donderdag 7 mei 2015

Retour Ameland

Het begon met het verhaal van Rob Brouwer, over zijn verblijf op het eiland, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteur Rita Knijff-Pot spitste meteen de oren en luisterde naar veel meer verhalen van volwassenen die als kind op Ameland hadden verbleven. Sommigen een paar weken, anderen maanden en een enkeling jaren. Ze werden liefdevol opgevangen, maar misten hun thuis. De kinderen waren op het eiland beter af, ze hadden er te eten en een veilig huis. Hoe anders was het in de Randstad. De kerken organiseerden de tochten van de kinderen over het IJsselmeer naar Friesland en dan naar het eiland.

Het eiland bleef hun hele leven een rol van betekenis spelen, omdat de oorlog op de achtergrond voortdurend aanwezig bleef. Rita Knijff-Pot plaatst het verhaal van Rob in een bredere context. Het werd de geschiedenis van kinderen in oorlogstijd en de jaren die volgden.

 

In alle dorpen op Ameland, Hollum en Ballum, Nes en Buren, werden kinderen uit de grote steden van West-Nederland ondergebracht. In het verhaal 'Retour Ameland' speelt Hollum een prominente rol.


Koop het boek in de boekhandels op het eiland of bestel het via deze link.