zondag 31 oktober 2021

Mayday!! Redders in nood

Hans Beukema is journalist en schrijver met meerdere boeken over het reddingswezen en historische onderwerpen op zijn naam. In oktober 2021 kwam ‘Mayday! Redders in nood’ uit.

Kustvaarders kwamen in het zware weer in de problemen en ook de uitgerukte reddingboten kregen rampspoed voor de kiezen. Mayday! draait om spectaculaire reddingsacties op zee op nieuwjaarsdag 1995. De Amelander reddingboot Johannes Frederik met Theo Nobel  als stuurman speelde een rol bij de acties, maar moest afhaken wegens materiaalpech.
Van de reddingboot Gebroeders Luden sloeg een man overboord en de Alfred Krupp van Borkum verloor twee bemanningsleden en twee andere raakten zwaar gewond.

Baukema tekende het verhaal over de storm, orkaan en brekers op en beschrijft de doortastendheid, grenzeloze moed, wilskracht en uithoudingsvermogen van helikopterbemanningen en redders op zee.

 • Mayday! Redders in nood
 • Hans Beukema
 • Uitgegen door Maritext vof, Delfzijl
 • Prijs: € 19,50

donderdag 28 oktober 2021

Het Groot Fries Molenboek

Het is geen molensteen, maar wel een stoeptegel, zo dik en zwaar: het ‘Groot Fries Molenboek’. Op 28 oktober werd het eerste exemplaar van dit boek uitgereikt door Wiepke Schukken, voorzitter van De Fryske Mole, aan mevrouw Luzette Kroon, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. De Fryske Mole vierde haar 50-jarige jubileum met de uitgave van dit boek, samen met oud-bestuursleden, aannemers, adviseurs en andere betrokkenen in het Fries Landbouw Museum in Leeuwarden. 

 

Het 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja. Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

 

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: "Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om." Banga hoorde dat Wijnja bezig was met het boek en bood zijn diensten aan. De twee kennen elkaar al langer, komen beiden uit het onderwijs, zijn gediplomeerd vrijwillig molenaar en zijn beiden onderscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Banga is actief bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland en de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

 

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een aanrader als cadeau voor de aankomende feestdagen. De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Het kan besteld worden via de website www.grootfriesmolenboek.nl


Stichting De Fryske Mole

Anderhalve eeuw geleden stonden er in Fryslân wel 2400 molens. Nu zijn dat er nog maar 130. De Fryske Mole heeft 42 en een molenromp in eigendom. Het bezit gaat van grote achtkante poldermolens tot kleinere spinnenkoppen en tsjaskers. Het zijn voornamelijk poldermolens en één koren- en pelmolen, De Hond bij Paesens. Samen met andere moleneigenaren zet De Fryske Mole zich in voor het behoud van de molens. Een groot aantal van de molens van de stichting is inzetbaar als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.

De Fryske Mole werkt met 70 vrijwillige molenaars. Het molenaarsambacht heeft in 2017 een Unesco status gekregen (immaterieel cultureel erfgoed). De stichting is in 2018 aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status). Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die deze status kreeg. 

Met subsidies van overheden, fondsen en donateurs kunnen onderhouds- en restauratieplannen uitgevoerd worden en blijven de molens behouden, als parels in het Friese landschap.


Ameland

Beide molens van Ameland, de Phenix in Nes en De Verwachting in Hollum, komen uitgebreid aan bod. Het boek duikt in de historie van beide molens en haalt herinneringen op aan oud-molenaar Boelens van de korenmolen te Nes. 
Die beide bijdragen zijn rijk voorzien van oude foto’s en recente opnamen.

Het verhaal over de molen van Hollum is geschreven door Warner B. Banga en dat over de molen van Nes door Gerben D. Wijnja. 

 • Het Groot Fries Molenboek
 • Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja
 • Uitgegeven door De Fryske Mole 
 • Oktober 2021
 • € 42,95

Pôllepraat November 2021

Pôllepraat
Magazine Pôllepraat is het orgaan van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Op de voorpagina van dit nummer prijkt een foto van de onlangs overleden Oense Straatsma, erevoorzitter van De Ouwe Pôlle. In het blad staat een IM over de man die veel voor Ameland en haar historie heeft betekend.

In deze editie onder meer:

 • Honderd jaar veebegraving op Oost-Ameland
 • Minne Keestra op Ameland
 • De Kleine Grie
 • Jonkheer C.M.V. de Rotte
 • Kunstwerk Waker en Wachter onthuld
 • Herinneringen van een jeugdige Hollumer
 • Herinneringen aan een eiland
 • Nieuwe exposities in de Amelander musea
 • Bijzondere schenkingen aan stichting de Ouwe Pôlle
 • Museumnieuws
 • Activiteiten van de stichting en het winterprogramma

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische stichting, die in 1957 is opgericht. De stichting heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. Van dit nummer zijn 775 exemplaren gedrukt.

De Pôllepraat is voor 5 euro af te halen bij fam. P.J. Borsch, Eeuwe de Vriesstraat 12 te Hollum, Ameland of mail naar info@amelanderhistorie.nl.

 • Pôllepraat November 2021
 • Jaargang 34 nummer 95
 • ISSN 1384-4636
 • € 5,--

dinsdag 26 oktober 2021

Herdruk Ameland aan Tafel

Ameland aan Tafel
De plannen voor een herdruk van Ameland aan Tafel van Ria Evers-Dokter worden steeds concreter. Achter de schermen wordt druk overlegd, gecijferd en heen-en-weer gemaild. Ria wont inmiddels alweer een paar jaar op Bonaire, zodat een koffietafelgesprek om alles eens door te nemen niet aan de orde is. Van de technische mogelijkheden zoals chat, app en mail wordt dankbaar gebruik gemaakt. Eigenlijk zijn we er wel uit - 'we' is de uitgever Ameland Pers uitgeverij en Ria - dat het boek er weer moet komen. Nu is alleen nog de vraag hoe groot de oplage moet zijn.

Ameland aan Tafel is een boek vol gerechten, recepten en verhalen rond eten en drinken op Ameland. Begrippen in het dialect worden uitgelegd en gezegdes van Ameland staan er met verklaring en al in. Het draait allemaal om wat er op Ameland op Tafel stond en nog immer regelmatig staat. Wie houdt er bijvoorbeeld niet van bóffe'd of bolster? En lekkernij die op west Ameland net iets anders is dan om oast. Linda Vloedgraven maakte er de leukste illustraties bij.

De eerste editie kwam in 2015 uit en was niet voor niets in korte tijd uitverkocht.

Het laten drukken van een tweede en herziene editie - er is aan de kant van de adverteerders nogal wat veranderd en er worden een paar opmerkingen over de inhoud verwerkt in de tekst - is altijd een risico. Het was toen een succes, maar raken we nu die boeken ook kwijt? 

Daarom inventariseert de uitgever hoe groot de belangstelling voor dit boek is. Het boek zal tussen de 19 en 20 euro gaan kosten. 

1 - Zou je dit boek willen hebben? Laat het weten via het Contactformulier in de rechter kolom van deze pagina. Je mag ook een mail sturen naar de uitgeverij: info@persbureau-ameland.nl Afspraken over betalen en ophalen worden later nog gemaakt.

2 - In het boek zit een dubbele pagina met een tekening van het eiland met daarop QR-codes die verwijzen naar Amelander bedrijven. Die QR-codes worden vernieuwd. Wil je daar met jouw bedrijf bij staan, neem dan contact op. Zo'n prachtig plekje kost je € 55,-- euro en er is maar een beperkt aantal beschikbaar.

3 - Tot slot kunnen bedrijven paginagroot in het boek komen te staan. De kosten daarvoor zijn € 225,--. De pagina moet kant en klaar worden aangeleverd in pdf op een staand formaat van 148 x 210 mm. Er zijn 7 pagina's beschikbaar voor zo'n advertentie. Bedrijven die al in de eerste editie staan en ook in de heruitgave present willen zijn betalen € 175,-- als de advertentie onveranderd geplaatst kan worden. 

1-2-3 Ameland aan Tafel!

Met de leukste illustraties van Linda Vloedgraven

Voorbeeld van een advertentie in de eerste druk

De kaart van Ameland met de QR-codes


zondag 24 oktober 2021

Herdruk Ontmoetingen met Wim de Boer

Foto Sjaak Leene Facebook
Het magazine 'Ontmoetingen - Sjaak Leene ontmoet Wim de Boer' is herdrukt. Er was vraag naar en daarom heeft de schrijver een nieuwe serie van 25 magazines laten herdrukken. Mocht er nog meer belangstelling voor het blad bestaan, dan kun je dat laten weten aan Saar Leene. Bij voldoende belangstelling overweegt hij een derde druk. Lees hier meer over het blad en waar het te bestellen is. 

donderdag 21 oktober 2021

Ameland InZicht 27

Ameland InZicht 27
'Ameland InZicht' nummer 27 is een boekdik nummer vol met de prachtigste verhalen over Ameland, de schitterendste foto's en de meest fantastische illustraties. Een magazine van 160 pagina's dik en met als thema Stroming. In elk verhaal zit wel iets van stroming, een beetje of juist heel veel. Nummer 27 van het najaar 2021 is anders dan de vorige 26. Uitgever Kevin Kiewiet legt het uit in het voorwoord. Het magazine heeft een aangepast formaat en is dikker dan alle voorgaande edities en elke Ameland InZicht krijgt een thema. Stroming is de eerste special in een nieuwe reeks. Ameland InZicht is voor op de koffietafel en het is een echt collectorsitem. Het magazine is in de boekhandels op Ameland te koop en via de webshop van de VVV te bestellen.

In dit nummer staan onder meer verhalen over:

 • Ellen Spoelstra: Kosmopoliet met een groot hart
 • Fe'noat: al een een unieke boerenconstructie
 • Alles stroomt
 • De zoete lokstroom
 • Visvrienden Jaap Brouwer ene Gerard Boelens
 • Het bewogen leven van Riek Ridder
 • Pioniersplek De Plaats
 • Het eiland als spraakmakende etalage

Ameland InZicht 27

 • Najaar 2021
 • Uitgever Kevin Kiewiet
 • € 9,99

maandag 18 oktober 2021

De Amelander oktober/ november/ december 2021

'De Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland' van oktober, november en december 2021 is het tiende nummer van dit jaar.

De Amelander is te koop in de winkels op Ameland.

 • De Amelander
 • Uitgever Klaas Touwen
 • Oktober/ november/ december 2021
 • Jaargang 57 nummer 10
 • € 2,40

vrijdag 8 oktober 2021

Klein landschap

Klein landschap
De poëzie van Stevine Groenen omvat dichterlijke schetsen en herinneringen uit een vrouwenleven, die verbonden zijn met landschappen uit heden en verleden. Stevines jeugd speelde zich af in de stad, maar het stroomdal van de Drentsche Aa was nooit ver weg. Ameland was het decor van vele zomers, waardoor ze zich voor altijd verbonden voelt met de zee en de getijden. Tegenwoordig woont ze in Twente. Het zoeken naar verbinding klinkt door in haar gedichten over persoonlijke relaties. Hoe verhoud je je tot je omgeving, wat betekent het om iemands dochter of moeder te zijn, wat ligt opgesloten in gemis? Het leven wordt beschouwd als een klein landschap met hier en daar een kronkelpaadje dat leidt naar een onverhoeds uitzicht. Verder zijn in deze bundel poëtische portretten opgenomen, waarbij observaties van schilder- en beeldhouwkunst de bron vormen. 

Stevine Groenen (1964) schrijft gedichten, verhalen en literaire non-fictie. Poëzie was haar eerste liefde. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. De poëzie van de dichteres Emily Dickinson inspireerde haar om bij gelegenheid een gevallen roodborstje terug te brengen naar zijn nest. Ten slotte stond ze zichzelf toe zich te wijden aan het schrijverschap.

 • Klein landschap
 • Stevine Groenen
 • ISBN 9789493245112
 • Uitgeverij Palmslag
 • 8 oktober 2021
 • € 15,95
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

Ameland

Ameland
'Ameland' is een boekje van 32 pagina's waarin 40 onderwerpen over Ameland in vier talen worden behandeld. Veertig korte tekstjes over de vuurtoren, Kardinaal de Jong, Oerd Blinkert, strandpaviljoen, oudste huisje van Nes, oudste huisje van Ameland, molen, museum en Rixt en dan nog 31 onderwerpen.

Jolanda de Kruyf en Roelof Tienkamp, bekend van het blad Ameland InZicht en de boeken Schiermonnikoog ander land, Ameland ander land, Terschelling ander land, Vlieland ander land en Texel ander land, hebben er met de beperking die ze hadden vanwege de ruimte mooie tekstjes van gemaakt. In vier talen geeft het goede basisinformatie met de beelden erbij. Jammer dat de grote foto op de middenpagina zo korrelig is. Dat had juist een blikvanger moeten worden met een foto over twee pagina's van de paardenreddingboot die gelanceerd wordt.

Het is een boekje in de serie Touritime van uitgeverij Bekking & Blitz, een serie van soortgelijke boekjes van verschillende steden en eilanden.

Dit boekje is typisch zo'n uitgave om in elk vakantieverblijf op de leestafel te hebben.

 • Ameland
 • Jolanda de Kruyf en Roelof Tienkamp
 • Bekking & Blitz Uitgevers BV
 • ISBN 9789061095705
 • € 5,99
 • Oktober 2021


woensdag 6 oktober 2021

Wadden in Beeld 2020

Wadden in Beeld 2020
Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap, en registreert ook maatschappelijke ontwikkelingen in het Waddengebied. Het jaar 2020 vormt het referentiekader. Het eerste exemplaar is vandaag uitgereikt door Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat, plv. voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg Basismonitoring Wadden, aan Marre Walter, directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee.

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus. Dat had ook impact op de Wadden. Door de maatregelen waren er landelijk bijvoorbeeld minder schepen beschikbaar voor de monitoring. Toch is het voor de Waddenzee gelukt om vrijwel alle monitoring – soms met wat vertraging - doorgang te laten vinden. Wel waren de Wadwachters op onder andere de Richel en Engelsmanplaat in 2020 afwezig door coronamaatregelen.

 

Jachthavens

 De gevolgen van het coronavirus waren voor de jachthavens en de chartervaart het duidelijkst zichtbaar. Op Vlieland mocht bijvoorbeeld niet dubbel worden afgemeerd, waardoor veel meer buiten de havens geankerd werd. In de chartervaart werd 95% van de vaarten geannuleerd omdat deze onder de veel strengere horecaregels vallen.

 

Verstoring door vliegtuigen

In de nadere analyses op onder meer De Vliehors viel op dat incidentele verstoring door bepaalde vliegtuigtypes een impact kan hebben op vogels. Zo verspillen scholeksters bijvoorbeeld door verstoring een groot deel van hun dagelijkse beschikbare energie, zeker als ze opvliegen tijdens etenstijd. De mate van verstoring hangt  sterk af van het type vliegtuig, maar ook van de vlieghoogte. Sportvliegtuigjes, die hoger dan 450 meter moeten vliegen, verstoren bijvoorbeeld nauwelijks. Verstoring door laagvliegende transportvliegtuigen is het grootst.

 

Juridische bescherming

 In deze editie van Wadden in Beeld is ook aandacht voor de juridische bescherming van het Waddenzee-ecosysteem bij klimaatverandering. Stijgende temperaturen, meer weerextremen, zeespiegelstijging, minder zoetwaterinstroom in de zomer: de Waddenzee zal er mee te maken krijgen. Internationale verdragen en EU-richtlijnen beschermen de natuur van de Waddenzee, waardoor landen verplicht zijn om de natuur te behouden of te herstellen. Wadden in Beeld zet de beschermingsregimes en samenwerkingsverbanden op een rij, en stelt ook vragen: Hoe verhoudt deze verplichting zich tot het feit dat de Waddennatuur uiterst dynamisch is? En wat als die dynamiek zelf weer beïnvloed wordt door klimaatverandering?

 

Welvarend

 Als laatste een opvallende ontwikkeling op het sociaaleconomische vlak. Een onderzoek naar migratiedynamiek laat zien dat op de Waddeneilanden geen sprake is van zogenoemde “gentrificatie”. Dat is de opwaardering van woongebieden door de komst van welvarende mensen, een fenomeen dat speelt op een aantal Duitse Waddeneilanden. De nieuwkomers zijn wel relatief welvarend, maar niet welvarender dan de mensen die er al wonen.

 

Basismonitoring Waddenzee

 Wadden in Beeld 2020 is een uitgave van het Kernteam Basismonitoring Wadden, waarin samenwerken: ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, NAM en de Waddenacademie.

 

Het boekje wordt in een beperkte oplage verspreid en is hier te downloaden.

 • Wadden in Beeld 2020
 • Een uitgave van Kernteam Basismonitoring Wadden
 • Oktober 2021