zaterdag 31 augustus 1985

Historisch fotoboek Ballum t.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum

Historisch fotoboek Ballum
'Historisch fotoboek Ballum t.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum' verscheen op 31 augustus 1985. In het boek staat tekst naast heel veel foto's. De recente foto's zijn van Amelander fotograaf Tom Wouters.

De school bestond in 1985 honderd jaar, de geschiedenis begon in 1884 met de aankoop van een stuk grond.

"Een dorp zonder school is als een viool zonder snaren". Dat schrijft Wim de Boer, in 1985 wethouder met onderwijs in portefeuille. Hij schrijft in zijn voorwoord over het belang van de school voor het dorp. In 1884 besloot de gemeenteraad een perceel aan te kopen voor de bouw van een nieuwe school. Het toenmalig hoofd der school G.A. van Tuinen was een van de initiatiefnemers. Eind 1885 was de school klaar. "Vele jaren heeft het voortbestaan van de school op de rand van de afgrond gebalanceerd. De bevolking van Ballum heeft zich in deze moeilijke tijden als een eenheid ingezet voor het behoud van de school." Het verleden is vastgelegd in dit boek, schrijft De Boer verder in zijn voorwoord. "Het heden en de toekomst hebben gestalte gekregen in een modern schoolgebouw dat de toets der kritiek kan doorstaan en past bij het karakter van het dorp." De wethouder wenst in 1985 dat het bestaansrecht van de school gewaarborgd zal blijven in het belang van kind, onderwijs en dorpsgemeenschap.

  • Historisch fotoboek Ballum
  • Uitgeverij Profiel
  • 1985