maandag 27 januari 1997

Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum

Register der Patentschuldigen
'Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum' is niet meer dan een opsomming van beroepen en manieren om, in vroeger tijden, wat centen te verdienen op Ameland. Maar wat een opsomming! Je krijgt een inkijkje in de bedrijvigheid van het eiland. De eilanders waren wagenaar, strohoedenmaakster, krakelingenbakker, dorpsomroeper, afslager, logementehoudster (met drie kamers),  huisverver, brood-, beschuit- en koek verkoopster, koopman, winkelier, timmerman, stalhouder, kraamster, snoepmaakster, broodbakker een nog veel meer van die prachtige ambachten en manieren van inkomsten vergaren.

Douwe de Boer uit Hollum zette ze te boek. Hij nam ze over uit de folio's van het Patentregister in het archief van gemeente Ameland.

  • Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum
  • D. de Boer
  • Januari 1997


donderdag 9 januari 1997

De Erfenis van Cornelis Visser

De Erfenis
'De Erfenis van Cornelis Visser (*1890 - †1947) - zeeman en schilder' is tot stand gekomen als catalogus bij een tentoonstelling over het werk van Cornelis Visser. Het is een eenvoudige uitgave op A4 formaat, met een doorzichtige plastic voorkant. Cornelis Visser (Cees) was zeeman, maar hij schilderde als tijdverdrijf. Hij maakte aquarellen, gouaches en olieverven. Hij maakte landschappen, dorpsgezichten, zeegezichten en scheepsportretten. Hij zette sneeuwlandschappen en gletsjers, palmbomen en boeketten op het doek. Veel doeken gaf hij als cadeau weg. Zijn moeder had café De Welvaart en daar werd wel eens een schilderij van Cees gepromoveerd tot prijs bij het biljarten. Weduwe A. Wijnberg-Kanger gaf in haar winkel wel eens een schilderij weg als prijs bij het knikker-raden. In 1997 werd een groot aantal van zijn schilderijen geëxposeerd in Museum Sorgdrager. In dat huisje woonde na zijn dood in 1947 zijn weduwe Hieke Visser-van der Met en in die tijd hing het huisje vol met schilderijen van Cees. 

  • De Erfenis van Cornelis Visser (*1890 - †1947) - zeeman en schilder
  • Tekst van Lia Lof-Hoekstra en Tineke Borsch de Boer
  • Fotografie van Klaas Nobel
  • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle Ameland
  • 1997
Schilderijen van Cees Visser