donderdag 22 augustus 1991

Monument van de Maand Hollum - Lesbrief

Lesbrief
'Monument van de Maand Hollum' is een lesbrief van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland. Deze lesbrief gaat over Hollum op Ameland. De lesbrief is geschikt voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs.

  • Monument van de Maand Hollum - Lesbrief
  • Willem Tjerkstra - Tekst
  • Wim Swart en Harmke Boersma - Illustraties
  • Uitgegeven door Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland
  • Augustus 1991