vrijdag 3 oktober 1997

50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap

Jubileumboek BWS
'50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap 1947 - 1997' is een jubileumboek over de Burgemeester Walda School, met interviews met leerkrachten en leerlingen, historie van de school en een voorwoord van wethouder onderwijs Oene de Vries. Het jubileumfeest werd op 25 oktober 1997 gevierd. De BWS was eerst ULO, later MULO, schrijft Oene in zijn voorwoord. Er was een huishoudschool en een landbouwschool in hetzelfde gebouw gevestigd. Oene de Vries maakte zelf deel uit van de tweede lichting. In zijn examenjaar moesten ze in 17 vakken examen doen in Leeuwarden. In de loop van de jaren is er veel veranderd in de school, onder meer dat de examens nu op Ameland afgenomen kunnen worden. In 1988 en in 1992/ 1993 werd de school gerenoveerd, om hem te laten voldoen aan de geldende onderwijskundige eisen. MULO, Huishoudschool en Landbouwschool werden MAVO en LHNO, dat werd MAVO en VBO- verzorging en dat werd weer VMBO. Oene vraagt zich in zijn voorwoord af hoe de BWS er in 2047 uit zal zien. De wethouder ziet samenwerking met scholen op de vaste wal voor zich, teleleren zou wel eens een vlucht kunnen nemen, maar voorop blijft staan dat individuele leerlingen zo goed mogelijk worden begeleid, zodat ze zo probleemloos mogelijk kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs aan de vaste wal. 

De voorkant is getekend door Wim van der Gang.

 • 50 jaar Burgemeester Walda Scholengemeenschap 1947-1997
 • Frans Hulsebos, Jan van ledden, Ignatia Metz en Eerik Meulenbelt
 • 25 oktober 1997

 

vrijdag 28 maart 1997

Mannen van de Brouwershoeve

Mannen van de Brouwershoeve
'Mannen van de Brouwershoeve een boerenroman, die zich op Ameland afspeelt vooral on de laatste helft van de vorige eeuw.' Dat is laatste helft van de 19e eeuw. De oorspronkelijke titel van deze streekroman was 'Boer Gerrit'. Tjeerd Bakker schreef het in 1995. Twee jaar later gaf de Ouwe Pôlle het uit. Het verhaal geeft een beeld van het alledaagse leven op Ameland. Bakker legt er eilandgeschiedenis mee vast. In het boek zijn ook foto's opgenomen met beelden uit eind 19e eeuw.

In 1999 kwam van Tjeerd Bakker het boek 'Abe' uit, de avonturen van een Amelander jongen tijdens de Franse bezetting, de veldtocht naar Rusland en de slag bij Waterloo.

 • Mannen van de Brouwershoeve
 • Tjeerd. B. Bakker
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • ISBN 90-9010299-X
 • 1997

dinsdag 25 maart 1997

Verslag van mijn internering

'Verslag Van Mijn Internering: Bergum. Wolvega, Leeuwarden, Ameland, Farmsum 15 April 1945-17 Januari 1947.'

Over de na-oorlogse internering van meer dan 100.000 mensen die 'fout' waren geweest is niet zo heel veel gepubliceerd. Harterink schrijft over de dagelijkse gang van zaken achter het prikkeldraad van de Bewarings- en Verblijfkampen. Het is het persoonlijke relaas over zijn interneringstijd in vijf kampen. Het boek beslaat de periode van april 1945 tot januari 1947 en is gebaseerd op de aantekeningen, die hij destijds clandestien maakte en het kamp uitsmokkelde.

 

Toen Friesland in april 1945 werd bevrijd, begon voor Harterink een lijdensweg. Hij was lid van de NSB tot het eind van de oorlog en tijdens de bezetting secretaris van de NSB-burgemeester van Leeuwarden.


Harterink observeert zijn kampgenoten en bewakers en onderzoekt wat hen drijft. Hij tekent als het ware een groepsportret van de kampgemeenschap. Tegelijkertijd weerspiegelt de vrije samenleving in de ogen van politieke gevangenen. Het verhaal van de auteur maakt duidelijk wat de internering voor hem en zijn gezin betekende.


Er kwam kritiek op dit boek en op de uitgever. De schrijver geeft namelijk geen blijk van spijt te hebben van zijn politieke keuze. Hij toont geen inzicht in de Nazi-terreur en ook niet in het verzet daartegen.


Voor Ameland is dit boek interessant vanwege het hoofdstuk over de tewerkstelling op het eiland van een groep NSB'ers. Zij moesten na de bevrijding het eiland ontdoen van prikkeldraad en andere elementen die aan de oorlogsjaren herinnerden. Ze bivakkeerden in een barak in de duinen bij Nes.


In het tweedehands circuit is nog wel een exemplaar te bemachtigen (maart 2022).

 • Verslag Van Mijn Internering
 • F.J. Harterink
 • Uitgegeven door Fryske Akademy
 • 9789061718383
 • 1997

maandag 24 maart 1997

Ameland in wisselend getij

Ameland in wisselend getij
'Ameland in een wisselend getij' is het jubileumboek dat werd uitgegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van Stichting De Ouwe Pôlle Ameland.

 • Ameland in wisselend getij
 • O. Straatsma
 • Uitgeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
 • 1997

zaterdag 22 maart 1997

IJsschotsen, gelaagd

‘IJsschotsen, gelaagd’ is een project van dichter Lenze Bouwers, linoleumsnijder Nies den Engelsen en typograaf Menno Wielinga. Het is een map met drie linosnedes, gesigneerd en genummerd en een gedicht. Het hele mapje is op zich genummerd. Er zijn twee series van uitgegeven, een serie H en een serie K met elk 75 exemplaren.

Het gedicht gaat over de verbeelding van een schooljongen, die in de wereld van de walvisvaart en van Hidde Dirks Kat duikt.

In het tweedehands circuit zijn anno 2021 nog wel enkele exemplaren te koop. Voor € 20,-- inclusief verzending is het bij de dichter zelf te koop en dan heb je een volstrekt nieuw mapje. Stuur daarvoor een bericht aan Lenze Bouwers: lenzebouwers@hotmail.com.
 • IJsschotsen, gelaagd
 • Exponent in Bedum
 • 1997
 • € 20,--donderdag 6 februari 1997

Werken met WinRail

Jan Theulings van Model Spoor Ameland schreef in 1997 een boek over werken met WinRail, het computerprogramma waarmee modelsporen zijn te ontwerpen.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Sybex en inmiddels uitverkocht.
 • WinRail
 • Jan Theulings
 • ISBN:90-419-0173-6

maandag 27 januari 1997

Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum

Register der Patentschuldigen
'Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum' is niet meer dan een opsomming van beroepen en manieren om, in vroeger tijden, wat centen te verdienen op Ameland. Maar wat een opsomming! Je krijgt een inkijkje in de bedrijvigheid van het eiland. De eilanders waren wagenaar, strohoedenmaakster, krakelingenbakker, dorpsomroeper, afslager, logementehoudster (met drie kamers),  huisverver, brood-, beschuit- en koek verkoopster, koopman, winkelier, timmerman, stalhouder, kraamster, snoepmaakster, broodbakker een nog veel meer van die prachtige ambachten en manieren van inkomsten vergaren.

Douwe de Boer uit Hollum zette ze te boek. Hij nam ze over uit de folio's van het Patentregister in het archief van gemeente Ameland.

 • Register der Patentschuldigen in de gemeente Nes en Ballum
 • D. de Boer
 • Januari 1997


donderdag 9 januari 1997

De Erfenis van Cornelis Visser

De Erfenis
'De Erfenis van Cornelis Visser (*1890 - †1947) - zeeman en schilder' is tot stand gekomen als catalogus bij een tentoonstelling over het werk van Cornelis Visser. Het is een eenvoudige uitgave op A4 formaat, met een doorzichtige plastic voorkant. Cornelis Visser (Cees) was zeeman, maar hij schilderde als tijdverdrijf. Hij maakte aquarellen, gouaches en olieverven. Hij maakte landschappen, dorpsgezichten, zeegezichten en scheepsportretten. Hij zette sneeuwlandschappen en gletsjers, palmbomen en boeketten op het doek. Veel doeken gaf hij als cadeau weg. Zijn moeder had café De Welvaart en daar werd wel eens een schilderij van Cees gepromoveerd tot prijs bij het biljarten. Weduwe A. Wijnberg-Kanger gaf in haar winkel wel eens een schilderij weg als prijs bij het knikker-raden. In 1997 werd een groot aantal van zijn schilderijen geëxposeerd in Museum Sorgdrager. In dat huisje woonde na zijn dood in 1947 zijn weduwe Hieke Visser-van der Met en in die tijd hing het huisje vol met schilderijen van Cees. 

 • De Erfenis van Cornelis Visser (*1890 - †1947) - zeeman en schilder
 • Tekst van Lia Lof-Hoekstra en Tineke Borsch de Boer
 • Fotografie van Klaas Nobel
 • Uitgegeven door De Ouwe Pôlle Ameland
 • 1997
Schilderijen van Cees Visser