maandag 22 april 1991

Amelanderwijs

'Amelanderwijs' is de gemeentegids van Ameland. Hij kwam in april 1991 in een oplage van 2000 stuks. Burgemeester Michiel Zonnevylle schreef het voorwoord en hij legt meteen het doel van de gids uit. Amelanderwijs moet meer inzicht geven in de werkzaamheden van de gemeente en van allen die daarin als bestuurder of medewerker een rol vervullen. Het boekje is 56 pagina's dik en behandelt kort de geschiedenis, het wapen, de vlag, de dorpen, het gemeentebestuur (met foto's van de raadsleden), algemene gegevens van gemeente Ameland, overlegorganen en overige belangrijke instanties. Het binnenwerk is door gemeente Ameland zelf gedrukt, de voorkant door Administratie Centrum Metslawier. Tom Wouters verzorgde de foto's in de uitgave. Alle inwoners kregen de gids huis aan huis en nieuwe inwoners kregen hem uitgereikt. 

  • Amelanderwijs
  • Gemeente Ameland
  • April 1991