maandag 10 november 1975

Synopsis 1

Hertaald door D. van Dijk uit Hollum
Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus en Antonius Thysius. 

Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door dr. H. Bavinck. 
Gedrukt te Leiden bij Dirk Donner in het jaar 1881. 
In de Nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk v.d.m. Hollum (Ameland), 1964. 
 • Synopsis 1
 • Hertaald door Dirk van Dijk
 • Uitgegeven door Goudriaan Enschede
 • 1975
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link

zondag 9 november 1975

Oost Ameland

Oost Ameland
Oost Ameland. Biologische waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor behoud en beheer.
Het vierkante boek is uitgeven door de Waddenvereniging.

Het boek is via het tweedehands circuit nog wel te vinden (november 2022).
 • Oost Ameland
 • K.J. Canters en H. J. Munting
 • Uitgegeven dor de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
 • 1975

 

Scheepsrampen rond Ameland

Scheepsrampen rond Ameland
In het tijdschrift Nederlandse Historiën stond in 1975 een 11 pagina's groot artikel van Amelandliefhebber Hendrik Thomas de Booy over scheepsrampen die hebben plaatsgevonden rond Ameland. Bij het artikel staan 8 afbeeldingen, onder meer van de tjalk 
Rehoboth.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een exemplaar te koop. Klik hier voor de advertentie.

 • Scheepsrampen rond Ameland
 • is tijdschrift Nederlandse Historiën no 5/6 1975
 • 1975

dinsdag 15 april 1975

Van Oerd tot Mokkebank

'Van Oerd tot Mokkebank' is geschreven door S.J. van der Molen in het kader van het 45 jaar It Fryske Gea (1930-1975). Het boek gaat over het beheer van uitgebreide natuurterreinen door It Fryske Gea. Het Oerd op Ameland is een van die gebieden. Het boek was zo gewild, dat er een aantal herdrukken van verschenen. Het geeft een inkijkje in de prachtige gebieden die It Fryske Gea in beheer heeft. Het boekt vele zwart-wit en ook enkele kleurenfoto's. Het heeft een inlegvel met de opsomming van alle natuurgebieden en een kaart waar in de provincie die gebieden te vinden zijn.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat nog een exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie.

 • Van Oerd tot Mokkebank
 • S.J. van der Molen
 • Fotografie Paul Vogt  en H.F. de Boer
 • Uitgave van It Fryske Gea
 • 1975

maandag 14 april 1975

Storm over Fostaland

Storm over Fostaland
‘Storm over Fostaland’ gaat over de belevenissen van uitbaters en gasten van een strandhotel op het duin vlakbij zee. Het hotel staat op het randje en de vraag is hoe lang het er nog blijft staan. De golven lonken hongerig. De geschiedenis van de Cammingha’s, heren van Ameland, en het hotel op de duinen is doorelkaar geweven.

Het gaat over Sicco van Cammingha, zijn vrouw Edith en hun kinderen Taco en Rixt.

Het verhaal is romantisch van aard, met daarin een boeiende beschrijving van de winterfeesten op het eiland.

 • Storm over Fostaland
 • Pieter Terpstra
 • Uitgeverij Zomer & Keuning Wageningen
 • ISBN 90 210 3500 6
 • 1975

dinsdag 25 februari 1975

De Togt naar Ameland

De Tocht naar Ameland
'De Togt naar Ameland, een dichterlijk verhaal,' werd geschreven door H. van Berkum, predikant te Stiens. De Tocht werd voor het eerst uitgegeven in 1850. A.Dc de Haan in Dokkum gaf het in 1975 opnieuw uit. Het dichterlijk verhaal gaat over een pastoor en drie jonge mannen die over het ijs de oversteek maken van het Friese vasteland naar Ameland.

 • De Togt naar Ameland
 • H. van Berkum
 • Oorspronkelijke uitgave 1850
 • Heruitgave 1975
 • Heruitgave december 2021
 • € 9,95

Heruitgave 2021 - € 9,95


vrijdag 10 januari 1975

Oude Sinterklazen op Ameland

 • Oude Sinterklazen op Ameland - Een sociologische verkenning van een folkloristische gebeuren
 • Ton Verplanke
 • Januari 1975