woensdag 3 maart 1993

Hollum, een dorp als monument

Hollum, een dorp als monument
'Hollum, een dorp als monument' is geschreven door Douwe de Boer en uitgegeven in 1993. Voorop staat een tekening van de Zuiderlaan in vroeger tijden. Het werk is uitgeven als catalogus bij een tentoonstelling in Museum Sorgdrager. Burgemeester Michiel Zonnevylle schreef het voorwoord. 

De Boer beschrijft de vele monumentale gebouwen in het dorp Hollum, de huizen, kerk, interieurs, wandtegels en grafstenen.

  • Hollum, een dorp als monument
  • Douwe de Boer
  • Uitgave van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
  • 1993
De lezing