maandag 2 september 1991

Het zal mijn tijd wel duren

Het zal mijn tijd wel duren
'Het zal mijn tijd wel duren' is een gedichtenbundel van Jacob de Vries. Er staan ook twee gedichten in van zijn vader Eeuwe de Vries. Jacob de Vries werd in 1903 geboren in Hollum. Hij was een van de negen kinderen van Eeuwe en Trijntje de Vries. Als 12-jarige ging hij bij de boer werken in Ballum, en als 16-jarige knaap ging hij naar zee. In 1946 vertrok hij richting Amsterdam en ging in landsmeer wonen en werken in de scheepsbouw. Hij keerde in 1956 met zijn gezin terug naar Ameland. Jacob de Vries overleed in 1974. Vooral in de laatste jaren van zijn leven schreef hij veel gedichten. Op die manier reageerde hij op maatschappelijke ontwikkelingen. Het boekje werd samengesteld en uitgegeven door zijn zoon Jan Jacob de Vries.

Het boekje is anno 2021 in het tweedehands circuit nog wel te vinden.

 • Het zal mijn tijd wel duren
 • Jacob de Vries
 • Samengesteld en uitgegeven door Jan Jacob de Vries
 • 1991

maandag 10 juni 1991

Beschermde dorpsgezichten 0

Beschermde dorpsgezichten
Het juni 1991 nummer 3 van het blad Heemschut is een themanummer over monumenten in Friesland. Van Ameland staan de beschermde dorpsgezichten erin.

- De Kerkpaden in Friesland
- Nieuwbouw stadhuis Franeker in historisch stadscentrum
- Vervangende nieuwbouw in Friese stads- en dorpsgezichten
- Een fototocht door de Friese Grietenijen
- Het Friese cultuurlandschap: ontstaan, bedreiging en perspectieven
- Beschermde dorpsgezichten: Ameland centraal
- Zorgen om de historische Overtuin van Oranjewoud
- Een terugblik op de kleine Friese houthellingen
- De oud Friese Greidboerderij te Wartena

Het nummer is antiquarisch nog wel te bemachtigen.
 • Heemschut
 • Drs. J. Kamerling
 • Uitgever Bond Heemschut
 • Juni 1991

maandag 22 april 1991

Amelanderwijs

'Amelanderwijs' is de gemeentegids van Ameland. Hij kwam in april 1991 in een oplage van 2000 stuks. Burgemeester Michiel Zonnevylle schreef het voorwoord en hij legt meteen het doel van de gids uit. Amelanderwijs moet meer inzicht geven in de werkzaamheden van de gemeente en van allen die daarin als bestuurder of medewerker een rol vervullen. Het boekje is 56 pagina's dik en behandelt kort de geschiedenis, het wapen, de vlag, de dorpen, het gemeentebestuur (met foto's van de raadsleden), algemene gegevens van gemeente Ameland, overlegorganen en overige belangrijke instanties. Het binnenwerk is door gemeente Ameland zelf gedrukt, de voorkant door Administratie Centrum Metslawier. Tom Wouters verzorgde de foto's in de uitgave. Alle inwoners kregen de gids huis aan huis en nieuwe inwoners kregen hem uitgereikt. 

 • Amelanderwijs
 • Gemeente Ameland
 • April 1991

donderdag 28 maart 1991

De Koningin Wilhelminaschool op Ameland

De Koningin Wilhelminaschool
'De Koningin Wilhelminaschool op Ameland - De geschiedenis van het Christelijk onderwijs te Hollum' is te boek gesteld door Jan Blaak uit Appingedam.
De omslag van het boek is getekend door Martin Marra, destijds buurman van de nieuwe school aan de Yme Duneweg en voormalig reclametekenaar bij Van Gend & Loos. Hij tekende de oude Burenlaan- en de nieuwe Yme Dunewegschool.
Het boek staat stikvol foto's en illustraties. Ook van de oude school aan de Burenlaan. Niet overal staan fotobijschriften bij en dat is dan weer jammer.

Hier en daar ontbreken ook de jaartallen van de jaren waarin de foto's zijn gemaakt, waardoor de lezer vaak wat zoekende is. Zijn de foto's van de groepen 1 tot en met 8 achterin het boek de groepen uit schooljaar 1990-1991? Het staat er niet bij. En wie is die man op de achterzijde van het boek?

Ook is de opmaak rommelig, met teksten die niet op hun plaats staan, veel cursief en namen die niet goed of niet volledig zijn geschreven. Leuke aanvulling zijn de twee opstellen van kinderen over Ameland, al waren die met een wat speelsere opmaak meer tot hun recht gekomen. Dat de geschiedenis van de school is beschreven is waardevol, maar dat er in het 'Tot besluit' expliciet staat dat kinderen die naar de christelijke school zijn gegaan iets hebben meegekregen in hun leven dat de openbare school niet biedt is iets dat je moet 'geloven'. Het is een hautaine kijk op de gemeenschap en je moet je kinderen dat maar net willen meegeven. 

"Op de Christelijke school wordt nog altijd geleerd dat de mens zondig is van nature, maar dat God door Zijn Zoon Jezus Christus alleen vergeeft, die hun zonden belijden." Dat is wat de kinderen, volgens het boek van Blaak, meekrijgen op de School met de Bijbel. De kinderen op de openbare school ontberen dat, maar het is voor mij geen vraag of ze daar bedroefd om moeten zijn; zij gaan onverdeeld naar het openbaar onderwijs. 

Blaak wordt belerend - je mag hopen in opdracht van het schoolbestuur, want anders vliegt hij hier wel heel erg uit de bocht - en predikend en persoonlijk krijg ik daar de kriebels van. In zijn 'Tot besluit' trekt hij de broek van de dominee en meest 'fiene' leerkracht aan om te besluiten met: "De Heer zij met u allen." De school had een beter boek verdiend.

 • De Koningin Wilhelminaschool op Ameland
 • Jan Blaak
 • Noorderboek in Groningen
 • ISBN 90 6950 034 5
 • 1991

zondag 3 maart 1991

Ameland kadastraal 1832

Ameland kadastraal 1832
Jan Bleeker verzamelde lijsten en omschrijvingen van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplan van 1830 op Ameland. Hij zet de topografie van 1991 naast die van 1830.

 • Ameland kadastraal 1932
 • J. Bleeker
 • Eigen uitgave 
 • 1991

zaterdag 23 februari 1991

Zuivelindustrie te Buren Nes, Ballum en Hollum op Ameland

P. Heslinga gaf in 1991 het boekje 'Zuivelindustrie te Buren Nes, Ballum en Hollum op Ameland' uit, gedrukt in Dokkum. Hij gaat de zuivelverwerking en de zuivelfabriekjes in de dorpen bij langs. Het verhaal is verluchtigd met mooie oude foto's. De zuivelindustrie was een belangrijk facet in het leven van de eilandbewoners. Van de verschillende kleine fabriekjes bleef uiteindelijk een wat grotere coöperatieve zuivelfabriek over. Daar werd kaas, yoghurt en ijs gemaakt, tot 1974. Toen ging de melk naar het vasteland. Heslinga beschrijft het allemaal en zet er ook staatjes met cijfers bij, hoeveel liter melk er werd verwerkt, bijvoorbeeld.

Het boekje is alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

 • Zuivelindustrie te Buren Nes, Ballum en Hollum op Ameland
 • P. Heslinga
 • 1991