woensdag 1 december 1982

Friesland Post - Walter Kiewied vangt meer toeristen dan eenden

December 1982
In deze Friesland Post een verhaal over de eendenkooi bij de Kooiplaats op Ameland. Hans van Den Bosch sprak met Walter Kiewied, de laatste uit een kooikersgeslacht. Walter vertelt over de kooi als monument, waar het onderhoud inmiddels door de bijdragen van de toeristen wordt betaald. De kooiker is rondleider en verteller geworden en zo kan Walter Kiewied de kooi instandhouden. 

De kooi werd in 1704 door de Nassaus gebouwd. Soms werden er wel duizenden eenden per dag gevangen, maar voor de Tweede Wereldoorlog liep de vangst terug. Het toerisme, dat nu bijdraagt aan het onderhoud, is, samen met de mechanisatie in de landbouw, debet aan de terugloop in de eendenvangst. Het werd te onrustig rond de kooi. Walter vangt gemiddeld 150 eenden per seizoen, die op het eiland in de pan en op het bord belanden. Het aantal toeristen dat komt kijke en luisteren is groter.

In de uitgave over Eendenkooien in Friesland staan ook de Amelander eendenkooien beschreven.

  • Friesland Post - Walter Kiewied vangt meer toeristen dan eenden
  • Hans van Den Bosch - Tekst
  • Uitgegeven door FriesMedia Uitgeversmaatschappij
  • Nr. 105
  • December 1982
  •  ƒ 3,95