29 oktober 2010

Een zeeman komt, een zeeman gaat …

Jan Bleeker schreef verschillende boekjes over de Bleeker familie van Ameland. In 2005 kwam het boekje "Een zeeman komt, een zeeman gaat ..." uit. Het is te verkrijgen in het cultuurhistorisch museum Sorgdrager. “Mijn grootvader Pieter (Jacobs) Bleeker heeft zijn hele leven gevaren. Hij trok al op 17-jarige leeftijd in 1877 naar zee en heeft dat continu volgehouden tot aan zijn pensionering in 1921. Ruim 80 reizen heeft hij gemaakt, eerst op zeilschepen en daarna op stoomschepen. Wat mij trof was het feit dat hij zo lang als gewoon matroos gevaren heeft en pas veel later bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd de onderofficiersrang kreeg van scheepstimmerman. Het zal daarom voor hem een hele toer zijn geweest om een gezin met 4 kinderen te onderhouden, waarvan het grootste deel op mijn oma Truitje Visser neerkwam. Bij deze laatste rederij werd het stoomschip "Salland" – waar hij op voer - in 1917 door een Duitse U-boot in Het Kanaal getorpedeerd en tot zinken gebracht. Ze werden door de Engelse torpedobootjager "Hope" uit het water gered en veilig overgebracht naar Plymouth,” schrijft Jan Bleeker. Al de reizen van grootvader Bleeker heeft Jan Bleeker in archieven terug kunnen vinden met tevens alle zeil- en stoomschepen uit de periode waarop hij voer en zijn conduite-staat bij de K.H.L.. Dit materiaal is samengevat in het boekje: "Een zeeman komt, een zeeman gaat ...".

dinsdag 19 oktober 2010

Natuurgids

It Fryske Gea geeft een nieuwe natuurgids uit met de titel: “Ontdek de Friese natuur/ Untdek de Fryske natoer”. De natuurvereniging beheert in Fryslân achtenvijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. Deze nieuwe natuurgids, die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging, bevat meer dan 220 pagina’s uitgebreide informatie over alle natuurterreinen, inclusief de bereikbaarheid, de recreatiemogelijkheden, Friese namen, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terreinkaartjes, praktische informatie, ruime aandacht voor de natuurwaarden, veel mooie foto’s en een logische indeling van de terreinen waardoor snel de gewenste informatie gevonden kan worden. Met deze nieuwe gids “Ontdek de Friese natuur” wil It Fryske Gea iedereen een stimulans geven om te gaan genieten van de veelzijdige Friese natuur.

maandag 11 oktober 2010

Wadden van boven

Herman IJsseling, maritiem luchtfotograaf, stelde een zeer compleet boek samen waar het gebied tussen Den Helder en Borkum uitvoerig belicht wordt. ‘Wadden van boven’’ is een boek fraaie met luchtfoto’s, een aanradertje voor iedereen die het wad en de eilanden een warm hart toedraagt. Maritiem luchtfotograaf Herman IJsseling van Flying Focus vliegt zeer regelmatig boven het Waddengebied op weg naar schepen op de Noordzee en heeft daardoor als geen ander de gelegenheid de dynamiek van de Wadden in al haar facetten vast te leggen. Niet alleen met mooi onbewolkt weer in de zomer, maar ook tijdens een najaarsstorm of onder een dik pak sneeuw. Het net verschenen fotoboek ‘Wadden van boven’ toont de schoonheid van het Wad in vogelperspectief op een denkbeeldige vlucht startend bij Den Helder, vliegend langs de eilanden naar het noordoosten en terug via de Groningse en Friese kust. Naast het boek kwam ok een kalender voor 2011 uit. 
>>> ga voor bestellingen naar de website Waddenvanboven.nl

dinsdag 5 oktober 2010

Waddeneilanden

De Waddenvereniging bestaat dit jaar 45 jaar. TNT Post en Uitgeverij DAVO feliciteren haar met een boek. Over de Waddeneilanden. TNT Post geeft speciaal voor deze gelegenheid 3 postzegelvelletjes uit voor elk van de vijf 'grote' eilanden. Deze velletjes kunnen in het boek worden geplakt en completeren zo de prachtige fotografie van herkenbare plaatsen, elementen en activiteiten op de Waddeneilanden. Van elk verkocht boek doneren TNT Post en DAVO € 2,- aan de Waddenvereniging. Succesvol protest tegen dammen naar Ameland In 1965 leek het er even op dat er twee dammen naar Ameland zouden worden aangelegd als eerste stap naar inpoldering van de Waddenzee. De Waddenvereniging werd opgericht en was succesvol in het tegenhouden van dit plan. Sinds die tijd heeft de Waddenvereniging een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van het waddengebied. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Waddengebied in juni 2009 op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties is geplaatst. Een enorm succes voor de vereniging. Uniek product TNT Post en uitgeverij DAVO hebben samen een nieuw en innovatief product ontworpen om de Waddenvereniging te feliciteren met haar jubileum. Daarom krijgt de Waddenvereniging van de opbrengst van elk boek € 2,-. Uitgeverij DAVO heeft een prachtig boek op grootformaat gemaakt met verhalen en anekdotes over historie, cultuur en natuur van de eilanden. Deze verhalen worden omlijst met schitterende fotografie. Echter, elk van de vijf eilanden heeft drie foto's die letterlijk incompleet zijn. Met de door TNT Post uitgegeven postzegelvelletjes worden deze lege vakken opgevuld zodat de foto gecompleteerd wordt en de postzegels een illustratie vormen voor de tekstblokjes met informatie die al in het boek aanwezig zijn. Arjan Jochems: “We hebben al wel eerder dit soort postzegelvelletjes uitgegeven, maar postzegelvelletjes die een onderdeel vormen van een grotere foto zijn bij mijn weten wereldwijd een unicum!” Niet alleen voor verzamelaars Postzegelboeken zijn al wel eerder gemaakt. Meestal zijn ze alleen voor verzamelaars interessant. Door de gebruikte techniek en vormgeving is dit boek echter geschikt voor elke Waddenliefhebber. Of je nou postzegels verzamelt of niet. Daarnaast is het nog eens zo dat iedereen die een abonnement neemt op de postzegelvelletjes, per eiland € 150,- aan voordeelbonnen krijgt. Op naar de Waddeneilanden! Het boek is te verkrijgen via www.davo.nl/waddenboek en www.collectclub.nl

Amelander kerken op kalender

De Harlinger fotograaf Gert Gort presenteert op 15 oktober 2010 een unieke jaarkalender met 365 foto’s van kerken in Friesland. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de voorzitter van de Alde Fryske Tsjerken. Van de opbrengst van de verkoop van elke kalender gaat twee euro naar het Restauratiefonds oude Friese Kerken. De kalender is verkrijgbaar bij diverse boekhandels of te bestellen via de website www.friesekerkenkalender.nl. De kalender kost € 14,95 excl. portokosten. (incl. porto en verpakking per kalender €3,95) Alle foto’s zijn ook te bestellen als foto of op hoogwaardig canvas in zowel kleur- als zwart/wit. In de kalender zijn kerken van Nes, Ballum en Hollum opgenomen.

zaterdag 18 september 2010

Ameland


Roelie zingt over Ameland.

Störm

(Ja waai maar)

Waai noa’dewind waai ut skoan 
Waai noa’dewind waai maar  
Waai noa’dewind waai ut skoan

In un sware störm ferdure wij de golven
Dear hef ik best wel argewaasje fan
Ôns skip wó’dt deur un ruuche see bedolven
Sil ie ferândere in un moaie kalme see?  

Ik kiek naar de lucht în die wó’dt stadechan grauwer
În de són krèèd ok nôch gien kâns
Ik vraag me ô, wó’dt ‘ie oait noch blâuwer
În da’ je siëne, ut is nou in balâns  

Ut pâd is lang, nôch gien lân in sicht
Ik krij ut gefoël dat ik in ut diepe fâl
Maar in de fearte dear wó’dt ut alwear licht
Bin echt ferbaast, dat ut nou moai wear wó’dde sil

Lân in sicht, de són gaat wear skienen
Bedaa’de see, de wind waaid deur mien haar
Ik hoop dat dut wear echt noait gaat ferdwienen
Dat ik noait mear deur ut ruuche water faar  


Tekst: Marijn Oud © | Originele tekst & muziek: Windkracht 9, Sander Metz © | Arrangement: Van Geeft ‘M ©

woensdag 15 september 2010

Fryslân - Dam van Holwerd naar Ameland

De dam van Holwerd naar Ameland is een van de artikelen in het Historisch Tijdschrift Fryslân. Vanaf 15 september 2010 verschijnt het volledig vernieuwde blad. Het is de voortzetting van het kwartaalblad, Fryslân, van het Fries Genootschap, dat op haar beurt weer de opvolger was van het Bulletin van het Fries Museum. Werd Fryslân totnogtoe verspreid onder de leden van het Fries Genootschap, voortaan zal Historisch Tijdschrift Fryslân op tal van plaatsen in de provincie in de losse verkoop verkrijgbaar zijn voor € 4,95. 

>>>gratis af te halen.. 1 tijdschrift...zie de rubriekadvertentie in Vraag & Aanbod Ameland (er staan nog diverse Ameland boeken en tijdschriften te kop op Vraag & Aanbod Ameland, maar deze Fryslân is al opgehaald).

Historisch Tijdschrift Fryslân
16e jaargang nummer 2
Uitgeverij Waanders
September 2010
€ 4,95

De smaak van de Wadden

Eerder dit jaar kwam het boek de smaak van de Wadden uit. De Smaak van de Wadden is een bijzonder kijk- en leesboek dat de sfeer van de eilanden overbrengt. De natuur, de bijzondere aspecten van de Wadden, landbouw, visserij, historische en culturele achtergronden worden in beeld en verhaal belicht. De mensen die er leven komen aan het woord. Zij houden het gebied leefbaar en vertellen over de passie voor hun eiland. Het landschap heeft een belangrijke functie in het dagelijks leven van de eilandbewonders en van hen die er hun inkomsten uit moeten zien te verwezenlijken. In dit boek is veel aandacht voor het culinaire erfgoed van de Wadden. Producten uit zee op ambachtelijke wijze gevangen, maar ook van het land met respect voor de natuur geteeld. Lokale producenten geven uitleg over hun werkwijze, koks op de eilanden bereiden een gerecht met streekproducten en geven hun receptuur prijs, zodat u een vleugje 'Smaak van de Wadden' in huis kunt halen.

Een van de recepten in het boek is de onvolprezen mosterdsoep van Hieke van der Laag. Het is heel bijzonder dat zij haar geheim prijsgaf. Deze uitgave mocht haar soep publiceren. Wil je snoepen van die lekker soep van Amelander mosterd? Koop dan het boek. Het staat er echt in, maar op de foto hebben we het toch nog even geheim gehouden.
 • De Smaak van de Wadden
 • Anette van Ruitenberg - tekst
 • Ruth de Ruwe - fotografie
 • Fontaine Uitgevers
 • ISBN 978 90 5956 3391
 • € 18,50
 • 2010

Het geheime recept van Hieke van der Laag staat echt in het boek 
 

vrijdag 30 juli 2010

Whales' Bones of the Netherlands & Belgium

Een pil is het, het boek van Nicholas Redman over walviskaken en ---botten. Ik heb het besteld, maar nog niet in huis. Als dat het geval is zal ik meer over dit boek schrijven. Wel heb ik er al even in kunnen kijken, omdat Afke en Heere Schols uit Nes er een in hun bezit hebben en zij het lieten zien. Afke staat er zelfs in met een foto.

Een jaar of 12 geleden was Redman op Ameland en stond hij bij de familie Schols aan het hekje. Hij had gehoord dat zij 'alles' over walviskaken op Ameland wisten. Afke Schols had net een bijzonderheid opgeduikeld uit de tuin. Bij graafwerkzaamheden voor leidingen werd een plavuis van walvisschouderblad opgegraven. Het gebeurde paar eeuwen geleden wel vaker dat van het van de walvisjacht meegenomen schouderblad vierkante plavuizen werden gezaagd die dan in een straatje voor het huis werden gelegd. De meeste zijn verdwenen en vergaan, maar deze ene is er nog. Redman was er bijzonder enthousiast over, net als over de kakebiën met de inscriptie HS 1766. Dat was een stuk walviskaak die door 13-jarige Hans Hanzen Schut was gegraveerd, ter herinnering aan zijn eerste walvis. Redman schreef diverse boeken over walvisbotten op het land en hij reisde er de hele wereld voor over. Tot naar Ameland aan toe. Het blijkt dat het eiland schatten aan walviskaken herbergt, erfgoed om zuinig op te zijn. Redman wijdt er een hoofdstuk aan. 

Genoeg om me op het boek te verheugen. 

 • Whales' Bones of the Netherlands & Belgium 
 • Nicholas Redman
 • Uitgever Redman Publishers
 • ISBN 9780954580032
 • 2010


donderdag 1 juli 2010

De Wadden onbewolkt

De Wadden onbewolkt
De Wadden onbewolkt is een fotoboek over een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland.

Fotograaf Peter Elenbaas koesterde al jaren de wens om de Nederlandse kust vanuit de lucht te fotograferen. Dat hij dit grote fotoproject zou starten in het Waddengebied was voor hem duidelijk. Hier komen op een unieke manier land en zee samen en lijken zand en water met elkaar te wedijveren. Nooit eerder werd het Waddengebied op zo’n verrassende en mooie manier in beeld gebracht. Ook liefhebbers, kenners en bewoners van de Wadden zullen op deze foto’s het gebied te zien krijgen zoals ze het niet eerder zagen.

Peter Elenbaas vloog vele malen met een cessna boven het Waddengebied en maakte fascinerende foto’s van zowel de dorpen op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog als de kwelders, zandbanken en bos- en duingebieden, met alles wat daar leeft. Ook de unieke kustlijn van Groningen, Friesland en Noord-Holland legde hij vast. 


Peter Elenbaas is fotograaf van Het Parool. Eerder publiceerde hij luchtfotos van Amsterdam in de reeks Amsterdam onbewolkt.
Wio Joustra werkte als journalist bij de Volkskrant en was adjunct-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant en later freelance journalist. Hij publiceerde onder meer een biografie van Margaret Thatcher en Spylje mei tradysje over SC Heerenveen (samen met Yme Kuiper).


Het boek is tweedehands nog wel te vinden (november 2022).

 • De Wadden onbewolkt
 • Peter Elenbaas - Foto’s
 • Wio Joustra - Tekst
 • Uitgeverij Bas Lubberhuizen
 • EAN 9789059372436
 • 1 juli 2010

donderdag 24 juni 2010

Ander land, complete en kleurrijke reisgidsen

Na Ameland en Terschelling hebben nu ook Vlieland en Schiermonnikoog hun eigen reisgids. Twee gloednieuwe delen in de succesvolle reeks ‘ander land’. Met elk 144 pagina’s boordevol informatie voor badgasten, foto’s om bij weg te dromen, interviews met markante eilanders en sfeervolle verhalen. Vlieland en Schiermonnikoog. Deze twee kleinste pareltjes van de Nederlandse Wadden hebben opvallend veel overeenkomsten: ze zijn autoluw, bescheiden van omvang en inwonertal en trots op hun afkomst. Eilanden die grossieren in roemrijke verhalen. Verhalen over verdronken dorpen, juttersgeheimen, heldenmoed in de branding en de eeuwigdurende strijd tegen de zee. Soms vriend, soms vijand. Maar deze twee Friese ‘kleintjes’ zijn ook uniek in hun soort. Elk met een eigenzinnig karakter, geboetseerd door zee, zand en wind. Zo vertellen de vele tastbare elementen uit de Tweede Wereldoorlog een intrigerend verhaal op Schiermonnikoog. De ‘lytje pole’ bekoort. Eén groot Nationaal Park met twee vuurtorens, de breedste stranden, een dorp bezaaid met monumenten, grazig polderland, een fietspadennet voor duindwalers. Vlieland verrast. Het meest bosrijke Waddeneiland met de hoogste duinpartijen ademt nog altijd een maritiem verleden van De Ruyter, Tromp en andere zeehelden uit de Gouden Eeuw. Land van cranberry’s, geiten en goudzoekers. Van desolaat niemandsland op De Vliehors tot de smeltkroes van leven rond de haven en in de gezellige Dorpsstraat. In ‘Vlieland, ander land’ en ‘Schiermonnikoog, ander land’ worden alle verhalen verteld. Een bijzonder stukje buitenland in eigen land. ‘Ander land’, volgens auteurs Roelof Tienkamp en Jolanda de Kruyf. De reis- en leesboeken (Friese Pers Boekerij) kosten 14,50 euro per deel en zijn verkrijgbaar op de eilanden, in elke boekhandel op de vaste wal en te bestellen via internet.
Texel is ook toegevoegd aan de serie.
dinsdag 22 juni 2010

Friese helden

De Friese Pers Boekerij gaf een boek uit met daarin 150 Friese Helden. Amelander Jan de Jong, bekend als Kardinaal de Jong, staat er tussen. Het is een boek over Friezen die door bijzondere talenten, innerlijke drang, religieuze roeping of andere omstandigheden ongewone dingen presteren, schrijven de samenstellers van het boek Auke Zeldenrust en Bauke Boersma. 

Het boek staat te koop tussen de rubriekadvertenties in Vraag & Aanbod Ameland op de website van Persbureau Ameland.

maandag 21 juni 2010

Penny's Shadow

Penny's Shadow
Lisa (Liza Sips) is zeventien jaar en heeft een speciale band met paarden. In de zomer gaat ze samen met haar moeder en zusje Tess op vakantie naar Ameland. Tess neemt ook haar eigenwijze pony Rakker mee. Ze verblijven op de kampeerboerderij van de achttienjarige Kai (Levi van Kempen) en zijn vader. Kai's moeder is jaren geleden overleden bij een ongeluk met haar geliefde paard Shadow. De zwarte hengst heeft het overleefd, maar is zwaar getraumatiseerd en onbetrouwbaar geworden. Kai zag het ongeluk gebeuren en heeft daardoor een moeilijke band met het paard. Lisa is ervan overtuigd dat ze kan helpen met Shadow, maar Kai wil hier niets van weten. Ze besluit om in het geheim toch het paard te gaan trainen.


De film is helemaal op Ameland opgenomen en laat prachtige beelden en spannende situaties op het eiland zien.

 • Penny's Shadow DVD
 • Regisseur Steven de Jong
 • Met Levi van Kempen en Liza Sips
 • € 12,99

Koop hem in de Amelander winkels of bestel hem via deze link.

vrijdag 18 juni 2010

Derde zeehondenboekje

Joke Mosterman – van Doorn heeft samen met haar broer Ben van Doorn inmiddels drie boekjes over zeehonden-belevenissen gemaakt. Joke schrijft het verhaal en Ben illustreert. Het eerste boekje gaat over Amila en speelt rond Ameland. Het tweede prentenboekje gaat over Terzo en Terzi die bij Terschelling zwemmen en het derde boekje vertelt het verhaal van Tessie van Texel. Boekjes met verhalen over Vlielandse en Schierse zeehonden volgen nog. Joke Mosterman is op dreef.

dinsdag 18 mei 2010

Terug naar de Toren

Thijs Visser (59), jongste zoon van Thijs Arend Visser van het beroemde Ameland boek ‘Onder het Torenlicht,’ debuteert met ‘Terug naar de toren.’ Het debuut van Thijs Visser is een literaire thriller. De titel van het boek is een eerbetoon aan het boek van zijn vader dat in 1946 uitkwam. Het boek vertelt het verhaal van twee families. Folkert de Vries gaat op zoek naar zijn jeugdherinneringen op Ameland, het Waddeneiland waar hij vroeger zijn schoolvakanties doorbracht bij zijn grootmoeder. Hij ontmoet Jacob de Vries, een ver familielid. Hun families hebben dezelfde traumatische ervaring, het verlies van een zusje. Dat heeft het gezinsleven van vooral Jacob volledig verwoest. Het lichaam van zijn jongere zusje Sietske is nooit gevonden. Aangenomen wordt dat zij is verdronken. Folkert raakt bevriend met Jacob en trekt zich zijn lot aan. Hij wordt bovendien verliefd op Ira, de vrouw van de hotelier. Zij blijken oud-schoolgenoten te zijn en beiden ongelukkig in hun huwelijk. De vermeende waarheid over de dood van Sietske wordt steeds twijfelachtiger, waarbij de overspelige dominee een belangrijke rol speelt. Bovendien wordt Folkert tegengewerkt, maar door wie? In een hoog tempo neemt Thijs Visser u mee naar de spannende ontknoping.

maandag 17 mei 2010

Amelander Kwartet

Het Amelander Kwartet leert Amelander woorden en begrippen, leuk voor eilanders, hilarisch voor niet Amelanders die hun tong breken over het dialect en vermakelijk voor jong en oud.

"Mag ik fan dij fan feugels de kôb?" "Nee, maar mag ik fan dij fan feugels de bóntlieuw? Ja? Heste dan ok ut rotje? In hestou miskien de kôb? KWARTET!"


Het Amelander Kwartet is voor € 2,50 te koop bij Ameland Pers Uitgeverij op Westerlaan 8 in Hollum. Het bestaat uit een bouwplaat voor het doosje en prachtig vormgegeven kwartet kaarten.

Bel maar even of kom langs: telefoon 06 23 218 213.

donderdag 6 mei 2010

Column - Aandoenlijk en een beetje dom

In de nacht na Koninginnedag word ik luid gestoord in mijn slaap. Hoe laat zal het zijn: één, twee, drie uur? Een jonge knaap staat op het parkeerterrein bij de supermarkt en telefoneert met zijn moeder. Luid, alsof hij op een verlaten strandvlakte staat en tegen de wind in moet schreeuwen. De knaap is in nood. “Mam, ik moest zo nodig naar de wc en nu heb ik in mijn broek geplast!”

Wat een heerlijke relatie moet deze knakker met zijn mam hebben dat hij haar dit midden in de nacht toevertrouwt.
Of de moeder hem met een schone broek onder de arm ophaalt word ik niet gewaar. Windvlagen verstoren een compleet beluisteren van het gesprek, dat voor een groot deel tot in de wijde omgeving te horen moet zijn.

Hoe krijgt een jongen het voor elkaar om in zijn broek te plassen? Waarom is hij in zijn nood niet op zoek gegaan naar een beschut plekje om zijn blaas te legen? Niet om wildplassen te propageren, maar nood breekt wet. De jongen, hij klinkt jong en absoluut niet beschonken, heeft zich er niet aan bezondigd. Het getuigt van respect voor de regels en tegelijkertijd een uit het oog verloren prioriteit. In zijn hoge nood vergeet hij ook nog eens dat hij met zijn luidkeelse hulpbel aan zijn moeder burengerucht veroorzaakt en zichzelf te kijk zet. Zo hoog is zijn nood, dat hij daar niet aan denkt.

“Mam, ik heb ik mijn broek geplast!” Je vraagt je af welk gezicht bij die noodkreet hoort, maar voor hem is het beter om anoniem te blijven. Een grap aan de bar, zijn leven lang herhaald, zou zijn lot zijn. Hij stoorde me in mijn slaap, maar dat heb ik hem vergeven. Het klonk zo gemeend geschokt en aandoenlijk. Aandoenlijk en een beetje dom.

Jeanet F. de Jong

woensdag 5 mei 2010

Jongensjaren

Jongensjaren
'Mijn tante zong. 'Op mooi Ameland moet je wezen, op mooi Ameland moet je zijn. Kun je helemaal genezen van je ziekte en je pijn...' En meer tekst herinner ik me niet. Wel de stem van mijn tante. Die was vals, galmend, maar onmiskenbaar uitgelaten. We waren op vakantie. Ik was een jaar of twaalf, en droeg nog korte broeken. Met tegenzin, maar toch.' Een fragment uit het 321 pagina's dikke boek van Martin Bril.
Wat hij over Ameland schrijft klopt niet helemaal. Bril herinnert zich paal 18 bij de vuurtoren, maar de ras patat en jukebox maken veel goed. En het verhaal over oom en tante, bij wie Bril als jonge knaap in de voortent sliep. Hij hoorde alle nachtelijke volwassen geluiden en wist niet goed wat hij ermee aan moest.

We hebben een exemplaar te koop. Als nieuw - Klik hier.

 • Jongensjaren
 • Martin Bril
 • Uitgeverij Prometeus
 • ISBN 9789044617658
 • 2010

maandag 26 april 2010

Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden

Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog
‘’Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden’’ Dat stond op bordjes bij het strand en dat is de titel van een tentoonstelling in het Maritiem Museum in Hollum die op 29 april 2010 werd geopend. Het is dan 65 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Anna van der Molen schreef bij de tentoonstelling een boekje over Ameland in oorlogstijd. De volledige titel van het boekje is: Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden – Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees hier meer over het boekje en de tentoonstelling.

zondag 11 april 2010

zaterdag 10 april 2010

Piet Esser - Beeld van een mens, Beeld van een tijd

Piet Esser
Het boek Piet Esser (1914-2004) - beeld van een mens, beeld van een tijd is een biografie in foto's van een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de twintigste eeuw. Het werk van Esser is te bewonderen in museumcollecties en op talloze plekken in de openbare ruimte van Nederland. Aan de hand van foto's die Esser zelf maakte, geeft het boek een spannend beeld van zijn leven en werk. Daarnaast geven de foto's een beeld van de roerige twintigste eeuw die Esser zeer bewust meemaakte. We zien niet alleen zijn vrouw, zijn gezin, zijn familie en vrienden, maar natuurlijk ook zijn kunst, de kunst van anderen, de interieurs van zijn woonhuizen en ateliers, stadsgezichten en monumenten in binnen- en buitenland. De beelden worden becommentarieerd met citaten uit interviews, brieven, dagboeken en memoires van Esser. Zijn visie op het leven, op de kunst en op zijn tijd maken het boek tot een ware ontdekkingstocht.

Piet Esser (1914-2004) - beeld van een mens, beeld van een tijd verscheen bij een tentoonstelling in museum Beelden aan Zee in Scheveningen. 
Het boek is inclusief DVD Verbeelden van het zien.

Piet Esser reisde met kunststudenten naar Ameland voor werksessies. In het boek zijn daarvan foto's opgenomen. 

Dora Esser-Wellensiek is de vrouw van Piet Esser. Over haar werk is ook een boek uitgebracht. Bekijk het hier. 

Barbara Hofker-Esser is de dochter van Dora en Piet. Zij heeft een boek over haar tegels en tableaus. Bekijk dat hier.

In het tweedehands circuit is het boek nog wel te vinden (april 2024)

 • Piet Esser - Beeld van een mens, Beeld van een tijd
 • Piet Esser en Hans Rooseboom, Amsterdam Stichting Behoud Werk Piet Esser Jan Teeuwisse
 • Uitgegeven door Thieme Art 
 • ISBN 9789078964483
 • 11 februari 2010
Op Ameland

Barbaradinsdag 9 februari 2010

Lichtval

Lichtval
Journalist/ schrijfster Nicolet Steemers schreef ‘Lichtval,’ een spannend verhaal dat zich rond een dramatische gebeurtenis op Ameland afspeelt. De literaire thriller laat de spanning vanaf bladzijde één toenemen. Het boek verscheen begin februari 2010. Nieuwprijs is € 18,90.

Auteur Nicolet Steemers is geboren in Hengelo. Ze studeerde klassiek gitaar aan het Twents Conservatorium en begon in 2001 als freelance journalist voor het dagblad de Twentsche Courant Tubantia en later ook de Gelderlander. Ze won enkele verhalenwedstrijden en besloot daarna serieus werk van schrijven te maken. In 2006 publiceerde ze haar eerste roman.
 • Lichtval
 • Nicolet Steemers
 • Uitgeverij Veen
 • ISBN 978920416565
 • Februari 2010
Het boek is in het tweedehands circuit nog wel te koop (november 2022).

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

Kinderboek GHOR

Woensdagmiddag 13 januari werd een nieuw hulpmiddel, een kinderhulpverleningsboekje voor alle leden in Nederland van de SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie), geïntroduceerd. De introductie van het boekje werd op Ameland gedaan. Het idee om zo'n boekje te maken is op Ameland geboren. Nadat verpleegkundige Gijsbert Zijlstra twee jaar terug een boekje maakte voor alle Ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe, kwam verpleegkundige Tineke Kooiker van de ambulancedienst op Ameland met het idee dat zo'n boekje er ook moest komen voor de SIGMA leden. Het boekje behandelt alle medicatie die wordt gebruikt in de grootschalige hulpverlening en dan exact de hoeveelheid die er bij kinderen maximaal mag worden toegediend op gewicht van de patiënt. Het scheelt rekenwerk voor de hulpverleners, ambulancemedewerkers en artsen en het voorkomt het geven van teveel medicatie aan een patiënt. Gijsbert Zijlstra werd door het Ministerie van Binnenlandse zaken, waar de GHOR onder valt, benaderd om het boekje te maken. Het voorontwerp is door vele specialisten in Nederland gecontroleerd. De hulpverleners van Ameland werken er inmiddels mee. Foto's Jan van Os

woensdag 20 januari 2010

Ameland in 2009

‘Ameland in 2009’ is het tweede deel in de serie ‘Ameland in …’. De gebeurtenissen op en rond het eiland in dit kijk- en bewaarboek maken deze editie tot een cadeau dat je vol genoegen geeft en met plezier ontvangt. Het is een uitgave waarin Ameland en de Amelanders de hoofdrol spelen. Het jaar van Ameland in 2008 kan het Jaar van het Trotseerloodje worden genoemd. Het jaar 2009 kan niet anders dan als het Jaar van de Bultrug de geschiedenis in gaan. De walvis die in oktober op het strand van het Zuidwest belandde en die daar ter plekke werd ontleed, was van een grote nieuwswaarde voor het eiland. We sommen nog enkele andere nieuwsfeiten op die 2009 tot een gedenkwaardig jaar hebben gemaakt. • De boorplannen van de NAM • De kwallen in de Kunstmaand • De buizerd op de camping • De vroegste Nieuwjaarsduik van het land • MadNes met de surfplanken • Containers in zee en de balletjes op strand • Waddenzee als werelderfgoed • Koninginnedag met optocht • Musea die heropenden In het boek staan foto's van onder meer Jantina Scheltema, Jan van Os en Nanne Nicolai. Antje & Betje van Sietske van der Meij ontbreken niet in deze uitgave. Het boek is via de e-mail te bestellen bij de uitgever. Ga hiervoor naar de website van Persbureau Ameland.
Het boek kost € 22,50. Exclusief verzendkosten.

Een echte Amelander spreekt dialect

Mathilde Jansen onderzocht het Amelander dialect en schreef er een boek over. ‘Een echte Amelander spreekt dialect’ verschijnt op 1 februari en gaat € 14,95 kosten. Jarenlang deed Mathilde Jansen onderzoek naar dit dialect. Het resultaat is te lezen in 'Een echte Amelander spreekt dialect.' Ze was vooral geïnteresseerd in de manier waarop mensen hun identiteit uitdrukken in taal. Jansen ziet in de hedendaagse dialectspreker het ultieme voorbeeld van iemand die zijn identiteit wil benadrukken. Jansen over het Amelands: ”Vooral in het hoogseizoen spreken Amelanders allerlei talen – Duits, Engels, Nederlands – maar geen dialect. Het dialect spreken Amelanders alleen als ze onder elkaar zijn, voornamelijk in de wintermaanden. Dan storten de eilanders zich op het verenigingsleven en niet te vergeten de lokale feesten als Sunneklaas. Dit soort feesten versterkt de verbondenheid tussen de Amelanders, net als het dialect.” In tegenstelling tot de omringende eilanden wordt op Ameland nog altijd volop dialect gesproken. Vooral het aantal jonge dialectsprekers is uniek in Nederland. Als geboren Texelaar werd Jansen als mede-eilandbewoner door de Amelanders met open armen ontvangen. Behalve het verslag van een taalonderzoek geeft dit boek een intiem beeld van het sociale leven van Amelanders. Zo doet Jansen verslag van de voorbereiding van het Sunneklaasfeest. In de aanloop naar dit feest komen mannen op geheime plaatsen samen om het bijbehorende tenue te maken, het zogenaamde pakmake. Jansen werd hiervoor uitgenodigd in een donker schuurtje achter de kerk in Hollum. Zelfs voor Amelander vrouwen is dat verboden terrein. Mathilde Jansen deed promotieonderzoek naar het Amelander dialect aan het Meertens Instituut. Behalve als taalwetenschapper is zij werkzaam als wetenschapsjournalist voor onder andere de populair-wetenschappelijke website Kennislink. De paperback van 64 pagina’s verschijnt in de serie Meertens nieuwjaarsuitgaven.

 • Een echte Amelander spreekt dialect 
 • Mathilde Jansen
 • Amsterdam University Press 
 • ISBN 978 90 8964 203 5
 • 2010

Verbonden met Blierherne

Veel mensen voelen zich sterk verboden met Blierherne, de kampeer-boerderij bij Nes aan de rand van de Vleijen. De geschiedenis van het onderkomen, dat uit 1936 stamt, is beschreven in het boekje ‘Ver-bonden met Blierherne,’ van de hand van Durk Geertsema uit Julianadorp. Hij greep de nieuwbouw aan om de historie van gebouw en gebruikers vast te leggen. Het boek is 94 pagina’s dik, heeft veel foto’s en is te koop voor € 15,-- via de website van Blierherne.nl.

Nederland is mijn fantasie

Eva en Ander, de personages van het boek, zijn samen naar Nederland verhuisd. Ze benaderen het land alle twee op een andere manier. Ze ontmoeten twee Nederlanders, Will en Lotte. De twee mannen maken in het boek, dat leest als een stripverhaal, een wadlooptocht naar Ameland. “Eva en Ander kijken naar het nieuwe land vanuit hun eigen karakter, persoonlijke geschiedenis en verlangens, “ zegt de schrijfster Christina Richarte over het boek. Ze schreef het samen met Henrike Olasolo. Het boek is uitgegeven door Zirimiri Press in Amsterdam, bevat 112 volgetekende bladzijden en kost € 19,95. 
ISBN 978 94 90042 01 1
Tim en Taco redden een zeehond

Uitgeverij Mozaïek gaf een kinderboek uit met de titel: Tim en Taco redden een zeehond. Op het wad vinden Tim en Taco een ziek zeehondje. Ze brengen hem naar de zeehonden-crèche in Pieterburen. Liefst willen ze hem adopteren, maar dat kost geld. Hoe moet dat nu verder? Lieke van Duin recenseerde jarenlang kinderboeken voor Trouw en werkt mee aan de ontwikkeling van leesmethodes in het basisonderwijs. Dit is het vijfde boekje over Tim en Taco. Eerder verscheen: Kinderen van binnen, Knikkerkampioen, Het vijfde skateboard en Tim en Taco op Terschelling. Het boekje is gebonden en bestaat uit 112 ppagina's. Het kost € 10,90. ISBN 978 90 239 9293 6

maandag 11 januari 2010

Dicht in de buurt - Friesland

Foto Lia Hoekstra
'Dicht in de buurt - Friesland' is een printboek van dagblad Trouw in samenwerking met Gedichtendag. Per regio werd een boek uitgegeven naar aanleiding van Gedichtendag. Je kon gedichten insturen en de mooiste werden geselecteerd voor print.  Meer dan 750 personen zagen 2000 gedichten terug in een van de boeken uit de serie. 

In de editie Friesland staan vijf gedichten over Ameland, waarvan twee van oud-Amelander Lia Hoekstra.


Is er iemand die meer gegevens over deze uitgave heeft, dan houd ik mij aanbevolen.

 • Dicht in de buurt - Friesland
 • Verzamelbundel
 • Uitgegeven door Trouw
 • omstreeks 2010
Foto Lia Hoekstra