woensdag 6 mei 1970

Springtij

Editie 1963
Springtij van Abe Brouwer is een vele malen herdrukt verhaal over een dramatisch ongeval op zee. Op 8 december 1893 stak er een geweldige sneeuwstorm op. De Wierumer vloot werd zwaar getroffen. De WL 37 zat op het strand bij paal 20, de WL 12 zat op het oostpuntje van Ameland vast en bij Hollum werden 20 zeelui gered van een ander schip van de vloot. Bij Ballum werden nog eens 16 man gered en bij Nes 11. De schepen werden als verloren beschouwd op wat de gestrande exemplaren na. Tweeëndertig schepen kwamen niet terug. De reddingsbrigade van Ameland had er een kluif aan. 

Abe Brouwer stelde de wederwaardigheden te boek in een roman met historische achtergrond. Het verhaal gaat vooral over Wierum, over de vissers en hun vrouwen; Ameland komt op de laatste pagina voor met een verslag van de reddingcommissie.
Brouwer geeft een prachtig beeld van wonen en werken in een klein dorp aan het einde van de 19e eeuw, met romantiek en drama, liefde en onbereikbare liefde, roddel en achterklap. De vlotte schrijfwijze doet vergeten dat het boek al zovele tientallen jaren geleden geschreven is. Het geeft een goed beeld van het harde leven van destijds, zoals dat ook op Ameland geweest zal zijn.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar te koop aangeboden. Klik hier om daar meer over te lezen.

 • Springtij
 • Abe Brouwer
 • Uitgevrij M.A. van Seijen Leeuwarden
 • eerste druk 1958

dinsdag 5 mei 1970

Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis - Deel IV

Jaarboek
Dit jaarboek uit 1911 is een 141 pagina's dik boek met ondermeer teksten over de Lutherschen op Ameland.

Het boek is antiquarisch nog wel te bemachtigen.

 • Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis - Deel IV
 • Prof. Dr. J.W. Pont
 • Uitgegeven door Ten Brink en De Vries
 • 1911

Kardinaal de Jong

Kardinaal de Jong
'Kardinaal de Jong' van H.W.F. Aukes is een uitvoerige biografie van de kardinaal die op Ameland geboren werd. De auteur heeft veel ooggetuigen kunnen spreken en kreeg van kardinaal De Jong zelf inzage in belangrijke dossiers. De uitgave heeft een stofomslag met de kardinaal ten voeten uit erop. In het boek zijn diverse foto's opgenomen, onder meer van de ouderlijke woning, vader Jan de Bakker, enkele portretten van De Jong, enkele briefjes van zijn hand, de plechtige oplegging van de rode hoed door de Paus, de opgebaarde kardinaal en de uitvaart. Het boek heeft ook een overzicht van de geschriften van de kardinaal en een register van personen en zaken.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden. Klik hier voor de advertentie.

 • Kardinaal de Jong
 • H.W.F. Aukes
 • Uitgeverij Het Spectrum
 • 1956

Kerk tussen duin en wad

'Kerk tussen Duin en Wad, een eeuw geschiedenis van de Geref. Kerk van Hollum (Ameland)' is een geniet boekwerkje van 27 pagina's dik, met illustraties. Uitgeven ter ere van het honderdjarig bestaan van de gereformeerde gemeenschap op Ameland. In 1866 was in een huis in de Burenlaan van Hollum een Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. In 1923 werd de gereformeerde kerk aan de Westerlaan gebouwd.

 • Kerk tussen Duin en Wad
 • H. Algra
 • Uitgegeven door de kerkenraad
 • 1966
Een afbeelding van dit boekwerkje ontbreekt. Mocht je een foto hebben, stuur hem dan graag op.


maandag 27 april 1970

Het Strand

Het strand
'Informatie in woord en beeld over het strand' is een handzaam boekje over hoe strand ontstaat, uit welke zones het strand bestaat en wat er allemaal te zien en vinden is. Ook gaat het boekje in op de zee en de branding, de kustvisserij, wieren, het zeewater, de voedselketen, levensgemeenschappen langs de kust, aanspoelsel , vogels, zeeslakken, vissen, plankton en natuurlijk schelpen. De tekst is aangevuld met fraaie foto's en duidelijke tekeningen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden.

 • Informatie in woord en beeld over het strand
 • G. den Hoed
 • Uitgeverij Moussault's in Amsterdam,
 • 1970


zondag 26 april 1970

Wat vind ik in de duinen?

'Wat vind ik in de duinen?' is een uitgave van natuurboeken uitgeverij Thieme in Zutphen en is een standaard werk voor wie wil weten wat hij precies in de duinen heeft gezien. Het boekje geeft een korte inleiding over het ontstaan van duinen. De bomen, struiken en planten, paddenstoelen, mossen en korstmossen, vogels, vlinders, bijen, mieren en andere insecten en zoogdieren komen allemaal aan bod. Er staan ruim 600 tekeningen en fraaie volledig gekleurde afbeeldingen in en er is zelfs vermeld welke planten en paddestoelen eetbaar zijn. Van dit werk zijn diverse drukken verschenen. Het is een excursieboekje voor de Nederlandse duiventerreinen langs de Noordzee dat sinds de eerste druk in 1951 nog van waarde is voor wie door de duinen struint en de naam en bijzonderheden zoekt van de diertjes en plantjes. Het is niet specifiek over Ameland, maar over de Nederlandse duinen in het algemeen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt nog een exemplaar aangeboden.

 • Wat vind ik in de duinen?
 • Dr. W.J. Prud'Homme van Reine
 • Illustraties van Jos. Rutting, Dr. R.A. Maas Geestreranus, Dr. C. de Jong, L.P. Pouderoyen en Dr. W.J. Prud'Homme van Reine
 • Uitgeverij W.J. Thieme & Cie in Zutphen
 • Eerste druk in 1951dinsdag 14 april 1970

Het zonnige eiland

Het zonnige eiland

'Het zonnige eiland' is deel 5 in de Jeugdland serie. De jeugdland serie gaf informatieve boekjes uit voor de Christelijke school. Het gezin Groenendaal gaat naar Ameland op vakantie en beleeft daar van alles: strandplezier, een gevaarlijk spel, kuipjesteken, storm, ze leren vogels kennen en redden dieren, zien dat de reddingboot uit gaat, ontmoeten een eng zeedier en komen in zee in gevaar. Dat laatste loopt gelukkig goed af, maar is wel een heel angstig avontuur. de kinderen maken vriendjes op het eiland. Een heerlijk boekje dat veel aspecten van het vakantie-eilandleven beschrijft.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat nog een exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie.

 • Het zonnige eiland
 • Piet Prins
 • Illustraties Annelies Kuiper
 • Omslag Jaap Kramer
 • Uitgeverij De Vuurbaak Groningen
 • ISBN 9022710947
Jeugdland 5 
Het zonnige eiland
Tussen Wad en Noorderstrand

Tussen Wad en Noorderstrand
‘Tussen Wad en Noorderstrand ‘ is deel 6 uit de Jeugdland serie.

Het boekje heeft 64 pagina's en is met illustraties van Annelies Kuiper. 

 • Tussen Wad en Noorderstrand
 • Piet Prins
 • Uitgeverij De Vuurbaak
 • 1970

Windvang

Windvang
‘Windvang’ is een jeugdboek in de "Ster-reeks". Claartjes bruidsjapon hangt al klaar als door een verkeersongeluk haar verloofde omkomt en haar broer zwaar gewond raakt. Een oom biedt hen voor een paar maanden zijn huisje Windvang op Ameland aan, waar beiden zichzelf hervinden. Aan het einde van het verhaal gloort voor Claartje het geluk, als ze kennismaakt met de blinde musicus Lucien. ‘Windvang’ is wat je kunt noemen een beschaafde, serieuze meisjesroman in dagboekvorm, geschreven door een schrijfster met een hart voor Ameland.

Renes-Bolding weeft de sfeer en folklore van Ameland mooi in het verhaal in. Wel zijn er vele godsdienstige dialogen die het boek soms wat taai maken.

 • Windvang
 • M.A.M. Renes-Boldingh            
 • Uitgeverij Callenbach Nijkerk
 • 1957

 

woensdag 8 april 1970

Kruistocht om het eiland

'Kruistocht om het eiland' is een roman uit 1941. “Het was een dag in Mei, vlak voor zijn vijftiende verjaardag, dat Foppe Gabes zijn eerste reis naar de vaste wal maakte. Een gulle zon stond boven het groene eiland en glom op de witte blinkers in het Noorden.” Zo beginnen de avonturen van de jongen van het eiland. De geschiedenis wordt in 264 pagina’s uit de doeken gedaan.

Scheffer droeg het boek op aan zijn vrouw.


Het boek is anno 2021 in het tweedehands circuit nog wel te vinden.

 • Kruistocht om het eiland
 • Scheffer Age
 • Uitgever Arbeiderspers te Amsterdam
 • 1941

woensdag 25 maart 1970

Ameland duinen, deining ...en demonen

Ameland duinen, deining ... en demonen
'Ameland duinen, deining ...en demonen' is uitgegeven in een tijd dat een beklimming van de vuurtoren 15 cent kostte. De hoogte van de toren is gelijkgebleven en de waarschuwing van V.V.V. Ameland  is nog altijd actueel: "Baadt nooit bij eb!" Het boekje is van na 1933, maar wanneer het precies is uitgegeven staat er niet in. Ook de schrijver staat er niet in vermeld. Wel is een advertentie van het Kooihuis in de Nesserduinen te zien. "Mooiste plekje van het eiland, 2 minuten van bos en strand." Het Kooihuis is geopend van 15 mei tot 30 september. Het Wad, duinen en dijken, de bevolking, dorpen, de heerlijkheid, de natuur en het Amelander Sinterklaasfeest worden erin behandeld. 

 • Ameland duinen, deining ...en demonen
 • Uitgegeven door VVV Ameland?
 • na 1933 - wanneer precies?

dinsdag 24 maart 1970

Maeike Mich nei't Amelân

'Maeike Mich nei't Amelân' is een Friestalig kinderboek.

 • Maeike Mich nei't Amelân
 • N. de Vries - van Calsbeek
 • Uitgeverij Fryslân in Grou
Wie heeft een betere foto en wat meer gegevens over dit boek? Neem dan graag contact op via het Contactformulier.

1950 - Amelands varensvolk

Amelands Varensvolk

'Amelands Varensvolk' is een klein, geniet boekje van 12 pagina's.

Uitgegeven eind jaren '50.

Het is via Amelander Historie als e-boek te lezen.

De papieren versie is via het tweedehands circuit nog wel te koop. 

donderdag 19 maart 1970

dinsdag 17 maart 1970

1818 - Dagboek eender reizen ter walvis- en robben-vangst

De gehele titel van dit facsimile werk van het dagboek van walvisvaarder Kat is 'Dagboek eender reizen ter walvis- en robben-vangst door den commandeur Hidde Dirks Kat, met een kaart van Groenland'. Het origineel werd uitgegeven door Wed. A. Loosjes in Haarlem in 1818. Waar en wanneer de facsimile uitgave gedrukt is staat niet aangegeven.

zondag 15 maart 1970

1967 - De Waddeneilanden

De Waddeneilanden

'De Waddeneilanden' is een boekje van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbiond, de ANWB. Het is een waddengids, waarin op de eerste bladzijde je eigen naam kunt vermelden: "Deze gids behoort aan ..." Van alle Waddeneilanden zijn de belangrijkste aspecten beschreven en van elk eiland is een uitklapbare kaart ingevoegd. Zelfs de prijzen voor de overtochten is vermeld, in guldens, uiteraard. Achterin is een lijst met ANWB-kantoren ingevoegd. 

 • De Waddeneilanden
 • ANWB
 • 1967

De reddingboot komt

De reddingboot komt
'De reddingboot komt' is een boekje aangeboden door de Nuts Spaarbank te 's-Gravenhage. Het is een boekje met plakplaatjes. Het gaat niet zozeer over Ameland, maar over het reddingswezen op de Waddeneilanden. Het vertelt de lotgevallen van Sigurd Eriksen, de vijftig-jarige gezagvoerder van het Zweedse stoomschip 'Sundsvall'. 

Via het tweedehands circuit is er nog wel eens een te bemachtigen.

 • De reddingboot komt
 • Th. de Booy
 • 1951

dinsdag 3 maart 1970

Ameland

'Ameland' door Cees van der Meulen, uitgegeven door De Ouwe Pôlle. De foto en de tekst zijn van Van der Meulen. Het zal uitgegeven zijn  in 1962 of 1963. Er leefden toen 2611 mensen op het eiland, staat in het overzichtje met enkele bijzonderheden. In seizoen 1962 telde Ameland 620.000 overnachtingen.

Cees van der Meulen neemt de lezer mee in een tocht over het eiland. Hij begint en eindigt bij de veerdam en doet tijdens de tocht alle dorpen en hoogtepunten aan.

Het zo'n boekje dat je nog wel eens op een boerenmarkt aantreft.

zondag 1 maart 1970

Zeehengelatlas voor Vlieland - Terschelling - Ameland - Schiermonnikoog

Zeehengelatlas
De zeehengelatlas geen tips om behalve platvis ook zeebaars en haai te vangen langs de waddenkust van de Waddeneilanden. De zeehengelatlas maakt de hobbyvisser wegwijs in de kunstwateren.

 • Zeehengelatlas voor Vlieland - Terschelling - Ameland - Schiermonnikoog
 • Stef de Bruin
 • Uitgeverij Veen Amsterdam
 • 1968

Zoon van Ameland

Zoon van Ameland
'Zoon van Ameland' is een levensbeschrijving van Johannes de Jong, kardinaal De Jong, door Albert Kuyle.

 • Zoon van Ameland
 • Albert Kuyle
 • Uitgeverij In Duysent Sorghen
 • 1946


Legenden langs de Noordzee

Legenden langs de Noordzee
'Legenden langs de Noordzee' is een lijvig boek, met leeslint, met legenden van Vlaanderen tot de Doggersbank. Van Ameland zijn enkele verhalen opgenomen, zoals die over de zeemeermin en Rixt van het Oerd. Er staat een Amelands aftelversje in, het verhaal over het wapen van Ameland en een verhaal met de titel Droomgezicht. De illustraties zijn van Willem Backer. Nooit zag je grotere ellende getekend als de illustratie van Rixt die haar dode zoon langs de vloedlijn vindt. 

De eerste druk was in 1934. In 1979 is er een fotografische herdruk uitgegeven. De herdruk kom je af en toe in het tweedehands circuit tegen.

 • Legenden langs de Noordzee
 • S. Franke
 • Uitgeverij W.J. Thieme & Cie in Zutphen
 • 1934 met herdruk in 1979


Rixt en Sjoerd, getekend door Willem Backer


vrijdag 27 februari 1970

Vrouwe Rixt van Ameland

Vrouwe Rixt van Ameland
'Vrouwe Rixt van Ameland'  is een historische roman vans M.A.M. Renes-Boldingh. Het boek werd uitgegeven door Callenbach uitgeverij in Nijkerk en kwam in 1960 uit. 

Het verhaal gaat over Rixt van Donia en haar man Watze van Cammingha. Zij streden onvermoeid om Ameland voor hun geslacht te bewaren. Rixt van Donia was een bijzondere vrouw en op het eiland wordt ze ook wel de moeder van het eiland genoemd. In Nes is er een straat naar haar vernoemd.

Beatrix en haar voorgangers droegen de titel Vrijvrouwe van Ameland en Willem-Alexander is Vrijheer van het eiland. De titel stamt uit de tijd van Rixt van Donia.

 • Vrouwe Rixt van Ameland
 • Uitgeverij Callenbach
 • 1960

Ameland door alle tijden

Ameland door alle tijden
O. Haverkamp schreef het boekje 'Ameland door alle tijden'. Het was een deel uit de serie over de Waddeneilanden. Het voorwoord is van VVV Ameland, dat besluit met: "Gij, die er nog nimmer waart en dit boekje hebt ter hand genomen, proeft zelf ook eens de zeelucht bij ons! De secretaris van VVV zal U gaarne alle verlangde bijzonderheden meer berichten.Wij roepen U dus een: Tot ziens! toe." Bedoeld als gids voor de badgasten. 

Uitgeverij Oisterwijk uit Oisterwijk in Noord-Brabant gaf het uit in mei 1946, een jaar na de oorlog. Burgemeester Roel Walda schrijft er ook een woordje in. Het is verluchtigd met mooie illustraties. 

Het boekje begint met de reis vanuit Leeuwarden. Geschiedenis, Cammingha's, walvisvaart, de dorpen, de natuur, het dialect en de oudheidkamer, het staat er allemaal in. Het oudste huis van Nes is afgebeeld en er staat correct bij dat dit het oudste huis van Nes is en niet van het eiland. Het is een mooi compleet boekje, met interessante kaarten van dorpen en het gehele eiland. 

Achterin staat nog een literatuurlijst van werken die elke geïnteresseerde nog meer kan lezen over het eiland. Helemaal achterin staan advertenties en ook die zijn de moeite van het bekijken en lezen waard. Hotel Hofker heeft telefoonnummer 2, dag en nacht bereikbaar, Hotel de Boer is een bondshotel, D.D. Bakker verkoopt aardappelen, groenten, fruit en suikerwerken vanuit zijn winkel aan het Zwaanplein en G. Barf heeft Amelander plattekoeken in de aanbieding. En wie geknipt wil worden kan naar F. Kienstra in Nes (t.o. hotel De Boer). Het enige adres ter plaatse, staat er nog bij. Kortom, dit boekje is een juweeltje en een kostbaar kleinood voor elke verzamelaar van Ameland boeken.

 • Ameland door alle tijden
 • O. Haverkamp
 • Uitgeverij Oisterwijk uit Oisterwijk
 • Mei 1946

Amelander Volkslied

Amelander Volkslied

Een piepklein boekje, met geel kaft en vier pagina's tekst en muziek. Het Amelander Volkslied in tekst, met vijf coupletten en op de middenpagina ook nog de muziek. Copyright wordt geclaimd door The Rising Sun in Ferwerd. Op de binnenkant van het kaft kan de ontvanger van het boekje zijn naam schrijven. The Rising Sun bedoelt het als herinneringen aan het verblijf op Ameland.

Op de achterkant staat nogmaals het eerste couplet.

Jaar van uitgave staat niet vermeld.


Middenpagina


1960 - Gezondheidszorg op Ameland

Gezondheidszorg op Ameland
In een 8 pagina dun boekje, meer een brochure van 8 pagina's met een slag en twee nietjes in de rug, wordt de gezondheidszorg op Ameland behandeld. Wie het heeft geschreven is niet duidelijk en wie het heeft uitgegeven ook niet. Het is in Dokkum door Drukkerij Zeijl en Kuipers gedrukt. Het zal in de jaren 60 zijn verschenen, want bij de bronnenlist is de jongste bron van 1960. 

De historie begint in 1694. De praktijk van doctores en chirurgijns wordt beschreven. Dan volgt de gezondheidszorg van de 18e eeuw en van na 1800. De geneesheren en vroedvrouwen komen aan bod en de naoorlogse ontwikkelingen. En dan zijn de 8 pagina's, inclusief de bronnenlijst, vol. 

Het boekje is niet meer te koop, maar het wordt nog wel eens aangetroffen op rommel- en boekenmarkten. 

donderdag 26 februari 1970

Ameland van Hollum tot Hon

Ameland van Hollum tot Hon

'Ameland van Hollum tot Hon' is geschreven door Hans Bakker. Het is een van de boeken in de triangelreeks over de Waddeneilanden. De Triangelboeken verschenen onder redactie van S.J. van der Molen en J. Abrahamse. Het is een 100 pagina's dik boek dat in 10 hoofdstukken de belangwekkende informatie over het eiland behandeld. Een vrijgevochten staat, van Ambla tot Ameland, de vrije Heerlijkheid, walvisvaart, paarden en redders, sagen, reeën en de rest, zo maar wat grepen (onder meer over ruilverkaveling, volksdansen, kerkelijk leven en de bevrijding), de dam en het toerisme.

Het boek is alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

In 1982 verscheen een herdruk met foto's van Jan Heuff.

 • Ameland van Hollum tot Hon
 • Hans Bakker
 • Knoop & Niemeijer in Haren
 • heruitgegeven in 1982 door Uitgeverij Eisma in Leeuwarden
 • 1970

Heruitgave 19

Het Friese Waddeneiland Ameland

Het Friese Waddeneiland Ameland
'Het Friese Waddeneiland Ameland' werd geschreven door F.G.A. Huber. "Dit geschriftje maakt geen aanspraak op volledigheid, doch het wil slechts een gids zijn voor de bezoeker." dat schrijft Huber als woord vooraf. Het boekje zal eind jaren 50 of in de jaren 60 zijn uitgegeven. Een jaar van uitgave staat er niet in, maar de jongste bron in de bronnenlijst is van 1956. Het werkje van 24 pagina's behandelt de onderwerpen aardrijkskunde en geschiedenis, de bedijking, Heren, de bevolking, godsdienst, volkscultuur, welvaartsbronnen en landbouw. Van de Cammingha's is een opsomming van regeringsperioden opgenomen.

 • Het Friese Waddeneiland Ameland
 • F.G.A. Huber

woensdag 25 februari 1970

Ameland in vroeger eeuwen

'Ameland in vroeger eeuwen' is een brochure gedrukt bij Zeijl en Kuipers in Dokkum. J. Struik is de schrijver. Het is een boekje van na de oorlog. Het is 12 pagina's dik en vertelt uit de historie van Ameland. Van wordingsgeschiedenis, Ameland aan het begin van onze jaartelling, de Middeleeuwen, zestiende eeuw, over de dorpen en haar bewoners. Zelfs de bronnen van inkomen worden beschreven in dit dunne werk beschreven.

Er staat geen jaar van uitgave genoemd.

 • Ameland in vroeger eeuwen
 • J. Struik

Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland

Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland is meer een brochure dan een boekje. Het is een uitgave van 8 pagina's dik en een omslag met twee nietjes in de rug. Wie het heeft geschreven, uitgegeven en wanneer het uitkwam staat niet vermeld. In korte alinea's worden kloosters, torens, kerken en molens van Ameland behandeld.

Zeijl en Kuipers in Dokkum is de drukker.

Ameland Verleden en heden

Ameland verleden en heden
'Ameland Verleden en heden, Beknopte gids voor het mooie eiland' is geschreven door A.K. Hulst en in 1963 door Uitgeverij Laverman in Drachten uitgegeven. Hulst gaat in op de geschiedenis, de Cammingha's, Cromwell, Amelander kasten, gebruiken en gewoonten en over bossen, zee, strand, duinen en polders. Hulst vindt het alles bijenkaar een 'ideaal natuurgebied.' De dorpen, de seizoenen en ook de klederdracht wordt besproken. Tot slot staat de vijf coupletten van het Amelander Volkslied in het bijna 90 pagina's dik boekje. De tekst wordt verlevendigd met enkele fraaie zwartwit foto's.

Het boekje is alleen nog antiquarisch te verwerven. Heel soms kom je het op een boeken- of rommelmarkt tegen.

 • Ameland Verleden en heden
 • A.K. Hulst
 • 1963

De Landbouw op Ameland

De Landbouw op Ameland
'De Landbouw op Ameland, Feiten en mogelijkheden' is een uitgave van de Rijsklandbouw voorlichtingsdienst te Leeuwarden in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het werd in 1954 uitgegeven. Het is een vervolg op het in 1948 verschenen rapport "Beschrijving van de boerenstand op Ameland." De studie moest de mogelijkheden van bedrijfsverbeteringen in kaart brengen om de boeren op Ameland beter te kunnen adviseren over de ontwikkeling van de boerenstand.

dinsdag 24 februari 1970

De Vrije Fries 29 en 30

De Vrije Fries is de uitgave van het Friesch genootschap, inmiddels Koninklijk, van geschied-, oudheid- en taalkunde. Deel 29 is de uitgave van 1929 en deel 30 van 1930.

In deel 29 staat een stuk met illustraties over het Sint Nicolaasfeest te Hollum.

In deel 30 schrijft Prof.Mr. D. van Blom over de onzijdigheidsverklaringen van Ameland.

Deel 29

Deel 30

Illustratie van I. van Eysinga uit deel 29


maandag 23 februari 1970

Ameland: een sociaal-geografische studie van een Waddeneiland

 

Dieuwke Aagje Brouwer schreef 'Ameland: een sociaal-geografische studie van een Waddeneiland' in 1936 als haar proefschrift. Het werd in Amsterdam als boek uitgegeven. Ze studeerde ermee af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.

Dieuwke Brouwer werd in 1908 in Harlingen geboren en stierf in 1998 in Bilthoven.

Het boek is alleen nog antiquarisch aan te schaffen.

Ameland en zijn bewoners


Herdruk
In 1910 schreef Otto van Stralen dit boekje met de titel Ameland en zijn bewoners' . Otto van Stralen is een pseudoniem voor H. Former. De herdruk werd in Dokkum gedrukt. Het origineel uit 1910 werd door Stoomdrukkerij de Motor in Sneek gedrukt.

Hij schrijft over de ontstaansgeschiedenis, de vrije heerlijkheid, de Cammingha's en over stormrampen en gebruiken van de eilanders. "Ameland is 7 uur gaans van Oost naar West en ongeveer anderhalf uur van Noord naar Zuid." Het is Van Stralens Rondje Ameland te voet.

Het boekje is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

 • Ameland en zijn bewoners
 • Otto van Stralen
 • 1910 en later herdrukt


Origineel uit 1910


zondag 22 februari 1970

En nog zingt de leeuwerik

En nog zingt de leeuwerik
En nog zingt de leeuwerik is een roman van M.A.M. Renes Boldingh (1891 - 1968), waarbij het verhaal zich afspeelt op Ameland. Het boek kwam voor het eerst bij uitgeverij Callenbach in Nijkerk uit in 1957.


 • En nog zingt de leeuwerik
 • M.A.M. Renes-Boldingh
 • Callenbach uitgeverij in Nijkerk
 • 1957

maandag 2 februari 1970

De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816

Het boek De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816 van L. Loosjes is via het tweedehands circuit nog wel te bemachtigen.
 • L. Loosjes
 • Uitgeverij Brill Leiden
 • 1912 

De Reddingboot 95

De Reddingboot 95
'De Reddingboot' is het mededelingenorgaan van de KNZHRM. Nummer 95 van december 1963gaat vooral over de reddingboten van Terschelling, over Douwe en Klaas Tot, maar ook over Bitte Ney, schipper van de motorstrandreddingboot te Hollum. Er worden spectaculaire reddingen in beschreven, met veel foto' van bekende reddingboten: de Brandaris, de Dorus Rijkers, Neeltje Jacoba, Arthur en een overzicht van de vloot van de KNZHRM van destijds.
 • De Reddingboot nummer 95
 • KNZHRM
 • December 1963

zondag 1 februari 1970

Ameland

Ameland
'Ameland' is een dun boekje, 80 bladzijden, twee nietjes in de rug. De inleiding is van J. Woudstra, conservator van de Oudheidkamer te Nes. Het voorwoord is van burgemeester R. Walda. In het boekje staat geen jaar van uitgave, maar het moet dus van 1955 of eerder zijn. Het is een uitgave van de VVV met foto's van Foto Hesselink (a.h. eind v.d. Badweg te Nes). Het boekje vertelt over de historie, de seizoenen (Ameland van 1 januari tot en met 31 december) en andere informatie die interessant is voor de badgast. De advertenties tonen onder meer IJs van Maison Reinders en Hotel Hofker staat erin als 'Oudste en meest bezochte Hotel van het eiland', met stromend water. 

 • Ameland
 • J. Woudstra
 • Uitgegeven door VVV Ameland
 • Voor 1955

maandag 12 januari 1970

De Reddingboot 103

'De Reddingboot' nummer 103 van december 1967 is een mededelingenorgaan van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Deze nummer 103 is helemaal gewijd aan het reddingstation Ameland, de paardenreddingboot, beroemde strandingen en reddingen en redders.

 • De Reddingboot 103
 • KNRM
 • December 1967

vrijdag 2 januari 1970

Een huis op wielen

Editie 1941
Een vakantie dreigt in het water te vallen, maar uiteindelijk komt alles goed en was het huis op wielen een fantastisch vakantie onderkomen op Ameland. Als de vakantie voorbij is rolt het huis op wielen naar het vasteland en daar is ook veel goeds, schijft Renes-Boldingh.

‘Een huis op wielen’ is een van de boeken van M.A.M. Renes-Boldingh, met in de eerste druk illustraties van Jaap Veenendaal. De tweede druk van 1948 is geïllustreerd door Rein van Looy.  

 • Een huis op wielen
 • M.A.M. Renes-Boldingh
 • Uitgever A. Roelofs van Goor, Meppel - 
 • 1941 - tweede druk 1948
1948