woensdag 24 maart 1999

Abe

Abe
'Abe' is een historische roman, geschreven door Hollumer Tjeerd B. Bakker. Het gaat over de avonturen van een jongen uit Ameland beschreven tijdens de Franse bezetting, de veldtocht naar Rusland en de slag bij Waterloo. Bakker schreef het in 1998. Het verhaal is geïllustreerd met diverse tekeningen en foto's.

In 1995 schreef Bakker 'Mannen van de Brouwershoeve', dat in 1997 uitkwam.

 • Abe
 • Tj. B. Bakker
 • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle
 • ISBN 908052381X
 • 1999
Kaart voorin het boek


dinsdag 23 maart 1999

Wadden historie & cultuurwijzer

Wadden historie & cultuurwijzer
'Wadden historie & cultuurwijzer' is een magazine met de inhoud van een boek. Het is uitgegeven door Stichting VVV Terschelling en Studio Eke Mansvelt in samenwerking met de VVV's van alle Waddeneilanden. In het magazine staan dan ook alle Waddeneilanden benoemd. Het bijzonder fraai geïllustreerde blad verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van de eilanden, over de eerste mensen die zich er vestigden, over middelen van bestaan, landverlies en landaanwinning en over de dijken. De visserij, walvisvaart, jutterij, reddingswezen, akkerbouw en veeteelt, scholen, jacht, wierwinning, schelpvisserij, het komt allemaal voorbij met mooie foto's en duidelijke illustraties. Ook wordt over de cultuur van het waddenvolk verhaald, over de volkskunst en tradities, zelfs over de volksaard. Aan de Waddeneilanden als trekpleister voor badgasten is ook een hoofdstuk gewijd. Een mooi blad en een bron van informatie, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het Waddenzee Cultuurfestival.

Tweedehands is er anno maart 2022 nog wel eens een exemplaar te bemachtigen.

 • Wadden historie & cultuurwijzer
 • Bauke Boomsma schreef de tekst
 • Brent Kok en Eke van Mansvelt maakten de tekeningen
 • Uitgave van Stichting VVV Terschelling en Studiop Eke van Manvelt
 • 1999
 • € 4,--
  Wadden historie & cultuurwijzer


maandag 15 maart 1999

Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd

Tussen Noordzee en wad
'Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd' is een wandelgidsje van It Fryske Gea, de terreinbeheerder op de oostpunt van Ameland. Het verhaalt over het terrein, de vogels en de planten, over het uitzicht en de ontwikkeling van het gebied.

 • Tussen Noordzee en wad - wandelen op 't Oerd
 • It Fryske Gea
 • 1999
 • € 1,95