woensdag 18 oktober 1995

Ameland

Ameland
'Ameland' is een uitgave in de serie Friesland in prent, proza en poëzie van Stichting Beeldende Kunst Friesland. In de uitgave, dat een map betreft met daarin gebonden een stuk proza en een kunstwerk, is een werk van Fred Landsman uit Holwerd te vinden. Een scheepje op het wad. De tekst is van Douwe Kootstra uit Drachten en verhaalt over een reis naar Ameland. De tekst staat er eenmaal in het Fries en een keer in het Amelands, vertaald door Frans Hulsebos. Van deze Ameland-map zijn 120 exemplaren gedrukt. Het exemplaar op de foto is nummer 65, met een handgeschreven nummer erin. Het druk- en bindwerk is van Het Drukhuis Oosterbeek.

De organisatie van de serie was in handen van Margaretha Cats, Peter Kartstkarel, Rinse Rinsma en Tineke Steenmeijer. De serie bestaat uit 32 onderwerpen, die van Ameland is de 32ste. 

Nummer 65 tot en met 70 uit deze serie zijn nog te koop via  MorgensterAmeland Boekwinkeltje.

  • Ameland - Friesland in prent, proza en poëzie
  • Fred Landman - print
  • Douwe Kootstra - tekst
  • Frans Hulsebos - tekst Amelands
  • Uitgegeven door Stichting Beeldende Kunst Friesland
  • ISBN 90-73756-32-4
  • Oktober 1995
Kunstwerk van Fred Landsman