vrijdag 23 september 2022

De Welvaart in Ameland aan Tafel


De Welvaart komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. De Welvaart, die kroeg met Amelander gezegdes op de balken, aan het einde van de Burenlaan in Hollum, waar je zo lekker kunt drinken en zo gezellig kunt eten. De Welvaart is een van de bedrijven die de heruitgave van Ameland aan Tafel mogelijk maakt.

donderdag 22 september 2022

Friese Dijken

Friese Dijken
Op heldere wijze wordt de dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken uiteengezet. In deze beschrijving wordt het accent gelegd tussen bredere geografische patronen en processen én het verbeeldende detail van de plek. Vernieuwend is de bewerking van het verhaal van de dijksystemen, zoals deze destijds door Rienks en Walther in kaart zijn gebracht. Hierin is op een fraaie wijze het Actueel Hoogtebestand Nederland als derde dimensie aan de handschetsen van Rienks en Walter toegevoegd. Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende Friese landschappen met de karakteristieke dijken, dijktypen en het watererfgoed en laten overtuigend zien dat de Friese dijken een archeologische archief van onschatbare internationale waarde zijn. Deze beschrijvingen zijn de basis voor het denken over de rol van de dijken in de toekomst. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

Het onderzoek ten behoeve van de publicatie is uitgevoerd door NO.ORDPEIL- landschap.erfgoed en Varenius - bureau voor geografie, geschiedenis en ruimtelijke planning.


Friese Dijken is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Provinsje Fryslân, Tresoar, Wetterskip Fryslân, Fryske Akademy, Waddenacademie, Boersma-Adema Stichting, Noordpeil landschap en erfgoed en Bureau Varenius. 


Op welke wijze Amelander dijken in dit boek voorkomen laten we nog weten. 

 • Friese Dijken 
 • Els van der Laan - Meijer, Meindert Schroor, Willemieke Ottens, Jelmer Bokma 
 • Uitgeverij Noordboek
 • ISBN 978 90 561 5779 1 
 • 22 september 2022
 • € 34,90 

zaterdag 17 september 2022

Huuskes in Ameland aan Tafel

De Ameland Huuskes komen ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. Op dit moment zijn er 9 verschillende Huuskes, maar er zijn meer in de maak. Haal ze bij Enjoy Books in Hollum of bestel ze via de uitgever. Serie 2 van de Ameland Huuskes komt begin 2023 uit. Ameland aan Tafel ligt dan al in de winkels.

De advertentie is weer gemaakt door Charming Stories. Klik hier rechts op haar banner om meer over Charming Stories te lezen.

Lees hier meer over de Ameland Huuskes en bewonder de maker van de bouwplaatjes.


 

Plastic in de Waddenzee

Plastic in de Waddenzee
Waddenacademie brengt op World Cleanup Day de quickscan “Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën” uit.

Op zaterdag 17 september is het World Cleanup Day, die sinds 2018 elk jaar wordt georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie, met als doel het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval. Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20 miljoen vrijwilligers opgeruimd, waarbij ook veel waardevolle informatie is verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. 

Voor de Waddenacademie is World Cleanup Day 2022 een goed moment om de quickscan over plasticvervuiling in de Waddenzee, opgesteld in opdracht van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied, naar buiten te brengen. 

Doel van de quickscan

De quickscan is een eerste (en zeker niet complete) analyse van de plastic problematiek in de Waddenzee. Doel van de quickscan is het leveren van een bijdrage aan de discussie over de meest effectieve en efficiënte oplossingsstrategieën om plasticvervuiling in het Waddengebied te voorkomen en te verminderen , met inzet van middelen vanuit het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied. Een helder kader voor de afweging en een sterke samenhang tussen alle initiatieven binnen het beoogde programma is daarbij essentieel.

Bram van Duinen voerde de quickscan uit, met begeleiding van de hoogleraren Van Sebille (UU), Koelmans (WUR) en Van Wezel (UvA), onder eindverantwoordelijkheid van de Waddenacademie. De quickscan geeft een overzicht van de literatuur rondom het probleem van plasticvervuiling in de Waddenzee en van mogelijke oplossingsstrategieën hiervoor op basis van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en andere onderzoeksrapporten. 

De bronnen van plastic, de samenstelling ervan, de ecologische risico’s en mogelijkheden om de bedreigingen van het plastic te verminderen komen in de quickscan aan de orde. 

Voorstel Wadden-breed programma

De Waddenacademie komt op basis van deze quickscan met een voorstel  voor een Wadden-breed programma.  Katja Philippart, directeur Waddenacademie: “Preventie van vervuiling door alle soorten plastic is hierbij belangrijk omdat voorkomen (van ecologische schade) altijd beter is dan genezen. Daarnaast zou het opruimen van met name grote delen plastic prioriteit moeten krijgen omdat het opruimen van groot plastic relatief weinig ecologische schade aan het milieu toebrengt, er snel en tegen relatief lage kosten grote massa’s verwijderd kunnen worden, en hiermee ook voorkomen wordt dat die grote delen plastic uiteindelijk in grote hoeveelheden micro- en nanoplastics worden omgezet. Het aanpakken van de bronnen van vervuiling die binnen de reikwijdte van beleid en beheer van het Waddengebied vallen (zoals het terugdringen van lokaal gebruik en het beperken van lokale verliezen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en toepassen van plasticvrije alternatieven) is ook een kansrijke maatregel.

De quick scan is via deze link te lezen:

Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën

 • Plastic in de Waddenzee
 • Uitgave van de Waddenacademie
 • 17 september 2022


vrijdag 16 september 2022

Primera in Ameland aan TafelPrimera komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel te staan. De winkel vol tijdschriften, knutselspullen, leuke hebbedingetjes, lekkere drop, service èn boeken aan de Hoofdweg in Buren maakt mede deze herdruk mogelijk. Primera stond ook al in de eerste druk en verkocht Ameland aan Tafel tot het uitverkocht was. Met deze herdruk is er een nieuwe kans voor al die mensen die Ameland aan Tafel nog in hun boekenkast missen.

Kerkblad Herfst 2022

De Hervormde Gemeente Ameland en de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland geven in september 2022 voor het eerst een kleurrijk blad uitgaat het kerkblad op A4 formaat vervangt. De gezamenlijke uitgevers hopen dat dit blad in kleur en op handzaam A5 formaat de gemeenteleden nog meer met elkaar gaat verbinden. 

Het Kerkblad staat vol informatie over wat er te gebeuren staat en wat er gebeurd is. Vele foto's illustreren wat er in de gemeenten gaande is. Mensen worden bedankt en er wordt stilgestaan bij de leden die zijn overleden. Op de achterkant staan de kerkdiensten voor de komende weken op een rij. eHet Kerkblad is een handzame uitgave boordevol waardevolle informatie voor de gemeenteleden.
 • Kerkblad Herfst 2022
 • Uitgegeven door Protestantse kerkenAmeland
 • September 2022

Osorio in Ameland aan Tafel


Osorio aan de Strandweg bij Nes met haar Wordl's Kitchen komt ook in de herdruk van Ameland aan Tafel. Dit restaurant, waar je zo heerlijk kunt eten, past helemaal in het boek van Ria Evers-Dokter. Zij schrijft over de heerlijkste gerechten van Ameland, de lekkerste gebruiken en de smakelijkste verhalen. 
Ameland aan Tafel? Bestel hem alvast, bij Boekhandel van den Brink, Primera of bij de uitgever. Het boek wordt uitgegeven door Ameland Pers uitgeverij.

 

maandag 12 september 2022

Verhalenpad van Hidde Kat

 

Verhalenpad van Hidde Kat
In de herdruk van Ameland aan Tafel komt ook een pagina met een advertentie van Verhalenpad van Hidde Kat. Donderdag 15 september is er een ingelast Verhalenpad, voor wie het nog wil meelopen. De dorpswandeling vol verhalen is gebaseerd op het dagboek van commandeur Kat. Dat dagboek en meer over Hidde Dirks Kat staat vanzelfsprekend op dit blog. Tik maar een Hidde Kat in bij Zoeken in dit blog.

zaterdag 10 september 2022

Charming Stories in Ameland aan tafel
En wie maakt die mooie advertenties? Dat doet Charming Stories. Als sponsor van Ameland aan Tafel komt Charming Stories zelf ook in de herdruk te staan. Zo kun je haar makkelijk vinden als je iets wilt op tekst- of vormgeving gebied, wanneer je iemand voor de redactie of communicatie zoekt. Charming Stories staat ook met een banner op dit blog, ergens rechts van deze post, soms moet je even scrollen, en als je daarop klikt kom je op de website met nog meer informatie en foto's. Charming Stories dus. Een naam om te onthouden.

Ameland aan Tafel? Lees er hier meer over.

 

vrijdag 9 september 2022

Warenhuis van den Brink in Ameland aan Tafel


Dit is de advertentie van Warenhuis van den Brink, van de boekhandel die de uitgave van Ameland aan Tafel mede mogelijk maakt. Nog even en jullie kunnen daar in Nes aan de Van Heeckerenstraat een exemplaar van dit fantastische boek van Ria Evers-Dokter aanschaffen. Van den Brink heeft een grote collectie Ameland boeken. Als het goed is zijn ze allemaal opgenomen in dit Ameland Boeken blog. Op de foto zijn onder meer Tim en het mysterie van Ameland te zien en Storm wil naar zee. Heerlijke boeken voor de kinderen, leuke cadeautjes voor verjaardag of pakjesavond.
De advertentie is trouwens gemaakt door Charming Stories. Klik op de banner van haar website, hier rechts.

 

donderdag 8 september 2022

Ameland Boeken blog

Ameland Boeken blog
In de herdruk van Ameland aan Tafel komen een aantal pagina's van sponsoren en adverteerders. Die van Ameland Boeken blog is daar een van. Charming Stories heeft hem gemaakt. Op de website van Charming Stories kom je via de banner die in de rechter kolom van deze pagina staat.
De boeken die op de foto staan zijn:

 

vrijdag 2 september 2022

Noorderland - Ontdek de smaak van Ameland

Noorderland is het lifestylemagazine van Noord-Nederland. Noorderland schrijft al 16 jaar over het goede (buiten)leven in Friesland, Drenthe en Groningen. Acht keer per jaar genieten lezers van reportages over verrassende bezienswaardigheden, schitterende natuurgebieden, culturele hoogtepunten, leuke uittips en interviews met bijzondere noorderlingen. 

In het september nummer van 2022 staat een reportage met de titel: Ontdek de smaak van Ameland. Het Amelands Produkt wordt in het zonnetje gezet. Je kunt een fietsroute volgen langs de heerlijkste adresjes: Amelander bier, thee van eigen bodem, biologisch vlees, kaas, boerenijs, eilander kroketten en bitterballen, mosterd en meel, kokkels en vis, worst, bonbons, roggebrood, duinkonijn, piepers, meerval, eilander wol, olie en zeep. Om je vingers bij af te likken (en daarna te wassen met het eilander zeepje).

Noorderland is te koop bij de eilander tijdschriftenhandelaren.

 • Noorderland
 • Ontdek de smaak van Ameland
 • Uitgegeven door Pijper Publishing BV.
 • Nummer 6
 • September 2022
 • € 5,99


Terebinth - Funeraire fietstocht op Ameland

Terebinth is een magazine voor iedereen die geïnteresseerd is in funerair erfgoed in Nederland. Het behoud van begraafplaatsen, grafmonumenten en gedenktekens staat centraal. Ook vind je er artikelen over de historische, juridische en maatschappelijke context van begraafplaatsen en kerkhoven en van personen die daar begraven zijn en herdacht worden. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

In het septembernummer van 2022 staat een funeraire fietstocht op Ameland, langs waardevolle monumenten op de dodenakkers van het eiland. Ooit van het Doademansdiekje gehoord? Of van de duingraven op Engelsmanduun? De Funeraire fietstocht van Terebinth vertelt erover. De tocht gaat langs het paardengraf, langs Hidde Dirks Kat, langs grafstenen van commandeurs en hun vrouwen en vertelt over Tjalling, die als Calixtus Menalvus Valerius de Rotte op het kerkhof van Hollum ligt. De tocht voert langs de begraafplaats in Ballum en gaat naar de verschillende begraafplaatsen in Nes, waaronder die met de oorlogsgraven. "Zo zijn we van de graven van walvisvaarders uit de achttiende eeuw gefietst naar de grafmonumenten van de oorlogsslachtoffers uit de twintigste eeuw. Hun band is de zee, steeds weer de zee.."

Wil je alleen dit nummer van Terebinth bestellen, dan kun je een proefexemplaar aanvragen voor € 5,--.

Bezoek via deze link de website van Terebinth.

 • Terebinth
 • Funeraire fietstocht op Ameland
 • Korrie Korevaart - Tekst en Foto's (tenzij anders vermeld)
 • Uitgegeven door de Stichting voor funerair erfgoed
 • September 2022
 • Proefnummer € 5,--

maandag 29 augustus 2022

De Amelander Augustus/September 2022

De Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland' van augustus en september 2022 is het achtste nummer van dit jaar. 

In dit nummer onder meer:

 • Recyclaars Ameland
 • Nostalgisch museum
 • Het Vermaningspad
 • Friese stermerries
 • Inspiratieavond circulair Ameland
 • Droochte
 • Eetcafé De Boerderij
 • Expositie Lerwick hondjes
 • Ambulancechauffeurs
 • Open Monumentendag
 • Willem Smit
 • Truida Metz-Kooiker
 • Nat Zand
 • Van de melkboer
De Amelander is op heel veel plekken op Ameland te koop. De Amelander postadressen ontvangen hem zonder kosten in de brievenbus.

 • De Amelander Augustus/September 2022 
 • Uitgever Klaas Touwen
 • Augustus 2022
 • Jaargang 58 nummer 8
 • € 2,40

donderdag 18 augustus 2022

Vooroorlogse zomerhuizen van Duinoord Ameland

Vooroorlogse zomerhuizen van Duinoord
'Vooroorlogse zomerhuizen van Duinoord Ameland' is een fotoboek van Jan Beukema. Het is inmiddels de vierde versie en Jan begon dit project in 2016.

Het fotoalbum vertelt over vakantiehuisjes die nu bij het Zuidlaardermeer staan en die voor de oorlog op Duinoord op Ameland stonden. Ze zijn in 1943 verplaatst. De Duitse bezetter deed aan Küstenräumung en wilde de huisjes in de duinen kwijt om vrij zicht en schootsveld te hebben. Jan Beukema en zijn vrouw zijn sinds 2013 eigenaar van een van de huisjes aan het Zuidlaardermeer. Hij raakte daardoor geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn eigen en vergelijkbare huisjes die buiten Ameland een bestemming hadden gekregen. Opvallend veel Groningers bleken op het eiland een huisje te hebben gehad. Beukema plaatste een oproep op de website van Persbureau Ameland en er komen diverse reacties binnen. De zoektocht van Jan was begonnen en resulteerde in fotoalbums. Die van augustus 2022 is de vierde versie. Het album heeft prachtige oude kaartjes van het duingebied, waar de huisjes zijn ingetekend. Beukema ontsluit de geschiedenis van zijn eigen huisje nummer 92 en van vele andere huisjes die zijn verplaatst.

Jan Beukema is nog op zoek naar meer informatie, vooral over het huisje Ultieme Droom.

Bekijk hier het fotoboek online.

 • Vooroorlogse zomerhuizen van Duinoord Ameland
 • Jan Beukema
 • Digitaal Fotoalbum in eigen beheer uitgegeven
 • Augustus 2022
 • Gratis online te lezen

zaterdag 13 augustus 2022

Ameland in de Film

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 13 augustus 2022 staat een stuk van Asing Walthaus over de film Dakota. De film is van Wim Verstappen met Kees Brusse in de hoofdrol. Een echte Dakota landde voor de opnames op een mistig vliegveld bij Ballum.

Er zijn meer films op Ameland (en op de andere Waddeneilanden) opgenomen en via deze link kom je er heel wat tegen. Aanvullingen aanbevolen.

 • Dakota met Kees Brusse
 • De Ratelrat met Rijk de Gooijer
 • Stroop met een rol voor Onder de Vuurtoren
 • Gesneuveld met een bijrol voor wasgids Harmen Wijnberg
 • Penny's Shadow, de paardenfilm van Steven de Jong
 • Redbad, de film met Gijs Naber en Huub Stapel
 • Andere Tijden over Spaanse vluchtelingen in Nederland - 26 juni 2005


dinsdag 2 augustus 2022

Website van de Maand augustus

Website van de Maand op website Persbureau Ameland
Dit Ameland Boeken blog is Website van de Maand augustus op de website van Persbureau Ameland. En terecht, zou ik bijna zeggen, want Ameland Boeken blog is een werelds handig, interessant, leuk blog en belangrijk voor de boeken- en uitgeversbranche. Bovenal is het blog een groeiende verzameling vol van oeroude, antieke, oude, niet zo heel erg oude en jonge uitgaven over Ameland. En iedereen die iets uitgeeft of uitgegeven heeft over het eiland kan er zijn werkstuk op kwijt. 

Intussen staan er bijna 800 uitgaven op het blog en is het meer dan 83.000 keer geraadpleegd. Er staan nog een paar boekenkasten van boekenverzamelaars op me te wachten. Die moet ik nog doorspitten om te kijken of er iets tussen staat dat nog niet in deze digitale verzameling zit. Dat worden snoepreisjes en brengt tevens veel werk met zich mee, want elke foto van elk boek moet geplaatst met gegevens over het wie, wat en wanneer en als het even kan met een recensie erbij en gegevens of het nog te koop is en zo ja, waar. 

Jullie kunnen bijdragen door eens in de eigen boekenkast te kijken en dan bij Zoeken in dit blog de titel van het boek of blad in te tikken en te kijken of het al is opgenomen. En als het nog niet op dit blog staat om dan een foto van de voorkant op te sturen, liefst zo recht mogelijk in beeld, plus een foto van de colofon. Dan kunnen we de basisgegevens hier invoeren. Alvast hartelijk bedankt. Er zijn al diverse mensen die dan doen of hebben gedaan en soms krijg ik een boek of een envelop met interessant spul in de brievenbus en heel soms ontvang ik zelf een bundeltje verschillende werken. Die medewerking is mooi. Kortom, er is nog veel te genieten van dit blog, zeker ook door de blogvulster. De verzameling is nog lang niet compleet, dus we sneupen nog wel even door.

Website van de Maand augustus! Het is me toch wat! Wat een eer!

zaterdag 30 juli 2022

De Amelander augustus 2022

De Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland' van augustus 2022 is het zevende nummer van dit jaar. 

In dit nummer onder meer:

 • Fries paarden zetten beste beentje voor op keuring
 • Natuurfotograaf Rinnie Wijnstra
 • 'Falsspeulerij in de dunen'
 • Rijstal Le Cheval viert lustrum
 • Volop activiteit voor de Amelander jeugd
 • Vier de zomer in De Plaats
 • Hoogzomer! Het mooiste deel van het jaar voor de gewone zeehond
 • Start innovatief project duurzaam vrachtvervoer
 • Nieuwe pedicure praktijk in Buren
 • Galerie November
 • Manuele Praktijk Metz
 • Wad een journaal
 • Retreats in De Vlindertuin
 • Hoe Edmund Janssen Ameland ontdekte
We gaan De Amelander hier verder niet behandelen, koop hem maar en lees het zelf. Toch wil ik één artikel uitlichten, namelijk dat over Manuele Praktijk Metz. Het artikel vertelt veel en ook weer weinig, het maakt nieuwsgierig en wekt interesse in de praktijk van Jits Metz. Ze kweekt, plukt en droogt kruiden om er thee en olie van te maken. Dat alleen al vind ik reuze interessant. En dat Jits en passant een oplossing voor de stikstofproplematiek aandraagt is vanzelfsprekend geweldig. Ze is gevoelig voor negativiteit en heeft daarom Facebook afgezworen. Daar kan ik inkomen, want door de bank genomen overvleugelt de onderbuik, het complot en de brutale negativiteit het van de inspirerende en vrolijk stemmende posts. Jits doet dat verstandig en beschermt zichzelf. Het belang van goede voeding en ontspanning, door bijvoorbeeld een heerlijke strandwandeling, in combinatie met massages en andere behandelingen en aandacht voor natuur en omgeving: ik zie er wel wat in. Jits, zet hem op. Goed bezig!

De Amelander is te koop in de winkels op Ameland en bij de VVV.

 • De Amelander
 • Uitgever Klaas Touwen
 • Augustus 2022
 • Jaargang 58 nummer 7
 • € 2,40

zaterdag 23 juli 2022

Pa Vertel Es

'Pa Vertel Es' De Podcast. De eerste podcast over pa Theo Faber, opgenomen door zijn dochters. Paula, Anne Christina en Eva Faber zijn de interviewers.

De eerste aflevering van 'Pa Vertel Es' De Podcast is een testaflevering en de dochters praten over hoe Pa zijn naam heeft gekregen en over zijn jeugd. 

Reacties en suggesties kunnen gemaild worden naar pavertelesdepodcast@gmail.com

Luister hier naar de eerste aflevering.

woensdag 20 juli 2022

Nota kerkenvisie Ameland

Foto Gemeente Ameland
De 'Nota kerkenvisie Ameland - Visie op het religieus erfgoed' is een boek dat is samengesteld in opdracht van de gezamenlijke kerken van Ameland. Om de visie op te kunnen stellen werd financiële steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd. Een gespecialiseerd bureau heeft dit proces begeleid en de teksten opgesteld. De kerkgemeenschappen van het eiland willen inspelen op de veranderende positie van de kerk. De opgestelde visie geeft handvatten voor de toekomst en een kader en basis voor de eerste overleggen voor veranderingen in gebruik van de kerkgebouwen.

Op Ameland zijn drie kerkgemeenschappen met in totaal zeven gebouwen. 

 1. Hervormde Gemeente Ameland (3 kerkgebouwen);
 2. Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland (3 kerkgebouwen);
 3. Katholieke kerk (1 kerkgebouw).

Op 18 juli 2022 werd de werkgroep met vertegenwoordigers van de gezamenlijke kerken afgesloten met de gedrukte versie van de Nota kerkenvisie Ameland.

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Leo Pieter Stoel, Dukke Boersma (scriba Hervormde gemeente) en Henk Nota (pastoor-rector Clemenskerk). Nanne van der Meulen (scriba Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland) staat niet op deze foto.

 • Nota kerkenvisie Ameland - Visie op het religieus erfgoed
 • Uitgegeven door de gezamenlijke kerken van Ameland
 • 18 juli 2022

zondag 17 juli 2022

WPDetails #18

WPDetails #18
'WPDetails' is het personeels- en relatiemagazine van Wagenborg Passagiersdiensten. Het thema van nummer 18 is Kleurrijk. En wat een kleurrijk nummer is het geworden. WPDetails is een zeer lezenswaardig blad dat een inkijkje geeft in de praktijk van een veerdienst en kennis laat maken met medewerkers en reizigers. Ook is er aandacht voor een collega rederij, in dit nummer is dat Northlink Ferries Scotland.

Maya Wildevuur is wel een van de kleurrijkste geïnterviewden in nummer #18. De kunstenares woont in Groningen; haar link met de eilanden ligt in het feit dat ze op zowel Schiermonnikoog als Ameland heeft geëxposeerd. In rubriek 'Oertocht' komen reizigers aan het woord, kleine stukjes tekst die aanstippen waarom de mensen aan boord stappen en wat ze er zo mooi aan vinden. 

De kleermaker van de kapiteins heeft een artikel. Van der Gang Herenkleding heeft de gezagvoerders van de veerboten in een nieuw jasje gestoken. Eshter Oud maakte een testvaart en vertelt dat ze respect heeft gekregen voor de mensen van Wagenborg. In het artikel 'Ruiken aan een kleurrijk verleden' wordt verteld over de grondleggers van het concern Wagenborg: Egbert Wagenborg en Abelina Lukkina Vegter. We zijn dan eind 19e eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw beland. 

In de rubriek 'Ondernemer in beeld' is het de beurt aan Osorio, het restaurant aan de Strandweg van Nes, met Daniëlle en Ricardo aan het roer. "Wereld aan kleuren en smaken op de bord" heet het stuk een daar is niets aan gelogen. Een aan te bevelen restaurant. Eilandbewoners, natuurbeheerders en medewerkers komen aan bod en ook directeur Ger van Langen staat, behalve met het voorwoord, in het blad. Ger kreeg eind april namelijk een lintje en is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat mocht vanzelfsprekend niet onvermeld blijven. Rondje Ameland, Shantykoor en theater van Sameland worden in het zonnetje gezet. Sameland, het gezelschap dat fantastische producties opvoerde is niet van het toneel verdwenen, kunnen we lezen in deze WPDetails. We verheugen ons al op wat ze nu weer tevoorschijn toveren. Jacoba Oud staat als 'Vaste reiziger in beeld' op de achterkant. Deze editie is weer een bijzonder informatief blad geworden. Petje af.

WPDetails wordt gratis huis aan huis bezorgd op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland. Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar gratis aangeboden. Wie het eerst komt ...

 • WPDetails #18
 • Uitgegeven door Wagenborg Passagiersdiensten
 • Jaargang 7 - Juli 2022

dinsdag 12 juli 2022

Ameland aan Tafel herdrukt

Ameland aan Tafel van Ria Evers-Dokter wordt herdruktAmeland aan Tafel is het fantastische boek van Ria, vol gerechten, recepten en verhalen rond eten en drinken op Ameland. Begrippen in het dialect worden uitgelegd en gezegdes van Ameland staan er met verklaring en al in. Het draait allemaal om wat er op Ameland op Tafel stond en nog regelmatig staat. Wie houdt er bijvoorbeeld niet van bóffe'd of bolster? En lekkernij die op west Ameland net iets anders is dan om oast. Linda Vloedgraven maakte er de leukste illustraties bij. De eerste editie kwam in 2015 uit en was in korte tijd uitverkocht. De tweede editie van Ameland aan Tafel gaat in de winkel € 19,90 kosten.

1 - Wil je verzekerd zijn van een exemplaar, bestel hem dan nu. Laat het weten via het Contactformulier in de rechter kolom van deze pagina. Je mag ook een mail sturen naar de uitgeverij: info@persbureau-ameland.nl Je komt op de lijst nadat je € 19,90 hebt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat via deze link te vinden is, onder vermelding van 1-je naam, 2-e-mailadres en 3-Ameland aan Tafel

2 - Bedrijven kunnen paginagroot in het boek komen te staan. De kosten daarvoor zijn € 225,--. De pagina moet kant en klaar worden aangeleverd in pdf op een staand formaat van 148 x 210 mm. Er zijn 7 pagina's beschikbaar voor zo'n advertentie. Bedrijven die al in de eerste editie staan en ook in de heruitgave present willen zijn betalen € 175,-- als de advertentie onveranderd geplaatst kan worden. 

3 - Wederverkopers kunnen zich melden om het boek, tegen redelijke boekhandelskorting, in grotere aantallen te bestellen. Neem daarvoor contact op met Jeanet de Jong van Ameland Pers uitgeverij, te bereiken via telefoonnummer 06 23 218 213 en via e-mail jeanet.de.jong@knid.nl 
Illustraties van Linda Vloedgraven

zondag 10 juli 2022

De Amelander Juli/ Augustus 2022

De Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland' van juni en juli 2022 is het zesde nummer van dit jaar. 

In dit nummer onder meer:

 • Succesvolle schoolopdracht ligt nu in de schappen
 • Boeren zijn onmisbaar
 • Dagtochten
 • EK voetbal bij SC Amelandia
 • Bakker Bote Jan Rijpstra
 • Douwe van Piet de Bakker
 • Amelander weidevogels
 • Rôggefestival
 • Tânne en kaaksen
 • Van de melkboer
 • Campagne Liefde voor Ameland

De Amelander is te koop in de winkels op Ameland en bij de VVV.

 • De Amelander
 • Uitgever Klaas Touwen
 • Juli/ Augustus 2022
 • Jaargang 58 nummer 6
 • € 2,40

dinsdag 5 juli 2022

Hidde Kat en het Arctisch Kookboekje

Jeanet de Jong en Hidde Kat
Op 11 juli starten de zomeredities van het Verhalenpad van Hidde Kat. Het verhalenpad is een wandeling door Hollum vol verhalen, anekdotes en informatie over de walvisvaart en commandeur Kat. Over zijn belevenissen is een aanbevelingswaardig boek verschenen, met een in modern Nederlands hertaald dagboek van Kat en nog aanvullende informatie, geïllustreerd met prachtige tekeningen en foto's. 

Het boek is in Museum Sorgdrager in Hollum te koop. Lees hier meer over dat boek. Op dit boek en op andere uitgaven met de walvisvaart als onderwerp, is het Verhalenpad gebaseerd. 

Tijdens de wandeling komt ook het eten van ijsberenvlees aan bod; waarom je dat wel of juist niet moet eten. Over ijsberenvlees, blauwe bessen, mosselen, zeehondensoep en meer is een schitterend geïllustreerd Arctisch Kookboekje verschenen, dat ook een rol speelt in het Verhalenpad van Hidde Kat. Dat boekje is voor vijf euro bij vertelster en rondleidster Jeanet de Jong te koop.

Het Verhalenpad van Hidde Kat is te boeken via telefoonnummer 06 23 218 213 en via VVV Ameland.

Lees hier meer over het Verhalenpad van Hidde Kat.

vrijdag 1 juli 2022

Rafels - een recensie

De debuutroman van Marianne Schenderling heet 'Rafels'. Het is een soft cover boek met een aquarel van twee mensen op de voorkant. De twee mensen kijken elkaar aan en er is bij de een een zweem van een glimlach te herkennen. Het boek gaat over het echtpaar Frits en Lina, dat in de problemen zit, een relatiecrisis heeft en bij een therapeut terechtkomt. Stukje bij beetje worden hun beider geschiedenissen, angsten en verdrieten ontrafeld. Het wordt de lezer wel duidelijk waar het misging en hoe makkelijk het mis kan gaan. De therapeut heet Jeanette. Ze is vakkundig en heeft natuurlijk een doos tissues op het tafeltje staan. Marianne Schenderling levert ontroerende beschrijvingen van twee mensen die elk op hun eigen manier pootje zijn gehaakt door het leven. 

Ik kreeg het boek toegestuurd van de uitgever en heb het in een zondagmiddag uitgelezen. Het is niet een al te dun boek, 225 pagina's en ik ben absoluut geen snelle lezer, maar ik kon het slecht wegleggen. Zo'n boek is het. Je wilt weten wat er nu precies gebeurd is in die levens en hoe Frits en Lina zich, met die therapie vol goeie vragen en tips, uit de afgrond omhoog werken. Het boek staat vol mooie zinnen, is doorspekt met humor en grijpt je af en toe naar de strot. De titel verwijst naar de rode draad die de twee echtelieden op advies van Jeanette moeten ontwarren. Ze vrezen dat die draad gebroken is, in ieder geval gerafeld. Het boek geeft inzicht in hoe je kunt graven naar emoties die onder een dikke laag van angsten, woede en verdriet verborgen liggen, om er met omdenken, vragen, vertellen en spitten in je herinneringen grip op te krijgen. Een leerzaam boek dus ook, voor mensen die even moeilijk in hun relatie zitten. En een hoopvol boek. Frits en Lina komen wel wat stappen verder na de bezoekjes aan Jeanette en na een vakantie op Ameland. 

Frits en Lina hebben een huis op Ameland, dat ze het Eilandhuis noemen. Daar gaat deel 2 van het boek over. Deel 1 speelt zich in Haarlem af en wie die stad kent zal de straten en cafeetjes herkennen. Het eiland blijkt louterend te werken en 'Rafels' is een heerlijk boek om op het strand of achter in de tuin te pakken en niet meer weg te leggen.

'Rafels' is verkrijgbaar in de boekhandel, ook op Ameland. Marianne Schenderling heeft nog een prijsvraag: Weet jij het Eilandhuis op het eiland te lokaliseren en er een foto van te maken? Dan maak je kans op een gratis 'Rafels' als je de foto naar de auteur stuurt. Je moet het boek er wel eerst voor aanschaffen om het uit te kunnen vogelen; dat gratis exemplaar is dan een mooi cadeauboek. Marianne Schenderling is via Twitter te bereiken onder de naam @letustango.

Over dit boek heb ik een podcast gemaakt. Iedereen maakt tegenwoordig een podcast, dus dat wilde ik ook eens proberen. Hij is te beluisteren op Spotify onder de naam Ameland Boeken. Beluister hem hier.

Lees hier de basisinformatie over 'Rafels'.

Koop het boek in de boekhandel of via deze link.

 • Rafels
 • Marianne Schenderling
 • € 20,--

zaterdag 25 juni 2022

EW Weekblad - De Amelanders houden stand

'De Amelanders houden stand', dat is de titel van een artikel in EW Weekblad. Eric Vrijsen reisde ervoor naar het eiland om er een productie voor het 4000ste nummer van EW van te maken. Reyer Boxem maakte de foto's.

We hebben 4000 inwoners, schrijft Vrijsen in de inleiding, om dat in de eerste zin van de tekst terug te brengen naar 3760. Hij sprak met Richard Kiewiet, een paar anoniemen, Pieter-Jan Borsch, Benno Hesselink en burgemeester Leo Pieter Stoel en daar komen vermakelijke uitspraken uit. "Ik woon hier al vierhonderd jaar," zegt Richard bijvoorbeeld en over het vrijheerschap van Willem-Alexander: "[...] daarmee doen de Oranjes verder weinig en dat is absoluut niet erg." Pieter-Jan vertelt dat 95 procent van de Amelanders familiebanden met elkaar hebben. "Vaak zonder dat ze het van elkaar weten." 

Benno meent dat Ameland langzaam zijn ziel verliest. Het is, tot zijn teleurstelling, een ultra korte weergave van het gesprek dat hij met de interviewer had. 

In vier pagina's met vijf foto's en een kaartje van het eiland wordt de vaste oeververbinding besproken, varen op tij, de gemeentepolitiek, het verenigingsleven, opleiding en carrière mogelijkheden, projectontwikkelaars, Natura-2000 en gemeentelijke herindeling.

Vrijsen laat met een enkel woord blijken uit welke hoek zijn wind waait. Zo heeft hij het over "Natura-2000 regeltjes die weerzin wekken" en "Jagen - beter gezegd stropen [...] mag niet meer". Dat je niet mag stropen heeft niets met Natura-2000 te maken, natuurlijk. Stropen mocht nooit. Stropen betekent namelijk: 'diefstal van jacht- en natuuropbrengsten'. En kwelders zeegras maaien? Hebben wij zeegras rond Ameland? Ik denk dat de schrijver hier abuis is en een ander grasje bedoelt. En hoeveel hekken zien we op Ameland rond broedende vogels op een zandheuveltje? Ik zie wel eens een ge- of verbodsbord, maar hekken kom ik zelden tegen. Dat laatste deel van het artikel is daarmee nogal tendentieus. 

Het stuk eindigt met Pieter-Jan Borsch en het werk van de Juttersvereniging. Dat is dan weer een aardig stukje op de kwalificatie van beschermers van de natuur na. Het staat er niet als citaat, dus komt het uit de koker van Vrijsen: "milieufreaks". Woorden doen ertoe en dat weet Vrijsen ook. Hij eindigt met de vraag of er een gemeentelijke fusie met de andere Waddeneilanden aan zit te komen. Volgens burgemeester Stoel werkt dat niet en wie wil weten waarom dat niet gaat werken, moet het blad maar even halen bij een van de tijdschriftenhandelaren op het eiland. Conclusie van Vrijsen nog even: "De vierduizend Amelanders blijven fier, eigenwijs en onafhankelijk." Wel ja, laten we dat dan maar zo houden.

 • EW Weekblad nummer 25 (4000) -78ste jaargang - 25 juni 2022
 • Eric Vrijsen - tekst
 • Reyer Boxem - foto's
 • Uitgeverij OneBusiness
 • ISSN 0922-3444
 • 25 juni 2022
 • € 6,99


woensdag 22 juni 2022

Pôllepraat Juni 2022

Pôllepraat 97
Magazine Pôllepraat is het orgaan van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Op de voorpagina van dit nummer prijkt een foto van de onlangs gestopte volksdansgroep.

In deze editie onder meer:

 • De Frans-Marokkaanse invasie
 • Tuchtschool in Blierherne
 • Een gevelsteen in nevelen gehuld
 • Ameland mijn geboorte-eiland
 • Een Hollumer robot
 • Herinneringen aan een eiland
 • Een Hollumer Robbot
 • Adellijke Jezuïte begraven op Ameland
 • Eerste funeraire dag op Ameland een succes
 • Museumnieuws 
 • Exposities
 • Schenkingen
 • activiteiten van stichting De Ouwe Pôlle

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische stichting, die in 1957 is opgericht. De stichting heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij museum Sorgdrager, museum Swartwoude, boekhandel Enjoy Books in Hollum en boekhandel Van den Brink in Nes.

 • Pôllepraat Juni 2022
 • Jaargang 35 nummer 97
 • 5,--
 • Juni 2022

maandag 13 juni 2022

Rafels

'Rafels' is de debuutroman van Marianne Schenderling. De hoofdpersonen zijn gevangenen van hun eenzaam verdriet. Beiden raken verstrikt in emoties en geheimen, waardoor hun huwelijk op de klippen dreigt te lopen. Het is een aangrijpend verhaal en dat zich deels afspeelt in Haarlem en deels op Ameland. 

De auteur beschrijft vanuit twee perspectieven zowel de scherpe kanten van verdriet als de karakters van de personages. Onverwerkt hartzeer, schaamte, teleurstelling, jaloezie, maar ook liefde slingeren zowel onder de oppervlakte als daarboven door de roman.

Het Verhaal

Na een dramatische gebeurtenis raken de twee hoofdpersonen steeds verder van elkaar verwijderd. De vrouw is niet bij machte haar verdriet en wantrouwen te delen en verzandt in zwijgzaamheid. De man vlucht in de armen van een jongere vriendin, maar komt er uiteindelijk achter dat hij niets liever wil dan zijn vrouw terugkrijgen. Wanneer zij aangeeft te willen scheiden, raakt hij in paniek en probeert haar over te halen in therapie te gaan. Uiteindelijk stemt ze schoorvoetend toe, voor Anna, hun dochtertje. In negen sessies werken ze zowel ervaringen uit hun eigen jeugd als hun gezamenlijke leven door en beseffen dat ze vergeten zijn hun emoties en herinneringen te delen. In een heldhaftige poging om op zijn minst vrienden te blijven, besluiten ze te proberen nader tot elkaar komen.

 

Over de auteur

Marianne Schenderling (1953) schreef op haar elfde, in grote hanenpoten, haar eerste boek: Leiden in de tachtigjarige oorlog. Na een studie Geschiedenis en Nederlands ging ze naar de School voor Journalistiek, waar ze het schrijf-ambacht leerde. Van haar hand verschenen uiteenlopende artikelen, reportages, interviews, twee non-fictieboeken en blogs over diverse onderwerpen. Na jaren schrijven voor haar brood vond ze eindelijk de tijd voor haar debuutroman Rafels. Een vertelling voor iedereen die van lezen houdt, herkenbaar is voor paren die te kampen hebben met verlies en/of een relatiecrisis, therapeuten en psychologiestudenten. Inmiddels werkt ze aan een tweede boek met werktitel: Van huis_weg 

 

De lancering van deze relatieroman vindt plaats op 19 juni in Amsterdam.

Lees hier de recensie.

 • Rafels
 • Marianne Schenderling
 • Uitgegeven door Ambilicious Breda
 • ISBN 978 94 93275 28 7
 • € 20,--
 • 19 juni 2022

De Amelander Juni/ Juli 2022

De Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland' van juni en juli 2022 is het vijfde nummer van dit jaar. 

In dit nummer onder meer:

 • Yad Vashem onderscheiding
 • Op pad met Theo Kiewiet
 • Rôggefestival pakt uit
 • Artistie leider Kunstmaand
 • Waddentournee
 • Elfstedenbrevet
 • Doortrappen op Ameland
 • 20 jaar boeddhistische meditatie
 • Kó't fan memory

De Amelander is te koop in de winkels op Ameland en bij de VVV.

 • De Amelander
 • Uitgever Klaas Touwen
 • Juni/ Juli 2022
 • Jaargang 58 nummer 5
 • € 2,40

maandag 6 juni 2022

Wat leeft er op het wad?

Wat leeft er op het Wad?
‘Wat leeft er op het wad?’ is een boek van Ilka Sokolowsky en Janine Czichy. Een oneindig verre horizon, het ritme van ruisende golven, een fris briesje en de zilte geur van de zee – zo beleven wij mensen het Waddengebied. 
Maar ook dieren kunnen dit natuurlandschap waarderen. Boven en onder water, bij de vloedlijn, in de duinen en in de lucht: overal wemelt het van de unieke wezens. 

Met dit uitbundige en levensecht geïllustreerde prentenboek leer je heel verschillende waddenbewoners kennen in hun leefgebieden: van de kreeft tot de bruinvis en van de strandloper tot de zeearend. Vele van hen kun je bij een wandeling op het strand of de wadden spotten. Hoe en waar? Ook dat ontdek je in dit boek!

Het is een fantastisch mooi getekend boek, met ter zake kundige informatie over de grote en kleine dieren van de Waddenzee. Vooral het water is waanzinnig op papier gezet. Je ziet land, lucht, zee en je gaat onder water met de prenten in dit boek. Mijn favoriete dubbele pagina is die over de bruinvis. 

 

Het boek spreekt van Nederlandse Waddeneilanden, Oost-Friese Waddeneilanden en Noord-Friese Waddeneilanden. De Oost-Friese Waddeneilanden zijn Duits en de Noord-Friese zijn voor een deel Duits en voor een deel Deens. 
De tekst spreekt over het unieke landschap en de illustraties onderstrepen de woorden. Het is duidelijk dat de oorspronkelijke uitgave Duits is. Wat er aan herkenbare Waddeneilanden is te zien zijn de Halligen, de piepkleine Duitse eilanden die bij de Noord-Friese Waddeneilanden horen. Tevergeefs zoek je naar de Brandaris of de rood-witte vuurtoren van Ameland. Toch mag de uitgave op het Ameland Boeken blog. Achterin staan namelijk 'Tips en adressen' en een van die adressen is van het Natuurcentrum Ameland in Nes. Daar kun je nog meer informatie halen over het leven op en rond het wad.

De oorspronkelijke titel van het prentenboek vol informatie is 'Wildes Leben Im Watt'. De Duitse versie kwam in 2020 uit.

Het is een prachtig boek voor junior wadgidsen. Met een kleuter op schoot is er zat aan te wijzen en benoemen en kinderen vanaf 6 jaar kunnen er zelfstandig veel kijk- en leesplezier aan beleven en hebben er een mooi naslagwerk aan.


Koop het boek in de Amelander boekhandel of bestel het via deze link.

 • Wat leeft er op het wad?
 • Ilka Sokolowsky - Tekst
 • Janine Czichy - Illustraties
 • Uitgegeven door De Vier Windstreken
 • ISBN 9789051168969
 • € 16,99 
 • Juni 2022

Een dubbele pagina met een Hallig op de achtergrond