vrijdag 30 september 2022

Ameland InZicht 29

Ameland InZicht nummer 29 is verschenen. Het magazine ligt in de winkels op Ameland en is online via de webshop van VVV Ameland te koop voor € 9,99. Nergens op de wereld hoeft de Amelandliefhebber dit mooie en informatieve blad te missen. Abonneren op Ameland InZicht kan via Abonnementenland, te bereiken via e-mail klantenservice@aboland.nl.

Nummer 28 kwam in april 2022 uit en dat was net zo'n boekdik nummer.   

Nummer 29 heeft als thema 'Eigen'. "Zodra de dagen korten maken de Amelanders zich op voor een nieuw seizoen. Voor momenten van samenzijn. Het verenigingsleven floreert weer. Na een heerlijke, warme zomer vol vertier en een stroom aan gasten is er ook weer volop tijd om onder elkaar te zijn, om buurtgenoten op te zoeken en de eigen gebruiken en tradities te koesteren. Zo blijft het unieke karakter van Ameland behouden." schrijft uitgever Kevin Kiewiet in zijn voorwoord. Ameland InZicht 29 zit vol eigenheid en herfsttinten. En wil je weten hoe het Kabouterdörp in het Hollumer bos is ontstaan? Haal hem dan vlug in de winkel of vraag hem voor je verjaardag of voor in het körfke. In de rubriek Rimpeling staat het hele verhaal.

 

In nummer 29 staan verhalen over:

 • Zorgen om levensader van Ameland: Ger van Langen, Jan Visser, Klaas Nagtegaal, Klaas Touwen, Theo Faber, Marjan Bosscha
 • Amelander taal: ogen
 • Amelander wol
 • Van Amelander bodem: Jan Bruin
 • Mijn Ameland: Frans van Seumeren
 • Food
 • Bijna een halve eeuw op het wad: Simon Visser
 • Duurzaam: Vijftien jaar eerder van het gas af dan de rest van Nederland
 • Amelander tradities
 • Erepodium voor tijdloos ambacht: wolmachine in museum Buren
 • Vuurtoren: een beauty in gietijzer
 • Adempauze in de natuur
 • Savoureren bij Mr. Sandman: Shared dining, feestje op je bord
 • De vrolijke visdief
 • Buurder steiger
 • Henk Baker: de boer die eigenlijk geen boer was, maar wel van trekkers hield
 • Amelander Canon: Commandeur Kat, Kakebiënen, Witte Paard
 • Marten Janszenstraat in Nes
 • Aangespoeld: Amelands eigen Oekraïne, Herdruk Ameland aan Tafel, Voetbalvrouwen van Ameland
 • Rimpeling - Kabouterdörp
 • Max Kiewiet: respect voor dier en natuur
 • Uit welke gevel komt steen 16ZZ?
 • Kunstmaand Ameland ook podium voor lokaal talent: Door Kiewiet-Metz, Rinnie Wijnstra en Trees Beijaard
Ameland InZicht kost bijna een tientje, maar daar heb je dan ook uren leesplezier voor met de mooiste foto's en illustraties. Oudere nummers, met verhalen die mooi blijven, zijn op te vragen via de VVV.
 • Ameland InZicht 29
 • Uitgever Kevin Kiewiet
 • Najaar 2022
 • € 9,99
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

vrijdag 23 september 2022

De Welvaart in Ameland aan Tafel


De Welvaart komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. De Welvaart, die kroeg met Amelander gezegdes op de balken, aan het einde van de Burenlaan in Hollum, waar je zo lekker kunt drinken en zo gezellig kunt eten. De Welvaart is een van de bedrijven die de heruitgave van Ameland aan Tafel mogelijk maakt.

donderdag 22 september 2022

Friese Dijken

Friese Dijken
Op heldere wijze wordt de dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken uiteengezet. In deze beschrijving wordt het accent gelegd tussen bredere geografische patronen en processen én het verbeeldende detail van de plek. Vernieuwend is de bewerking van het verhaal van de dijksystemen, zoals deze destijds door Rienks en Walther in kaart zijn gebracht. Hierin is op een fraaie wijze het Actueel Hoogtebestand Nederland als derde dimensie aan de handschetsen van Rienks en Walter toegevoegd. Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende Friese landschappen met de karakteristieke dijken, dijktypen en het watererfgoed en laten overtuigend zien dat de Friese dijken een archeologische archief van onschatbare internationale waarde zijn. Deze beschrijvingen zijn de basis voor het denken over de rol van de dijken in de toekomst. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

Het onderzoek ten behoeve van de publicatie is uitgevoerd door NO.ORDPEIL- landschap.erfgoed en Varenius - bureau voor geografie, geschiedenis en ruimtelijke planning.


Friese Dijken is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Provinsje Fryslân, Tresoar, Wetterskip Fryslân, Fryske Akademy, Waddenacademie, Boersma-Adema Stichting, Noordpeil landschap en erfgoed en Bureau Varenius. 


Op welke wijze Amelander dijken in dit boek voorkomen laten we nog weten. 

 • Friese Dijken 
 • Els van der Laan - Meijer, Meindert Schroor, Willemieke Ottens, Jelmer Bokma 
 • Uitgeverij Noordboek
 • ISBN 978 90 561 5779 1 
 • 22 september 2022
 • € 34,90 

maandag 19 september 2022

Duinafslag

Duinafslag

Het verhaal van ‘Duinafslag’ speelt grotendeels op Ameland. Esmee krijgt een maand Ameland cadeau van haar moeder die kortgeleden is overleden. Het is leuk om naar Ameland te gaan, maar ook confronterend, omdat ze er nooit meer met haar moeder naartoe zal kunnen gaan. Op de veerboot ontmoet ze Finn, een jonge eilander. Ze maakt ook kennis met zijn vriend Daan, die op het eiland een hotel heeft, en de drie raken bevriend. Tussen Esmee en Finn groeit meer dan vriendschap, al gaat dat niet zonder slag of stoot. Finn is een jongeman die zich na een traumatische gebeurtenis heeft afgesloten. Het verhaal gaat over de ontwikkeling van de relatie tussen Esmee en Finn, die hoge pieken en diepe dalen kent. 


Het boek leest vlot en door de indeling in niet al te lange hoofdstukken kun je tussen de bedrijven door snel nog even een hoofdstuk doen. Het begin van het boek viel mij wat koud op m’n dak en de uitdrukking ‘herinneringen maken’ deed me gruwen. Wie doorzet naar het hoofdstuk dat begint met de reis van Esmee naar Ameland en de kennismaking met Finn komt terecht in een mooi verhaal dat het boek de moeite waard maakt. De vrijpartijen tussen de twee zijn erg fraai uit de pen gekomen.

Een paar kritische kanttekeningen heb ik wel bij ‘Duinafslag’. Welke jongeman zegt bij een eerste kennismaking met een jonge vrouw ‘Hoi, ik ben Daan. Met wie heb ik het genoegen?’ Deze binnenkomer komt vaker in het boek voor en hij doet gekunsteld aan. Lelijk vind ik het wederkerig gebruik van het werkwoord bedenken. ‘Ik bedenk me’ staat vaker in het boek dan mij lief is. Volgens de taalregels is het goed, maar het wordt in dit verhaal net te vaak gebruikt. Meermalen had een niet wederkerige versie mooier uitgepakt en hadden variaties in taalgebruik het boek lezenswaardiger gemaakt. Wat variatie op het woord 'hoewel' had mij ook deugd gedaan. Het 'hoewel' misstaat veelal, vooral aan het begin van een zin. Tot slot staan er een paar schrijffouten in: dubbele woorden, een d die een t had moeten zijn, een die in plaats van een dat en een niet kloppende uitdrukking, zoals ‘op een haar en een snaar na’. Die laatste is een niet zo fraaie variatie op de mooie uitdrukking ‘op haren en snaren.’ 

Lichte ergernis komt bij mij als Amelander opzetten als een schrijver een verhaal laat afspelen op Ameland zonder dat de feitelijkheden over dat eiland kloppen. Om te beginnen zeggen eilanders ‘op Ameland’ en niet ‘in Ameland’. Verder kan er geen auto mee op de snelboot en ga je vanaf het eiland niet ‘aan land’ maar ‘naar het vaste land’. Een eilander zal ook nooit zeggen dat hij ‘in het dorpje Hollum’ woont. Een eilander heeft zoveel respect voor zijn woonplaats dat hij het altijd als ‘dorp’ zal kwalificeren. Als schrijver moet je wel je onderzoek doen en eens in de kroeg gaan zitten en met de eilanders praten. Daar had het boek bij gewonnen. Wie in tien minuten van de boot naar Boomhiemke rijdt, om nog een voorbeeld te noemen, heeft zeker de maximum snelheid overtreden en het vakantiehuis dat via Boomhiemke gehuurd wordt heeft echt geen uitzicht op zee. Er bestaat wel een huisje met uitzicht op zee, Huisje Duin, maar dat wordt door Sier aan Zee verhuurd. Dat zijn, wat mij betreft, onvergeeflijke missertjes. Van een schrijver die een verhaal op Ameland laat afspelen mag je op z’n minst verwachten dat het decor klopt en Ameland echt Ameland is en niet een fantasie eiland. 

Het is fijn om te merken dat Ameland een inspiratiebron is voor schrijvers en het is jammer om te zien dat lang niet al die schrijvers het eiland recht doen. Politiethriller Getuige is een voorbeeld hoe dat verkeerd uitpakt. Zo erg is het met 'Duinafslag' niet, maar dat het eilandser had gekund, staat als een strandpaal boven water. 

Op Vraag & Aanbod Ameland staat een tweedehands exemplaar te koop.

Duinafslag

 • Ryanne Veldkamp
 • Uitgeverij Hartklopper
 • ISBN 9789083081687
 • September 2022
 • € 18,95
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

zaterdag 17 september 2022

Huuskes in Ameland aan Tafel

De Ameland Huuskes komen ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. Op dit moment zijn er 9 verschillende Huuskes, maar er zijn meer in de maak. Haal ze bij Enjoy Books in Hollum of bestel ze via de uitgever. Serie 2 van de Ameland Huuskes komt begin 2023 uit. Ameland aan Tafel ligt dan al in de winkels.

De advertentie is weer gemaakt door Charming Stories. Klik hier rechts op haar banner om meer over Charming Stories te lezen.

Lees hier meer over de Ameland Huuskes en bewonder de maker van de bouwplaatjes.


 

Plastic in de Waddenzee

Plastic in de Waddenzee
Waddenacademie brengt op World Cleanup Day de quickscan “Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën” uit.

Op zaterdag 17 september is het World Cleanup Day, die sinds 2018 elk jaar wordt georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie, met als doel het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval. Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20 miljoen vrijwilligers opgeruimd, waarbij ook veel waardevolle informatie is verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. 

Voor de Waddenacademie is World Cleanup Day 2022 een goed moment om de quickscan over plasticvervuiling in de Waddenzee, opgesteld in opdracht van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied, naar buiten te brengen. 

Doel van de quickscan

De quickscan is een eerste (en zeker niet complete) analyse van de plastic problematiek in de Waddenzee. Doel van de quickscan is het leveren van een bijdrage aan de discussie over de meest effectieve en efficiënte oplossingsstrategieën om plasticvervuiling in het Waddengebied te voorkomen en te verminderen , met inzet van middelen vanuit het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied. Een helder kader voor de afweging en een sterke samenhang tussen alle initiatieven binnen het beoogde programma is daarbij essentieel.

Bram van Duinen voerde de quickscan uit, met begeleiding van de hoogleraren Van Sebille (UU), Koelmans (WUR) en Van Wezel (UvA), onder eindverantwoordelijkheid van de Waddenacademie. De quickscan geeft een overzicht van de literatuur rondom het probleem van plasticvervuiling in de Waddenzee en van mogelijke oplossingsstrategieën hiervoor op basis van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en andere onderzoeksrapporten. 

De bronnen van plastic, de samenstelling ervan, de ecologische risico’s en mogelijkheden om de bedreigingen van het plastic te verminderen komen in de quickscan aan de orde. 

Voorstel Wadden-breed programma

De Waddenacademie komt op basis van deze quickscan met een voorstel  voor een Wadden-breed programma.  Katja Philippart, directeur Waddenacademie: “Preventie van vervuiling door alle soorten plastic is hierbij belangrijk omdat voorkomen (van ecologische schade) altijd beter is dan genezen. Daarnaast zou het opruimen van met name grote delen plastic prioriteit moeten krijgen omdat het opruimen van groot plastic relatief weinig ecologische schade aan het milieu toebrengt, er snel en tegen relatief lage kosten grote massa’s verwijderd kunnen worden, en hiermee ook voorkomen wordt dat die grote delen plastic uiteindelijk in grote hoeveelheden micro- en nanoplastics worden omgezet. Het aanpakken van de bronnen van vervuiling die binnen de reikwijdte van beleid en beheer van het Waddengebied vallen (zoals het terugdringen van lokaal gebruik en het beperken van lokale verliezen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en toepassen van plasticvrije alternatieven) is ook een kansrijke maatregel.

De quick scan is via deze link te lezen:

Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën

 • Plastic in de Waddenzee
 • Uitgave van de Waddenacademie
 • 17 september 2022


vrijdag 16 september 2022

Primera in Ameland aan TafelPrimera komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. De winkel vol tijdschriften, knutselspullen, leuke hebbedingetjes, lekkere drop, service èn boeken aan de Hoofdweg in Buren maakt mede deze herdruk mogelijk. Primera stond ook al in de eerste druk en verkocht Ameland aan Tafel tot het uitverkocht was. Met deze herdruk is er een nieuwe kans voor al die mensen die Ameland aan Tafel nog in hun boekenkast missen.

Kerkblad Herfst 2022

De Hervormde Gemeente Ameland en de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland geven in september 2022 voor het eerst een kleurrijk blad uitgaat het kerkblad op A4 formaat vervangt. De gezamenlijke uitgevers hopen dat dit blad in kleur en op handzaam A5 formaat de gemeenteleden nog meer met elkaar gaat verbinden. 

Het Kerkblad staat vol informatie over wat er te gebeuren staat en wat er gebeurd is. Vele foto's illustreren wat er in de gemeenten gaande is. Mensen worden bedankt en er wordt stilgestaan bij de leden die zijn overleden. Op de achterkant staan de kerkdiensten voor de komende weken op een rij. eHet Kerkblad is een handzame uitgave boordevol waardevolle informatie voor de gemeenteleden.
 • Kerkblad Herfst 2022
 • Uitgegeven door Protestantse kerkenAmeland
 • September 2022

Osorio in Ameland aan Tafel


Osorio aan de Strandweg bij Nes met haar Wordl's Kitchen komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel. Dit restaurant, waar je zo heerlijk kunt eten, past helemaal in het boek van Ria Evers-Dokter. Zij schrijft over de heerlijkste gerechten van Ameland, de lekkerste gebruiken en de smakelijkste verhalen. 
Ameland aan Tafel? Bestel hem alvast, bij Boekhandel van den Brink, Primera of bij de uitgever. Het boek wordt uitgegeven door Ameland Pers uitgeverij.

 

maandag 12 september 2022

Verhalenpad van Hidde Kat

 

Verhalenpad van Hidde Kat
In de herdruk van Ameland aan Tafel komt ook een pagina met een advertentie van Verhalenpad van Hidde Kat. Donderdag 15 september is er een ingelast Verhalenpad, voor wie het nog wil meelopen. De dorpswandeling vol verhalen is gebaseerd op het dagboek van commandeur Kat. Dat dagboek en meer over Hidde Dirks Kat staat vanzelfsprekend op dit blog. Tik maar een Hidde Kat in bij Zoeken in dit blog.

zaterdag 10 september 2022

Charming Stories in Ameland aan tafel
En wie maakt die mooie advertenties? Dat doet Charming Stories. Als sponsor van Ameland aan Tafel komt Charming Stories zelf ook in de herdruk te staan. Zo kun je haar makkelijk vinden als je iets wilt op tekst- of vormgeving gebied, wanneer je iemand voor de redactie of communicatie zoekt. Charming Stories staat ook met een banner op dit blog, ergens rechts van deze post, soms moet je even scrollen, en als je daarop klikt kom je op de website met nog meer informatie en foto's. Charming Stories dus. Een naam om te onthouden.

Ameland aan Tafel? Lees er hier meer over.

 

vrijdag 9 september 2022

Warenhuis van den Brink in Ameland aan Tafel


Dit is de advertentie van Warenhuis van den Brink, van de boekhandel die de uitgave van Ameland aan Tafel mede mogelijk maakt. Nog even en jullie kunnen daar in Nes aan de Van Heeckerenstraat een exemplaar van dit fantastische boek van Ria Evers-Dokter aanschaffen. Van den Brink heeft een grote collectie Ameland boeken. Als het goed is zijn ze allemaal opgenomen in dit Ameland Boeken blog. Op de foto zijn onder meer Tim en het mysterie van Ameland te zien en Storm wil naar zee. Heerlijke boeken voor de kinderen, leuke cadeautjes voor verjaardag of pakjesavond.
De advertentie is trouwens gemaakt door Charming Stories. Klik op de banner van haar website, hier rechts.

 

donderdag 8 september 2022

Ameland Boeken blog

Ameland Boeken blog
In de herdruk van Ameland aan Tafel komen een aantal pagina's van sponsoren en adverteerders. Die van Ameland Boeken blog is daar een van. Charming Stories heeft hem gemaakt. Op de website van Charming Stories kom je via de banner die in de rechter kolom van deze pagina staat.
De boeken die op de foto staan zijn:

 

vrijdag 2 september 2022

Noorderland - Ontdek de smaak van Ameland

Noorderland is het lifestylemagazine van Noord-Nederland. Noorderland schrijft al 16 jaar over het goede (buiten)leven in Friesland, Drenthe en Groningen. Acht keer per jaar genieten lezers van reportages over verrassende bezienswaardigheden, schitterende natuurgebieden, culturele hoogtepunten, leuke uittips en interviews met bijzondere noorderlingen. 

In het september nummer van 2022 staat een reportage met de titel: Ontdek de smaak van Ameland. Het Amelands Produkt wordt in het zonnetje gezet. Je kunt een fietsroute volgen langs de heerlijkste adresjes: Amelander bier, thee van eigen bodem, biologisch vlees, kaas, boerenijs, eilander kroketten en bitterballen, mosterd en meel, kokkels en vis, worst, bonbons, roggebrood, duinkonijn, piepers, meerval, eilander wol, olie en zeep. Om je vingers bij af te likken (en daarna te wassen met het eilander zeepje).

Noorderland is te koop bij de eilander tijdschriftenhandelaren.

 • Noorderland
 • Ontdek de smaak van Ameland
 • Uitgegeven door Pijper Publishing BV.
 • Nummer 6
 • September 2022
 • € 5,99


Terebinth - Funeraire fietstocht op Ameland

Terebinth is een magazine voor iedereen die geïnteresseerd is in funerair erfgoed in Nederland. Het behoud van begraafplaatsen, grafmonumenten en gedenktekens staat centraal. Ook vind je er artikelen over de historische, juridische en maatschappelijke context van begraafplaatsen en kerkhoven en van personen die daar begraven zijn en herdacht worden. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

In het septembernummer van 2022 staat een funeraire fietstocht op Ameland, langs waardevolle monumenten op de dodenakkers van het eiland. Ooit van het Doademansdiekje gehoord? Of van de duingraven op Engelsmanduun? De Funeraire fietstocht van Terebinth vertelt erover. De tocht gaat langs het paardengraf, langs Hidde Dirks Kat, langs grafstenen van commandeurs en hun vrouwen en vertelt over Tjalling, die als Calixtus Menalvus Valerius de Rotte op het kerkhof van Hollum ligt. De tocht voert langs de begraafplaats in Ballum en gaat naar de verschillende begraafplaatsen in Nes, waaronder die met de oorlogsgraven. "Zo zijn we van de graven van walvisvaarders uit de achttiende eeuw gefietst naar de grafmonumenten van de oorlogsslachtoffers uit de twintigste eeuw. Hun band is de zee, steeds weer de zee.."

Wil je alleen dit nummer van Terebinth bestellen, dan kun je een proefexemplaar aanvragen voor € 5,--.

Bezoek via deze link de website van Terebinth.

 • Terebinth
 • Funeraire fietstocht op Ameland
 • Korrie Korevaart - Tekst en Foto's (tenzij anders vermeld)
 • Uitgegeven door de Stichting voor funerair erfgoed
 • September 2022
 • Proefnummer € 5,--
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.