donderdag 28 februari 1980

It Gouden Skaakspul

It Gouden Skaakspul
‘It Gouden Skaakspul – Folksferhalen fan Steven de Bruin’ is een 340 pagina’s  pil vol met Friese volksverhalen. Er staan ook enkele Amelander verhalen in, zoals Hûs op it Amelân troch in geast ôfbrutsen, De slepers op it Amelân, It lyk sûnder holle en In Ameland in Syna. Steven de Bruin was de meesterverteller en Ype Poortinga tekende de verhalen op in het Fries.

Hubertus de Jong maakte de tekeningen.

  • Auteur Ype Poortinga
  • Publicatie van de Fryske Akademy te Leeuwarden
  • Uitgegeven door Bosch & Keuning Baarn en De Tille in Leeuwarden 
  • ISBN 90 246 4364 3
  • 1980