zondag 23 juli 1978

Honderd jaar Friese Landbouw

Honderd jaar Friese Landbouw
'Honderd jaar Friese Landbouw - De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw' is een lijvig werk van bijna 400 pagina's dik, met vele foto's en schilderijen. 

Van Ameland wordt onder meer de droge zomer van 1976 beschreven; het eiland als rampgebied. De weilanden leken dorre steppen en van Friesland was Ameland het ergste door de droogte getroffen. Beregenen was niet mogelijk, vanwege de beperkte zoetwatervoorraad. Alle 85 boeren van het eiland waren erbij betrokken. De boeren hadden destijds gemiddeld 25 stuks vee. De beesten werden in die droge zomer de duinen in gejaagd, om in het helmgras te grazen. Ook liep er veel veel los in de bermen, om daar het laatste gras te vreten. De zuivelproductie van de Hollumer melkfabriek liep met sprongen terug, want de dieren leverden minder melk. Voor de twintig personeelsleden werd werktijdverkorting aangevraagd en men vreesde zelfs voor het voortbestaan van de coöperatieve zuivelfabriek. 

De rampsituatie noopte menig boer een deel van zijn veestapel van de hand te doen en de boeren die hun vee hielden maakten zich zorgen over de beperkte wintervoorraad veevoer. Velen hadden in september van dat jaar hun ruwvoervoorraad al opgebruikt. Op 10 augustus kwam zelfs minister Van der Stee naar Ameland om met de boeren te praten, maar voor een redelijke bijdrage in de kosten hield deze minister de hand op de knip. Hij wilde alleen transportkosten en extra ruwvoer vergoeden voor het bedrag van f 100.000,--. De schade op het eiland was een half miljoen en de Amelander boeren hoopten dat de minister de helft daarvan zou bijdragen. Dat ging dus niet door. Pas begin september begon het weer te regenen, na een lange droge zomer. De grasgroei herstelde zich langzaam. 

Het is een bijzonder mooi boek dat verschillende aspecten van de landbouwsector in de provincie belicht. Fraai geïllustreerd bovendien.

Dit boek is nu (2022) alleen nog tweedehands te bemachtigen. 

 • Honderd jaar Friese Landbouw - De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
 • Pieter Terpstra
 • Uitgeverij M.A. van Seijen
 • 1978

maandag 19 juni 1978

Ter herinnering aan opa De Boer

'Ter herinnering aan opa De Boer' is een op schrift gestelde levensgeschiedenis van de opa van de schrijver. J. Alberts schreef het om zijn kinderen kennis te laten maken met zijn opa. Barend de Boer is in 1896 geboren op Ameland, werd bootsman en verhuisde naar Wormerveer, waar hij in 1976 op 80-jarige leeftijd is overleden. Barend de Boer ligt ook in Wormerveer begraven..

 • Ter herinnering aan opa De Boer
 • J. Alberts
 • Eigen uitgave
 • 1978

zaterdag 17 juni 1978

Nederlandse vuurtorens

'Nederlandse vuurtorens - bouwgeschiedenis en organisatie' is een boek geschreven door Liesbeth Crommelin en H. van Suchtelen met een ten geleide van C.J.A.C. Peeters. De vuurtoren van Ameland staat er ook in beschreven.

Het boek is tweedehands nog wel te verkrijgen (juni2022). Het is in hardcover uitgegeven (foto) en in softcover.

 • Nederlandse vuurtorens
 • Liesbeth Crommelin en H. van Suchtelen
 • Uitgeverij Heuff - Nieuwkoop
 • ISBN 90 6141 077 0
 • 1978


maandag 1 mei 1978

Politikologisch Ameland 1978

Politikologisch Ameland 1978
Een collectorsitem, uitgegeven door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Ameland en met een voorwoord van burgemeester Hans Lesterhuis. De politieke gids beschrijft alle aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen, met foto's van de kandidaten, legt uit hoe een gemeenteraad werkt en wat de belangrijke onderwerpen van die tijd zijn. BCA, CHU, ARP, KVP, CDU, Lijst 8, groeperingen die laten zijn opgegaan in samenwerkingsverbanden of van het politieke toneel zijn verdwenen, maar ook oudgedienden zoals ABA, VVD en PvdA, die daarna doorgingen met gemeentepolitiek.

Hasker Hoogenberg interviewde Amelanders en gemeentelijke politici.

maandag 20 maart 1978

300 jaar Ned. Herv. kerk Hollum

300 jaar Ned. Herv. kerk Hollum

'300 jaar Ned. Herv. kerk Hollum' verscheen in 1978. Het werd geschreven door het drietal G. Elzinga, P.L. de Vrieze en C. Wallast. Burgemeester Hans oesterhuis schreef het voorwoord.


Aanleiding om dit boekje uit te geven was het 300-jarig bestaan van de hervormde kerk in Hollum in 1978 De drie deskundigen storten zich op de geschiedschrijving van het markante gebouw. Elzinga is archeoloog, De Vrieze is architect en Wallast richtte zich op de gebruikers van de kerk. 

 • 300 jaar Ned. Herv. kerk Hollum
 • G. Elzinga, P.L. de Vrieze en C. Wallast
 • 1978


zondag 19 maart 1978

Ameland

Ameland
'Ameland' is een klein boekwerk van schrijver Hans Bakker en fotograaf Jan Heuff. 

Het betreft een beknopt overzicht van geschiedenis, bezienswaardigheden, flora en fauna. Fotograaf Jan Heuff zocht samenwerking met verschillende schrijvers voor een boekje in deze serie toeristische fotoboekjes. Er was ook een editie van Terschelling en Schiermonnikoog.

 • Ameland
 • Hans Bakker - tekst
 • Jan Heuff - foto's
 • Uitgeverij Boekencentrum 's Gravenhage 
 • 1978

zondag 12 maart 1978

O, welk een ontzettende waterplas!

O, welk een ontzettende waterplas
'O, welk een ontzettende waterplas! - Vergeten epistels over de Waddenzee' is een groot boek, samengesteld door S.J. van der Molen, met foto's van Paul Vogt.

Van der Molen is een liefhebber van de Waddenzee. Hij verzamelde een keur aan epistels, geschreven door biologen, waterstaatkundigen, journalisten, reizigers, bewoners, aankoers en predikanten. Het gaat om stukken die tussen 1750 en 1900 zijn geschreven en die op de een of andere manier over de Waddenzee gaan. 

Van Ameland staan er enkele korte verhalen en wat langere stukken in, over het wapen, hoe de naam van het eiland ontstond, over spoken, klederdracht en nog veel meer. Het boek vertelt over het geweld van de Waddenzee, over de natuur, de waterwolf, nijvere baasjes en over volksverhalen van zee en land. De walvisvaart en de dam naar Ameland ontbreken niet.

Antiquarisch nog wel te bemachtigen.

 • O, welk een ontzettende waterplas! - Vergeten epistels over de Waddenzee
 • S.J. van der Molen
 • Uitgeverij P.N. van Kampen & Zn.
 • ISBN 90.6091.206.3
 • 1978
Huis op Ameland


zaterdag 25 februari 1978

Ameland

In 1978 gaf gemeente Ameland, met burgemeester Hans Lesterhuis, een gemeentegids uit met foto's van Tom Wouters van De Slinger in Ballum. Het is een gids met gemeente informatie en met advertenties van bedrijven. De VVV zat nog aan de Rixt van Doniastraat en De Rots aan de Strandweg was nog volop in bedrijf. Lesterhuis schreef het voorwoord. 

Ameland heeft in 1978 nog geen drieduizend inwoners, 2986 om precies te zijn, en telt 29.000 recreatieve bedden.

Het gidsje is voor de eigen bevolking en voor iedereen die informatie over het eiland zoekt voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of afstudeerproject. Het gidsje staat vol met 'basismateriaal', zegt de burgemeester en 'verplichte kost' voor nieuwkomers.

Op de voorkant prijkt een foto van de Alfit in de Ballumerbocht, een fantastische foto van Tom Wouters.

 • Ameland
 • Uitgegeven door gemeente Ameland
 • 1978