maandag 22 februari 1988

100 jaar "Onderlinge" Ameland

100 jaar "Onderlinge" Ameland is een boek dat in 1988 werd uitgegeven ter ere van het honderdjarig bestaan van "de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.". Het boek vertelt de ontwikkeling van het eiland en de bijzondere branden die er in het honderdjarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij zijn geweest. Verschillende aspecten van het verzekeren van onroerend goed komen aan de orde. Burgemeester Michiel Zonnevylle schreef het voorwoord.

  • 100 jaar "Onderlinge Ameland"
  • Hans Bakker
  • Uitgegeven door de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Ameland w.a.
  • 1988

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland

'Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943' is een gestencild en geniet boekje van 30 pagina's over de stoomzuivelfabriek aan het Fabriekspad in Buren. Die zuivelfabriek functioneerde 32 jaar. Het begon in de winter van 1910-1911. Foppe de Jong uit Nes bouwde de fabriek. In het boekje staan korte verslagen van jaarvergadering van de coöperatie. P. Heslinga beschreef de geschiedenis van het boterfabriekje. Het was niet alleen een agrarisch gebeuren, stelt de schrijver, maar de fabriek had een maatschappelijke functie. Het was de plek waar men elkaar dagelijks ontmoette. Bij de fabriek werd het wel en wee van het dorp besproken.

  • Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Buren op Ameland - 1911-1943
  • P. Heslinga
  • Februari 1988