woensdag 20 maart 1996

Aartsbisschop in oorlogstijd

Aartsbisschop in oorlogstijd
'Aartsbisschop in oorlogstijd, een portret van kardinaal De Jong (1885-1955)' is een biografie van Jan de Jong die van Ameland kwam, kerkhistoricus werd en van 1935 tot 1955 aartsbisschop van Utrecht was. In het boek ligt de nadruk op zijn houding tegenover het nationaal-socialisme en de Duitse bezetting. 

  • Aartsbisschop in oorlogstijd
  • Ton H.M. van Schaik
  • Uitgeverij Dedicon in Grave
  • 1996