zondag 19 juni 1994

Kaap Hoornvaart

'Kaap Hoornvaart door vierkant getuigde zeilschepen' is een overdruk van een serie artikelen in Spiegel der Zeilvaart 1993/ 1994.

Er zaten ook Amelanders op de Kaap Hoornvaart

  • Kaap Hoornvaart
  • H. Hazelhoff-Roelfzema
  • Uitgegeven door Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders
  • 1994


vrijdag 17 juni 1994

Miniatuur vuurtoren trip

'Miniatuur vuurtoren trip - Informatie en routebeschrijving' is een routeboekje dat ter ere van het 400-jarig bestaan van de Brandaris op Terschelling is uitgegeven. Het betreft beschrijvingen van 25 vuurtorens uit binnen en buitenland, waaronder die van Ameland en algemene wetenswaardigheden over vuurtorens en hun geschiedenis. In het jubilieumjaar waren van deze vuurtoren miniaturen te zien op Terschelling. De miniaturen zijn al jaren in vitrines op een van de etages in de vuurtoren van Ameland te bewonderen.

In het tweedehands circuit en op rommelmarkten is er nog wel eens een exemplaar te bemachtigen (juni 2022).

  • Miniatuur vuurtoren trip
  • 1994