dinsdag 26 januari 2021

Crisis en catastrofe

‘Crisis en catastrofe - De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw’ is een boek waar Hans Beelen aan meewerkte. We kennen Hans Beelen onder meer van ‘Walvissen groot en vet’. In het boek over rampverwerking wordt de ramp van 1777 – 1778 aangehaald, de ramp waar 14 schepen bij vergingen en honderden mannen het leven verloren. Dat hoofdstuk is van de hand van Hans Beelen. Commandeur Kat en commandeur Marten Jansen uit Nes schreven over die reis van robbenvangst en walvisjacht en over de overwintering op Groenland, onder meer bij de eskimo’s. Over die rampreis verschenen 23 publicaties, in het Nederlands, Duits, Deens, Engels en Frans.  Twee daarvan zijn van Kat en Jansen. Het lijkt een fantastisch boek, waarbij bij een eerste vlotte lezing al nieuwe opvalt. Zodra ik het boek heb gelezen plaats ik er op dit blog een recensie over.

De uitgever over het boek: “Het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemieën groeit het besef dat rampen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van gemeenschappen.

In de periode 1755-1918 deden zich ook tal van rampen voor die de Nederlandse samenleving raakten, zoals de Leidse buskruitramp van 1807, verschillende cholera-uitbraken en grootschalige rivieroverstromingen. In de koloniën waren vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. En dan waren er nog grote internationale rampen, zoals de aardbeving in Lissabon van 1755 en de Spaanse griep in 1918.


Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van deze catastrofes op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.”

 • Crisis en catastrofe - De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw
 • Hans Beelen en anderen, onder redactie van Lotte Jensen
 • Amsterdam University Press
 • ISBN 978 90 48554423
 • € 24,99
 • 26 januari 2021

 

dinsdag 5 januari 2021

De zomerhuizen op Ameland in het duingebied tussen Nes en Buren

Zomerhuizen tussen Nes en Buren
Auke Jongbloed uit Purmerend komt al vele jaren op Ameland. Zijn opa en oma kochten in het duingebied tussen Nes en Buren een bouwkavel en lieten er een huisje bouwen. Dat werd Bonte Piet, waar Jongbloed fijne vakantieherinneringen aan heeft. Inmiddels heeft hij op het eiland zijn tweede huis, De Parel, waar hij en zijn vrouw weken achterelkaar te vinden zijn.

Jongbloed is al meer dan 65 jaar betrokken bij de zomerhuizen in het duingebied tussen Nes en Buren. Samen met zijn vrouw Aaltje Jongbloed-van Altena stelde hij een digitaal een fotoboek samen en brengen ze verleden en de ontwikkelingen van het gebied in beeld.

Via de link is het digitale fotoboek door te bladeren: De zomerhuizen op Ameland in het duingebied tussen Nes en Buren
 • De zomerhuizen op Ameland in het duingebied tussen Nes en Buren
 • Auke Jongbloed
 • Digitaal fotoalbum in eigen beheer
 • Januari 2021
 • Gratis online te bekijken