donderdag 10 november 1994

De ecologie van de kustzone van Ameland tot Borkum

De ecologie van de kustzone
De ecologie van de kustzone van de Noordzee benoorden Ameland en Borkum is onder zocht en beschreven. Eerder verscheen een vergelijkbaar rapport over de kustzone van Vlieland en Terschelling.

 • De ecologie van de kustzone van Ameland tot Borkum
 • A. van Leeuwen
 • Uitgegeven door Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 • 1994
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 馃挏.  Klik hier voor de link

maandag 22 augustus 1994

De Hoed en de Rand

De HOED en de RAND
'De Hoed en de Rand' is een boekje geschreven door Gerrit D. Bakker, met op de voorkant een illustratie van Martin Marra. Gerrit Bakker werkte in Museum Sorgdrager en het viel hem op dat veel mensen de betekenis van gezegdes niet meer weten. Bij een rondgang door het museum kwam hij objecten tegen die een rol spelen in zegwijzen. In het boekje heeft Gerrit Bakker een aantal gezegdes verzameld en verduidelijkt aan de hand van voorwerpen die men in het museum tegen kan komen. Ook zijn objecten uit Museum Swartwoude meegenomen in het boekje. De titel 'De Hoed en de Rand' betekent dat men ergens het fijne van wil weten.

Het boekwerkje was bijna gereed - de drukproeven waren klaar maar het moest nog gedrukt worden - toen Gerrit Bakker onverwacht stierf. “Mede vanuit de behoefte de nagedachtenis aan onze medewerker in ere te houden, heeft het bestuur van onze stichting dit boekje uit willen geven”, schrijft Oense Straatsma als voorzitter van Stichting De Ouwe P么lle Ameland. De uitgave is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Ameland.

 • De HOED en de RAND - Uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen verklaard aan de hand van voorwerpen in de musea van de stichting De Ouwe P么lle Ameland
 • Gerrit D. Bakker
 • Uitgegeven door De Ouwe P么lle Ameland
 • ISBN 90 801350 3 8 
 • Augustus 1994
De HOED en de RAND

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 馃挏.  Klik hier voor de link.


maandag 18 juli 1994

Holocene depositional sequences in the Dutch Wadden Sea south of the island of Ameland

Het onderzoeksgebied

Ruim honderd uitgeboorde boorgaten vormen de basis voor een reconstructie van de Holocene afzettingsgeschiedenis van de Nederlandse Waddenzee ten zuiden van Ameland. Wat is er onder Ameland aan aardlagen en afzetting gevonden en hoe oud zijn die?

De studie van de Rijks Geologische Dienst is via deel link te downloaden.

Op papier is het in het tweedehands circuit nog wel te vinden ( november 2022).

 • Holocene depositional sequences in the Dutch Wadden Sea south of the island of Ameland
 • A.J.F. van der Spek
 • Uitgevegen door de Rijks Geologische Dienst
 • Juli 1994
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 馃挏.  Klik hier voor de link.

zondag 19 juni 1994

Kaap Hoornvaart

'Kaap Hoornvaart door vierkant getuigde zeilschepen' is een overdruk van een serie artikelen in Spiegel der Zeilvaart 1993/ 1994.

Er zaten ook Amelanders op de Kaap Hoornvaart

 • Kaap Hoornvaart
 • H. Hazelhoff-Roelfzema
 • Uitgegeven door Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders
 • 1994


vrijdag 17 juni 1994

Miniatuur vuurtoren trip

'Miniatuur vuurtoren trip - Informatie en routebeschrijving' is een routeboekje dat ter ere van het 400-jarig bestaan van de Brandaris op Terschelling is uitgegeven. Het betreft beschrijvingen van 25 vuurtorens uit binnen en buitenland, waaronder die van Ameland en algemene wetenswaardigheden over vuurtorens en hun geschiedenis. In het jubilieumjaar waren van deze vuurtoren miniaturen te zien op Terschelling. De miniaturen zijn al jaren in vitrines op een van de etages in de vuurtoren van Ameland te bewonderen.

In het tweedehands circuit en op rommelmarkten is er nog wel eens een exemplaar te bemachtigen (juni 2022).

 • Miniatuur vuurtoren trip
 • 1994

vrijdag 6 mei 1994

Geel Wit - 60 jaar foetbal 贸m oast

Geel Wit
'Geel Wit, 60 jaar foet 贸m oast 1934 - 1994' is een jubileumboek dat is uitgegeven door voetbalvereniging Geel Wit. In 1934 ontstonden in een tijdsbestek van een paar dagen twee voetbalverenigingen. Oranje deed mee aan de wereldkampioenschappen en dat bracht een groot enthousiasme onder voetballiefhebbers op gang. De Nesser Sportclub en Geel Wit in Buren werden in mei van dat jaar opgericht. In 1994 zijn die twee sportvereniging allang verenigd in Geel Wit, heeft de sportclub goeie trainings- en wedstrijdfaciliteiten en een heuse overdekte tribune. Bij het 60-jarig bestaan wordt gefeest en een boek met herinneringen, anekdotes en wedstrijdberichten uitgegeven.

 • Geel Wit - 60 jaar foetbal 贸m oast
 • Koos Molenaar - Tekst
 • Alex Bouma, C.A. Kiewied, Joop Edes, Tjitse Hogendorp, J. Smit, Frigro Fotopers en Leeuwarder Courant - Foto's
 • 1994

donderdag 21 april 1994

Weg van de snelweg - Nederland 8

Weg van de snelweg 8
'Weg van de snelweg – Nederland 8’ is een deel in de serie Weg van de snelweg, met vijf toeristische routes door Nederland.  De titel van het boek is tevens de titel van de NCRV serie op televisie. 

In deel 8 staan routes door Noordoost-Friesland en over Ameland, door de Noordwest-Veluwe, Salland, Rijnstreek/Plassengebied (het groene hart van Holland) en via Den Helder over Texel. “Ontspannen een boek om in te grasduinen,” schrijft de uitgever.


Het boek is anno april 2022 tweedehands nog wel te vinden.

 • Weg van de Snelweg - Nederland 8
 • Paul Vreuls en Lucas Rob
 • Uitgegeven door Kok Lyra
 • ISBN 902427222X
 • 1994
 • € 8,45

vrijdag 15 april 1994

Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie

'Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie' is een familiekroniek over de families Bouma, Hoekstra en Noordhuis, over de nakomelingen van Jan Gelts en Liesbeth Meinderts. Jacob Bouma is een van die nazaten, de Jacob Bouma die de eerste bovenmeester was van de christelijke school in Hollum aan de Burenlaan. Foto's van familie Bouma en van de schoolkinderen staand en zittend voor de Wilhelminaschool zijn in deze uitgave te vinden. Die Wilhelminaschool is nu Eet- en Drinklokaal De Griffel met 't Skoalhuus.

 • Huys ten Oort onder Oudwoude - Bakermat van een familie
 • Jan Portengen en Dieuke Bouma
 • Uitgeverij Eburon Delft
 • ISBN 90 5166 302 8
 • 1994
Lees hier over het jubileumboek van de Wilhelminaschool.

Jacob Bouma en de Wilhelminaschool

woensdag 30 maart 1994

Ameland - Prentkaarten-/foto-/tekeningen-vakantieboek

Vakantieboek
'Ameland - Prentkaarten-/foto-/tekeningen-vakantieboek' is een uitgave van boekhandel De Hoge Stoep. Het is een verzameling bladen met een ringbandje, waarin alle aspecten van het eiland zijn benoemd. Aan de kinderen om bij welk onderwerp een prentbriefkaart, foto of tekening te plakken en het eigen vakantieboek te vullen.

 • Ameland - Prentkaarten-/foto-/tekeningen-vakantieboek
 • De Hoge Stoep
 • 1994